Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: CODUL CIVIL DIN QUEBEC : SURSĂ DE INSPIRAŢIE ÎN PROCESUL DE RECODIFICARE A DREPTULUI CIVIL ROMÂN.
          Autori: .


2.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: COMMUNICATION AND PUBLICITY OF THE LAW IN ROME.
          Autori: RENA VAN DEN BERGH.


3.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: PRIVATIZAREA BUNURILOR DEVENITE PROPRIETATEA STATULUI PRIN NAŢIONALIZARE (UN COMENTARIU AL HOTĂRÂRII.
          Autori: .


4.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU ŞI ACCESUL LA JUSTIŢIE.
          Autori: .


5.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A MODULUI ÎN CARE AU FOST IMPLEMENTATE, ÎN LEGISLAŢIILE NAŢIONALE, UNELE DINTRE MĂSURILE PREVĂZUTE DE CONVENŢIA PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.
          Autori: .


6.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: ADMISIBILITATEA ACŢIUNILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV AVÂND CA OBIECT ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE SUPLIMENTARE ACORDATE FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUŢIILE PUBLICE BUGETARE ÎN BAZA CO.
          Autori: EUGENIA IOVĂNAŞ.


7.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: CRITIQUES D’UN TEXTE MYTHIQUE : RÉFLEXIONS SUR « L’ENSEIGNEMENT DU DROIT ET LA REPRODUCTION DES HIÉRARCHIES. UNE POLÉMIQUE AUTOUR DU SYSTÈME » DE DUNCAN KENNEDY.
          Autori: BJARNE MELKEVIK.


8.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: LE MED-ARB, MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES CONFLITS, DANS LE DROIT COMPARE.
          Autori: .


9.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: INCOMPATIBILITATEA DE A EXERCITA COMERŢUL. REVIZUIREA UNUI CAZ.
          Autori: .


10.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU:PROPOS A BATONS ROMPUS SUR LES REGIMES MATRIMONIAUX ROUMAINS.
          Autori: PAUL VASILESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă