Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.3 din 2010  
         
         
   
1.  INTERDEPENDENŢA ÎNTRE ESTIMĂRI DIFERITE DE PERFORMANŢĂ / THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT PERFORMANCE ESTIMATES.
          Autori: MERWE OBERHOLZER.


2.  FACTORI ŞI CONSTRÂNGERI CARE AFECTEAZĂ PARTICIPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A FEMEILOR CU STUDII POSTUNIVERSITARE: CAZUL ZAKARIYA BAHAUDDIN UNIVERSITATEA MULTAN, PAKISTAN / FACTORS AND CONSTRAINTS AFFECTING LABOUR FORCE PARTICIPATION OF POSTGRADUATE WOMEN: THE CASE OF BAHAUDDIN ZAKARIYA UNIVERSITY MULTAN, PAKISTAN.
          Autori: IMRAN SHARIF CHAUDHRY.


3.  DOVEZI EMPIRICE CU PRIVIRE LA TEORIA FISCALĂ DE NIVELUL PREŢURILOR: STUDIU DE CAZ AL ECONOMIEI ROMÂNEŞTI POST-SOCIALISTE / EMPIRICAL EVIDENCE ON THE FISCAL THEORY OF PRICE LEVEL: THE CASE STUDY OF ROMANIAN POST-SOCIALIST ECONOMY.
          Autori: SIMONA GABRIELA MASCA.


4.  CERCETAREA VALORII DURABILE A FIRMEI / THE QUEST FOR SUSTAINABLE FIRM VALUE.
          Autori: PIETER BUYS, PIETER BOSMAN.


5.  SCHIMBAREA STRUCTURII SPAŢIALE ECONOMICE ÎN ESTUL EUROPEI CENTRALE / CHANGING SPATIAL ECONOMIC STRUCUTURE IN EAST CENTRAL EUROPE.
          Autori: .


6.  CREŞTEREA PERFORMANŢEI ŞI SURSELOR SALE A PIB-ULUI PE CAP DE LOCUITOR. REGIUNEA POLONEZĂ – DIMENSIUNI MACROECONOMICE 2000-2006 / GDP PER CAPITA GROWTH PERFORMANCE AND ITS SOURCES. POLISH REGIONAL-MACROECONOMIC DIMENSIONS 2000-2006.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă