Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
         
   
1.  DE LA LENINISMUL POST-REVOLUŢIONAR LA CEL EUROPENIZAT: REVERBERAŢII INTERSISTEMICE ALE DE-STALINIZĂRII. CAZUL REVOLUŢIEI MAGHIARE / FROM POST-REVOLUTIONARY TO EUROPEANIZED LENINISM: INTERSYSTEMIC REVERBERATIONS OF DE-STALINIZATION. THE CASE OF THE HUNGARIAN REVOLUTION.
          Autori: EMANUEL COPILAŞ.


2.  SUPLIMENT DE GÂNDIRE. FESTIVALUL TINERETULUI CA PROPAGANDĂ COMUNISTĂ: REFLECŢII PRIVIND NOUA ORDINE VECHE? / A SUPPLEMENT OF THINKING. YOUTH FESTIVAL AS COMMUNIST PROPAGANDA: REFLECTIONS ON THE OLD NEW ORDER.
          Autori: .


3.  ESTE DIFERIT DIN INTERIOR: PERCEPŢII DE IDENTITATE NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ LA NOILE STATE MEMBRE UE ÎN 2004 / IT IS DIFFERENT FROM INSIDE: PERCEPTIONS OF NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY IN THE 2004 EU NEW MEMBER STATES.
          Autori: SERGIU GHERGHINA.


4.  MIGRAŢIA CIRCULATORIE ROMÂNĂ A FORŢEI DE MUNCĂ SPRE ITALIA - DE NEVOIE SAU FĂRĂ ALEGERE? / THE ROMANIAN CIRCULATORY LABOUR MIGRATION TO ITALY ‐ OUT OF NECESSITY OR OUT OF CHOICE?.
          Autori: .


5.  ERASMUS - PROGRAMUL EUROPEAN AL MOBILITĂŢII EDUCAŢIONALE ŞI EXPERIENŢA ŞI IDENTITATEA TRANS-CULTURALĂ ÎMPĂRTĂŞITĂ / ERASMUS – EUROPEAN EDUCATIONAL MOBILITY PROGRAM AND CROSS‐CULTURAL SHARED EXPERIENCE AND IDENTITY.
          Autori: .


6.  RECENZIE: STEPHEN DELAUNAY, CHAVEZ / URIBE, DOUĂ CĂI PENTRU AMERICA LATINĂ [CHÁVEZ/URIBE, DEUX VOIES POUR L’AMÉRIQUE LATINE ?], PARIS, BUCHET/CHASTEL, 2010.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


7.  RECENZII: WOLF LEPENIES, SEDUCTIA CULTURALĂ ÎN ISTORIA GERMANĂ [SEDUCTION OF CULTURE IN GERMAN HISTORY], PRINCETON, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 2006.
          Autori: PAUL TEREC.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă