Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  ROLUL VENITURILOR DIN DOBÂNZI ŞI NON-DOBÂNZI LA EFICIENŢA RELATIVĂ A REGIUNILOR BANCARE: CAZUL UNEI MARI BĂNCI SUD-AFRICANĂ / THE ROLE OF INTEREST INCOME AND NON-INTEREST INCOME ON THE RELATIVE EFFICIENCY OF BANK REGIONS: THE CASE OF A LARGE SOUTH AFRICAN BANK.
          Autori: GERT VAN DER WESTHUIZEN.


2.  NIVELUL DE CONCURENŢĂ ÎN SENEGAL: O ANALIZĂ SECTORIALĂ / LE NIVEAU DE LA CONCURRENCE AU SENEGAL: UNE ANALYSE SECTORIELLE.
          Autori: .


3.  ADAPTAREA PRACTICĂ ŞI UNELE ASPECTE ECONOMICE ALE STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE / THE PRACTICAL ADAPTATION AND SOME ECONOMIC ASPECTS OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS.
          Autori: .


4.  SISTEMUL DUALIST DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ÎN REPUBLICA MACEDONIA / THE TWO-TIER SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA.
          Autori: .


5.  ANGAJAŢI SAU ŞOMERI? O ANALIZĂ EMPIRICĂ A PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ ROMÂNEASCĂ / EMPLOYED OR UNEMPLOYED? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ROMANIAN LABOR MARKET.
          Autori: .


6.  SIX SIGMA CA UN RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE DE AFACERI: EXPERIENŢELE DIN SLOVENIA POATE AJUTA ROMÂNIA? / SIX SIGMA AS A RESPONSE TO BUSINESS CHALLENGES: CAN EXPERIENCES FROM SLOVENIA HELP ROMANIA?.
          Autori: ANDREJ BERTONCELJ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă