Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  CONSTRUCŢIA IDENTITĂŢII LA MAGHIARII ŞI GERMANII TRANSILVĂNENI. RAPORTURILE CU STATUL ROMÂN ÎN ANII 1918-1930.
          Autori: ADRIAN IVAN.


2.  ROMÂNII DIN BANAT ÎN VIZIUNEA NUNŢIILOR APOSTOLICI VIENEZI DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: ANA VICTORIA SIMA.


3.  CONFLUENŢE ALE ARTEI FRANCEZE CU MODERNITATEA ROMÂNEASCĂ.
          Autori: DANIELA GUI.


4.  VICTOR JINGA – RECTOR AL ACADEMIEI DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE DIN CLUJ-BRAŞOV (1942-1945).
          Autori: LUCIAN DRONCA.


5.  JUZII NOBILIARI ÎN SOCIETATEA MEDIEVALĂ TRANSILVANĂ.
          Autori: ENIKŐ RÜSZ-FOGARASI.


6.  MOŞTENIREA LUMINISTĂ ÎN CULTURA EVREILOR DIN ROMÂNIA (SECOLUL AL XIX-LEA).
          Autori: SIMONA FĂRCĂŞAN.


7.  SIMBOLUL ATANASIAN ÎN TRADIŢIA BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA.
          Autori: CIPRIAN GHIŞA.


8.  IERARHIA BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA.
          Autori: MIHAI FLORIN HASAN.


9.  ARMATA ROMÂNĂ ÎN BUDAPESTA(1919-1920). ADMINISTRAŢIA MILITARĂ ROMÂNĂ ŞI PERCEPŢIA SOCIETĂŢII MAGHIARE.
          Autori: HORAŢIU BODALE.


10.  VASILE MANGRA ŞI MIŞCAREA MEMORANDISTĂ.
          Autori: MARIUS EPPEL.


11.  UN CERCETĂTOR ASIDUU AL LEGĂTURILOR CULTURAL-ARTISTICE ROMÂNO-ITALIENE: PROFESORUL GRIGORE ARBORE-POPESCU.
          Autori: NICOLAE EDROIU.


12.  EVREI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI. CLUBUL PARLAMENTAR EVREIESC.
          Autori: CLAUDIA URSUŢIU.


13.  CATOLICISMUL ÎN BANAT ÎN SEC. XI-XVIII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC AL EPISCOPIEI CENADULUI / LE CATHOLICISME EN BANAT AU XI-XVIII SIÈCLE. L’ENSEIGNEMENT TEOLOGIQUE CATHOLIQUE DE LA DIOCÈSE DE CENAD.
          Autori: VARGA ATTILA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă