Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  STRUCTURA SPAŢIULUI MENTAL ROMÂNESC .
          Autori: P. COCEAN.


2.  REGIONALIZAREA NORMATIV-FORMALĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN ROMÂNIA .
          Autori: J. BENEDEK.


3.  ROLUL ZĂCĂMINTELOR DE TUFURI VULCANICE ŞI A MIŞCĂRILOR DIAPIRICE ÎN FORMAREA RELIEFULUI.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ, I. MAC.


4.  ALOMETRIA ŞI CONTROLUL LATERAL AL BAZINELOR HIDROGRAFICE.
          Autori: L. BLAGA, I. RUS.


5.  ANALIZELE SECTORIALE FRACTALE ŞI MORFOLOGIC FUNCŢIONALE ÎN COMPLEX VALE-VERSANT. APLICAŢII ÎN MUNŢII PLOPIŞULUI.
          Autori: I. MAC, L. BLAGA.


6.  BIOCLIMATELE ŞI DIVERSIFICAREA FUNCŢIONALITĂŢII BALNEOTURISTICE.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


7.  CONSTRÂNGERI ŞI RELAXĂRI PLAN-SPAŢIALE ÎN PROFILUL GEOMORFOLOGIC AL VĂII SOMEŞULUI ÎNTRE DEJ ŞI ŢICĂU .
          Autori: MARIA HOSU.


8.  INFLUENŢA AMENAJĂRILOR HIDROTEHNICE ASUPRA SCURGERII MAXIME ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC CRASNA.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, I. CÂMPEANU.


9.  ASPECTE PRIVIND ANALIZELE CANTITATIVE „CLASIC” MORFOMETRICE ALE BAZINELOR HIDROGRAFICE. APLICAŢII ÎN MUNŢII PLOPIŞULUI.
          Autori: I. MAC, L. BLAGA.


10.  CHOROTIPUL REGIONAL AL BORDURII MUNŢILOR APUSENI CU DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI (SECTORUL AMPOI-SOMEŞUL MIC).
          Autori: ALINA MUREŞAN, FL. PENDEA.


11.  INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORTURILE AERIENE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST A ROMÂNIEI .
          Autori: GRIGOR P. POP.


12.  EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SALARIAŢI OCUPAŢI ÎN INDUSTRIA DEPRESIUNII BRAŞOV, ÎN ULTIMUL DECENIU AL SECOLULUI XX.
          Autori: .


13.  EVOLUŢIA REŢELEI DE AŞEZĂRI DIN ŢARA LĂPUŞULUI ÎN SECOLELE XIII-XVI.
          Autori: ŞT. DEZSI.


14.  INFLUENŢA MEDIULUI URBAN ÎN DEALURILE SILVANIEI (PARTEA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI).
          Autori: L. NICOARĂ, ANGELICA PUŞCAŞ.


15.  POTENŢIALUL GEOGRAFIC AL POPULAŢIEI ŞI AŞEZĂRILOR DIN DEFILEUL TOPLIŢA-DEDA.
          Autori: V. MARA, DANIELA MARA.


16.  MODEL NUMERIC AL STĂRII AXEI GEOGRAFICE JIBOU-ZALĂU-ŞIMLEU SILVANIEI-MARGHITA.
          Autori: C.C. POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă