Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA POLITICA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  CERCETAREA ACŢIUNII ÎN TEORIA ACŢIUNII / ACTION RESEARCH IN THEORY AND ACTION.
          Autori: .


2.  CONFLICTE ŞI DILEME REFERITOARE LA POLITICA URBANĂ NEOLIBERALĂ ÎN UNELE ORAŞE MAGHIARE / CONFLICTS AND DILEMMAS RELATED TO THE NEOLIBERAL URBAN POLICY IN SOME HUNGARIAN CITIES.
          Autori: .


3.  ECUAŢIA BALANŢEI DE PUTERE GLOBALĂ ŞI EMERGENTĂ, ADEVĂRATA “NOUA ORDINE MONDIALĂ” / THE SHIFTING GLOBAL POWER BALANCE EQUATION AND THE EMERGING, REAL “NEW WORLD ORDER”.
          Autori: .


4.  UNELE OPINII CU PRIVIRE LA MODUL DE DESFĂŞURARE ŞI OPERAŢIUNILE TRATATULUI UNIUNII EUROPENE ASUPRA MISIUNII DE SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN KOSOVO “EULEX” / SOME VIEWS ON THE WAY OF DEPLOYMENT AND OPERATIONS OF THE EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO “EULEX.
          Autori: AZEM HAJDARI.


5.   “PEISAJUL ANULUI”. TEORIA SISTEMELOR SOCIALE ŞI ANALIZA DE ADAPTARE CULTURALĂ ŞI ECOLOGICĂ ÎN DELTA DUNĂRII / “LANDSCAPE OF THE YEAR”. SOCIAL SYSTEMS THEORY AND THE ANALYSIS OF CULTURAL AND ECOLOGICAL ADAPTATION IN THE DANUBE DELTA.
          Autori: KRISTOF VAN ASSCHE, PETRUŢA TEAMPĂU.


6.  OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE TINERETULUI ROMÂN / EDUCATIONAL GOALS OF YOUTH IN ROMANIA.
          Autori: DANIELA ANGI.


7.  REMODELAREA SISTEMULUI BRESLELOR: CORPORATISMUL ÎN “FILOSOFIA DREPTULUI” A LUI HEGEL / RE-MODELLING THE GUILD-SYSTEM: CORPORATISM IN HEGEL’S PHILOSOPHY OF RIGHT.
          Autori: KINGA-KORETTA SATA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă