Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2004  
         
         
   
1.  O PRIVIRE PE DOUĂ DIMENSIUNI DE INFLUENŢĂ ASUPRA EVA LA COMPANII CEHE / A VIEW ON TWO DIMENSIONS OF INFLUENCE ON EVA IN CZECH COMPANIES.
          Autori: IVANA KRAFTOVÁ.


2.  NOI TENDINŢE DE ADMINISTRAŢIE (CA MANAGEMENT), ÎN AUTO-GUVERNARE / THE NEW TRENDS OF ADMINISTRATION (AS MANAGEMENT) IN THE SELF-GOVERNMENT.
          Autori: FILLOVÁ DAGMAR, ŠTANGOVÁ NORA.


3.  VIITORUL UNIUNII EUROPENE / THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION.
          Autori: IVANA MANDYSOVA.


4.  POLITICA DEFLAŢIEI / THE DEFLATION POLICY.
          Autori: MAGDALENA VORZSÁK, TOADER VALENTIN.


5.  REFORMA SISTEMULUI DE PENSII ÎN ROMÂNIA / PENSION REFORM IN ROMANIA.
          Autori: CORNELIA POP, ADINA CĂLUGARU.


6.  MARKETING PRIVIND DESTINAŢIA TURISTICĂ - CÂTEVA ASPECTE LEGATE DE ROMÂNIA / TOURIST DESTINATION MARKETING - SOME ASPECTS RELATED TO ROMANIA.
          Autori: SMARANDA COSMA.


7.  STRATEGIILE FIRMELOR MULTINAŢIONALE DE PE PIAŢA MONDIALĂ / THE MULTINATIONAL COMPANIES` STRATEGIES IN THE GLOBAL MARKET.
          Autori: ADINA LETIȚIA NEGRUȘA.


8.  UN STUDIU PRIVIND INTENŢIILE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE / A STUDY CONCERNING THE INTENTIONS OF CONFLICT RESOLUTION WITHIN THE LEARNING ORGANIZATIONS.
          Autori: ADRIAN PETELEAN.


9.  SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ŞI PRIVATIZAREA / THE ROMANIAN BANKING SYSTEM AND THE PRIVATISATION.
          Autori: ELENA ARSENE.


10.  LIDERUL DE LUNGĂ DURATĂ ÎN DOMENIUL COMERCIAL / THE LONG-LASTING LEADER IN A COMMERCIAL FIELD.
          Autori: MARIUS BOTA, VASILICA IULIANA PRUNĂ.


11.  STRATEGIE ŞI COMPETENŢĂ DE BAZĂ ÎN INDUSTRIA APĂRĂRII / STRATÉGIE ET COMPÉTENCE FONDAMENTALE DANS LES INDUSTRIES DE DÉFENSE .
          Autori: YAN CIMON.


12.  INFORMALITATEA JURIDICĂ ŞI "NOUA" LEGE DE CONFIDENŢIALITATE ÎN JAPONIA / LEGAL INFORMALITY AND JAPAN’S “NEW” PRIVACY LAW .
          Autori: TAN BAN CHONG.


13.  ÎNFRUNTAREA FALIMENTULUI ALE COMPANIILOR DIN SUA. MODALITĂŢI DE REZOLVARE: REORGANIZARE SAU LICHIDARE / COMPANIES IN USA FACING BANKRUPTCY. WAYS OF SOLVING IT: REORGANIZATION OR LIQUIDATION.
          Autori: PACURAR DANIELA CRISTINA.


14.  POLITICA SECURITĂŢII DATELOR ÎN "DECHTATA" / POLITIQUES DE SÉCURITÉ DES DONNÉES EN «DECHTATA».
          Autori: FLORIS COSMIN POP.


15.  ÎNTREPRINDERILE EUROPENE DE PLASAMENT COLECTIV ÎN VALORI MOBILIARE / EUROPEAN UNDERTAKINGS OF COLLECTIVE INVESTMENTS IN TRANSFERABLE SECURITIES.
          Autori: C.C. POP, ADINA CĂLUGARU, C. CURUŢIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă