Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  CUVÂNTUL DE DESCHIDERE AL PROFESORULUI ANDREI MARGA, RECTORUL UNIVERSITĂŢII.
          Autori: ANDREI MARGA.


2.  CUVÂNTUL DE DESCHIDERE AL EXCELENŢEI SALE ØYSTEIN HOVDKINN, AMBASADORUL NORVEGIEI.
          Autori: .


3.  CUVÂNTUL DE DESCHIDERE AL PROFESORULUI CORIN BRAGA, DECANUL FACULTATII DE LITERE.
          Autori: .


4.  HAMSUN PE MICUL ECRAN.
          Autori: .


5.  KNUT HAMSUN – UN REACŢIONAR PROGRESIV APRECIAT.
          Autori: .


6.  KNUT HAMSUN: ARTIST ŞI CĂLĂTOR.
          Autori: SANDA TOMESCU BACIU.


7.  FORHOLDET MELLOM MENNESKE OG NATUR, NATUR OG KULTUR I ROMANEN PAN / RELAŢIA DINTRE OM ŞI NATURĂ, NATURĂ ŞI CULTURĂ ÎN ROMANUL PAN.
          Autori: .


8.  KNUT HAMSUN OG MODERNISMEN / KNUT HAMSUN ŞI MODERNISMUL.
          Autori: .


9.  GRUNNER TIL Å INNFØRE SKJØNNLITTERATUREN I UNDERVISNINGSPROSESSEN / ARGUMENTE ÎN FAVOAREA INTRODUCERII LITERATURII ÎN PROCESUL DE PREDARE.
          Autori: .


10.  RĂZBOI ŞI LITERATURĂ: O GENEALOGIE A RUŞINII ÎN NORVEGIA POSTBELICĂ.
          Autori: .


11.  CORPUL ŞI SENZAŢIILE - ELEMENTE CHEIE ALE ROMANULUI „FOAMEA” AL LUI KNUT HAMSUN.
          Autori: ANNAMARIA STAN.


12.  OM ORTOFONIEN OG DET ORTOFONISKE PRINSIPPET I DE SKANDINAVISKE SPRÅKENE / DESPRE ORTOFONIE ŞI PRINCIPIUL ORTOFONIEI ÎN LIMBILE SCANDINAVE.
          Autori: ATTILA KELEMEN.


13.  ENTRE IMITATION, SUBSTITUTION ET DISPARITION : PORTRAITS DE LA MÈRE CHEZ J.M.G. LE CLÉZIO ET GÖRAN TUNSTRÖM / ÎNTRE IMITAŢIE, SUBSTITUŢIE ŞI DISPARIŢIE: IMAGINILE MAMEI LA J.M.G. LE CLÉZIO ŞI GÖRAN TUNSTRÖM.
          Autori: .


14.  HENRIK IBSEN ŞI AUTO-EXILUL SĂU ÎN GERMANIA.
          Autori: .


15.  REDEFININD CONCEPTUL DE DIVINITATE ÎN MITOLOGIA JAPONEZĂ DIN PERSPECTIVA ZEITĂŢILOR NORVEGIENE.
          Autori: RENATA MARIA RUSU.


16.  (I)MORALITATE ÎN OPERELE „STRIGOII” A LUI HENRIK IBSEN ŞI „PUNTEA PISICILOR” A LUI HERMAN SUDERMANN.
          Autori: .


17.  DU PARADIS TERRESTRE À L’UTOPIE. AVATARS MIGRANTS DU THÈME DU « LIEU PARFAIT » / DE LA PARADISUL TERESTRU LA UTOPIE. ÎNTRUCHIPĂRI ALE TEMEI „LOCULUI PERFECT”.
          Autori: .


18.  LE FRANÇAIS ET L’ITALIEN : DEUX DESTINS LINGUISTIQUES ET DEUX RÉALITÉS CULTURELLES DIFFÉRENTES. ELÉMENTS POUR UNE APPROCHE COMPARATIVE / FRANCEZA ŞI ITALIANA: DOUĂ DESTINE LINGVISTICE ŞI DOUĂ REALITĂŢI CULTURALE DIFERITE. ELEMENTELE UNEI ABORDĂRI COMPARATIVE.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


19.  TRADUIRE LES CULTURES A TRAVERS LES TEXTES LITTERAIRES / REDAREA CULTURILOR PRIN INTERMEDIUL TEXTELOR LITERARE.
          Autori: ELDINA NASUFI.


20.  REPREZENTĂRI SOCIALE ŞI DISTANŢĂRI ALE EULUI.
          Autori: .


21.  ISTORISIRI DESPRE VIAŢĂ (ŞI MOARTE) ÎN OPERA „ANUL GÂNDIRII MAGICE” DE JOAN DIDION.
          Autori: MARIA ŞTEFĂNESCU.


22.  TRADIŢIA PROZEI POETICE ÎN LITERATURA JAPONEZĂ. IPOTEZE, URMĂRI, PARTICULARITĂŢI.
          Autori: ADRIANA STAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă