Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  ORACOLE NOI DE LA DELPHI. UN "EXPERIMENT CRUCIAL" PENTRU POZITIVISMULUI ÎN ISTORIA DE ARHIVARE / NEW ORACLES FROM DELPHI. A ‘CRUCIAL EXPERIMENT’ FOR POSITIVISM IN ARCHIVAL HISTORY.
          Autori: .


2.  IMPACTUL RATELOR DE IMPOZITARE MAI MICI A CORPORAŢIILOR COMERCIALE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE INVESTIŢII SENEGALEZE / IMPACT DE LA BAISSE DU TAUX DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES SUR L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES SENEGALAISES .
          Autori: .


3.  SUPORTUL MAJORITAR PRIVIND IMPOZITAREA PROGRESIVĂ PE VENIT ATUNCI CÂND VENITUL ESTE FIXAT ŞI IMPOZITAREA ESTE PĂTRATICĂ ŞI PUR REDISTRIBUTIVĂ / ON THE MAJORITY SUPPORT FOR PROGRESSIVE INCOME TAXATION WHEN INCOME IS FIXED AND THE TAXATION IS QUADRATIC AND PURELY REDISTRIBUTIVE.
          Autori: PAULA CURT, CRISTIAN LITAN, DIANA ANDRADA FILIP.


4.  EFICIENŢA BĂNCILOR ÎN AFRICA: CAZUL UEMOA / EFFICIENCE DES BANQUES EN AFRIQUE : CAS DE L’UEMOA.
          Autori: .


5.  ANALIZA COMPLETĂ A POLITICII OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ÎN ALGERIA / ANALYSE EXHAUSTIVE DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI EN ALGERIE.
          Autori: .


6.  CUM SĂ ESTIMĂM CALITATEA PREDĂRII. O IMAGINE DE ANSAMBLU ŞI CÂTEVA DOVEZI STATISTICE PE UN EŞANTION DE STUDENŢI LA MASTERUL DE BUSINESS ÎN ROMÂNIA / HOW TO ESTIMATE TEACHING QUALITY. AN OVERVIEW AND SOME STATISTICAL EVIDENCES ON A SAMPLE OF MASTER BUSINESS STUDENTS IN ROMANIA.
          Autori: SIMONA DRAGOŞ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă