Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  CUNOŞTINŢE, SUCCEDARE ŞI CĂUTAREA LIBERTĂŢII. GÂNDURI ASUPRA VIITORULUI AFRICII BAZATE PE GÂNDIREA AFRICANĂ / SAVOIRS, SUBALTERNANCE ET QUÊTE DE LA LIBERTÉ. RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DE L’AFRIQUE À PARTIR DE LA PENSÉE AFRICAINE.
          Autori: EMMANUEL M. BANYWESIZE.


2.  TRATAT PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ DIN BENIN / PRÉCIS SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE BÉNINOISE.
          Autori: .


3.  INTEGRAREA POLONIEI ÎN STRUCTURILE NATO ŞI UE. REFLECŢII PRIVIND COMPORTAMENTUL SOCIAL / L’INTEGRATION DE LA POLOGNE DANS LES STRUCTURES DE L’OTAN ET DE L’UNION EUROPEENNE : REFLECTION SUR LES COMPORTEMENTS SOCIAUX.
          Autori: .


4.  ACŢIUNEA JUDICIARĂ A ASOCIAŢIILOR CONSUMATORILOR PENTRU INTERESUL COLECTIV AL CONSUMATORILOR: O COMPARAŢIE FRANCEZO-ROMÂNĂ / LES ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DANS L’INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS : UNE COMPARAISON FRANCO‐ROUMAINE.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


5.  DREPTURILE OMULUI ŞI BISERICILE DIN EUROPA DE EST / HUMAN RIGHTS AND THE EASTERN EUROPEAN CHURCHES / MENSCHENRECHTE UND DIE ÖSTTLICHEN KIRCHEN EUROPAS.
          Autori: .


6.  ROLUL BISERICII EVANGHELICE A.B. ÎN PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE A SAŞILOR DIN TRANSILVANIA / DIE ROLLE DER EVANGELISCHEN KIRCHE A.B. BEI DER ERHALTUNG DER NATIONALEN IDENTITÄT DER SIEBENBÜRGER SACHSEN.
          Autori: .


7.  MOTIVAŢIA DEMOCRATICĂ. STATUL MODERN SECULAR ŞI PROVOCĂRILE SALE PRIN INTERMEDIUL DEMOCRAŢIEI, ÎN OPINIA LUI ERNST WOLFGANG BÖCKENFÖRDE / THE DEMOCRATIC MOTIVATION. MODERN SECULAR STATE AND ITS CHALLENGES THROUGH DEMOCRACY IN THE VIEW OF ERNST WOLFGANG BÖCKENFÖRDE.
          Autori: CRISTINA BOJAN.


8.  POLITIZAREA INFORMAŢIILOR: MODELUL DE INFORMAŢII BONAPARTIST / THE POLITICIZATION OF INTELLIGENCE: THE BONAPARTIST INTELLIGENCE MODEL.
          Autori: .


9.  ANALIZA POLITICII ECONOMICE A PNŢ, ÎN PERIOADA INTERBELICĂ / THE ANALYSIS OF THE PNȚ ECONOMIC POLICY DURING THE INTERWAR PERIOD.
          Autori: .


10.  RECENZIE: MICHAEL GEHLER, EUROPA. IDEI, INSTITUŢII, UNIUNE [EUROPA. IDEEN, INSTITUTIONEN, VEREINIGUNG], ED. OLZOG VERLAG GMBH, MÜNCHEN, 2005, S. 477, ISBN: 3-7892-8129-8.
          Autori: RADU BARNA.


11.  RECENZIE: LUCIAN BOIA, ROMÂNIA - ŢARĂ DE FRONTIERĂ A EUROPEI, BUCUREŞTI: HUMANITAS, 2007, 345 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă