Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  CUVANT INAINTE / AVANT-PROPOS.
          Autori: IZABELLA BADIU.


2.  FORMAREA INTERPREŢILOR, DIVERSITATE ŞI FLEXIBILITATE: ROLUL ORGANIZAŢIILOR DE RECRUTARE.
          Autori: .


3.  FACILITAREA TRANZIŢIEI DE LA NOVICE LA EXPERT ÎN FORMAREA INTERPREŢILOR: O PROPUNERE CADRU DE „PRACTICĂ ÎN MOD DELIBERAT”.
          Autori: .


4.  AUTOEVALUAREA STUDENŢILOR LA INTERPRETARE: CE MILJOACE FOLOSIM, ÎN VEDEREA CĂROR REZULTATE? / L’AUTO-ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS EN INTERPRÉTATION : QUELS MOYENS POUR QUELS RÉSULTATS ?.
          Autori: IZABELLA BADIU.


5.  PREGĂTIREA ŞI GESTIONAREA STRESULUI ÎN INTERPRETARE.
          Autori: .


6.  ELEMENTE DE CONCEPERE A CURRICUMULUI PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE A INTERPREŢILOR.
          Autori: BOGDAN ALDEA.


7.  INTERPRETAREA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI – UN MODEL DE PROCES INTEGRATIV / DOLMETSCHWISSENSCHAFT ZU BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS: EIN INTEGRATIV KONZIPIERTES DOLMETSCHPROZESSMODELL.
          Autori: .


8.  ROLUL TEORIEI INTERPRETĂRII ŞI FORMAREA INTERPREŢILOR DE CONFERINŢĂ.
          Autori: .


9.  ENGLEZA CA LINGUA FRANCA ŞI INTERPRETARIATUL.
          Autori: .


10.  O INTRODUCERE ÎN MORFOLOGIA LIMBAJULUI ROMÂNESC AL SEMNELOR.
          Autori: SIMONA DAMIAN.


11.  TEORIA INTERPRETATIVĂ A TRADUCERII APLICATĂ UNUI CURS DE INTERPRETARE CONSECUTIVĂ LA NIVEL DE MASTER / LA THÉORIE INTERPRÉTATIVE DE LA TRADUCTION APPLIQUÉE À UN COURS D’INTERPRÉTATION CONSÉCUTIVE NIVEAU MASTER.
          Autori: .


12.  INTERPREŢII DE LIMBĂ CEHĂ ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR EUROPENE / LES INTERPRÈTES DE LANGUE TCHÈQUE AU SEIN DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES.
          Autori: .


13.  TAIOARE ŞI COSTUME ÎN INTERPRETAREA DE CONFERINŢĂ: INTERPRETE ŞI CLIENŢI BĂRBAŢI PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ.
          Autori: .


14.  INTERPRETARE VS. MEDIERE CULTURALĂ – REFERIRI LA MEDIUL EDUCAŢIONAL SPANIOL / INTERPRETACIÓN VS. MEDIACIÓN CULTURAL – REFERENCIAS AL ÁMBITO EDUCATIVO ESPAÑOL.
          Autori: IULIA BOBĂILĂ.


15.  MEDIEREA LINGVISTICĂ ÎN CADRUL SPITALELOR DIN ROMÂNIA.
          Autori: .


16.  VALORI CULTURALE ÎN INTERPRETARE.
          Autori: .


17.  GESTIONAREA MEMORIEI ÎN CAZUL INTERPRETĂRII DE CONFERINŢĂ, O ABORDARE COGNITIVISTĂ (1) / GESTION MÉMORIELLE CHEZ L’INTERPRÈTE DE CONFÉRENCE. APPROCHE COGNITIVISTE (1).
          Autori: .


18.  RECENZII: PRACTICILE DE INTERPRETARE ŞI ORALITATEA ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ / LES PRATIQUES DE L’INTERPRETATION ET L’ORALITE DANS LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE.
          Autori: ALINA PELEA.


19.  RECENZII: CARMEN VALERO-GARCÉS, FORME DE MEDIERE INTERCULTURALĂ. TRADUCEREA ŞI INTERPRETAREA PENTRU SERVICIILE PUBLICE. CONCEPTE, DATE, SITUAŢII ŞI APLICAŢII PRACTICE / FORMAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL: TRADUCCIÓN ET INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. CONCEPTOS, DATOS, SITUACIONES Y PRÁTICA.
          Autori: .


20.  RECENZII: REVISTA INTERNAŢIONALĂ DE STUDII ÎN LIMBI MODERNE APLICATE / REVUE INTERNATIONALE D’ÉTUDES EN LANGUES MODERNES APPLIQUÉES.
          Autori: RENATA GEORGESCU.


21.  RECENZII: PATRICK STEVENSON (ED.), JURNALUL EUROPEAN DE POLITICĂ LINGVISTICĂ. EDIŢIE SPECIALĂ: MULTILINGVISMUL ÎN EUROPA CONTEMPORANĂ: PROVOCĂRI ÎN PRIVINŢA POLITICILOR ŞI PRACTICILOR / PATRICK STEVENSON (ÉD.), REVUE EUROPÉENNE DE POLITIQUE LINGUISTIQUE. NUMÉRO SPÉCIAL: LE MULTILINGUISME DANS L’EUROPE CONTEMPORAINE: DÉFIS POUR LA POLITIQUE ET LA PRATIQUE.
          Autori: ALINA PELEA.


22.  RECENZII: ACTELE COLOCVIULUI «COMPETENŢELE TRADUCĂTORILOR ŞI IBOOK REVIEWS: PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM NTERPREŢILOR ÎN VEDEREA INTREGRĂRII PE PIAŢA MUNCII ACTUALE» / ACTES DU COLLOQUE «LES COMPETENCES DES TRADUCTEURS ET DES INTERPRETES EN VUE DE L’INTEGRATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ACTUEL».
          Autori: IZABELLA BADIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă