Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  „PUTEREA MOALE” ÎN CONCEPŢIA IMPERIILOR ŞI A MARILOR PUTERI / THE IMPORTANCE OF SOFT POWER IN THE CONCEPT OF EMPIRES AND GREAT POWERS.
          Autori: ALBERT P. VAN GOUDOEVER.


2.  VIITOAREA POLITICĂ COMUNĂ DE SECURITATE ŞI APĂRARE. TRATATUL DE LA LISABONA VA PUTEA SĂ ACOPERE CAPACITĂŢILE - AŞTEPTĂRILE DEFICITULUI? / THE FUTURE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY. WILL THE TREATY OF LISBON BE ABLE TO BRIDGE THE CAPABILITIES – EXPECTATIONS GAP?.
          Autori: GEORGIANA CICEO.


3.  STRATEGII LOCALE DE DEZVOLTARE - INSTRUMENTELE POLITICII REGIONALE ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: MICROREGIUNEA VALEA JIULUI / LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES – REGIONAL POLICY TOOLS IN ROMANIA. STUDY CASE: VALEA JIULUI MICROREGION.
          Autori: ADRIAN BASARABĂ.


4.  EUROPA ÎNTRE FRONTIERELE EXCLUSIVE ŞI INCLUZIVE / EUROPE BETWEEN EXCLUSIVE BORDERS AND INCLUSIVE FRONTIERS.
          Autori: .


5.  PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ÎN PROCESUL DE INTEGRARE AL ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARY IN THE PROCESS OF ROMANIA’S INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION.
          Autori: .


6.  CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND DREPTURILE OMULUI CA UN STANDARD JURIDIC AL DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN ROMÂNIA / THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AS A LEGAL STANDARD OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN ROMANIA.
          Autori: DOINA MICU.


7.  ERNESTO DE MARTINO - O PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ÎN ITALIA DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XX-LEA / ERNESTO DE MARTINO A EUROPEAN PERSPECTIVE IN ITALY AT THE MID OF THE XXTH CENTURY.
          Autori: LOREDANA BABA.


8.  ANALIZA PERFORMANŢEI AFACERII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SISTEMULUI INFORMATIC. CAZUL DE UTILIZARE - SISTEMUL ACADEMIC / BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF AN INFORMATION SYSTEM IMPROVEMENT ‐ AN ACADEMIC SYSTEM USE CASE.
          Autori: .


9.  SISTEME INFORMATICE ÎN GESTIUNEA FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ - STUDIU DE CAZ PRIVIND UNIVERSITATEA BABES BOLYAI / INFORMATION SYSTEMS FOR FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT – CASE STUDY ON BABES‐BOLYAI UNIVERSITY.
          Autori: ALINA ANDREICA.


10.  ROLUL CULTURII ÎN INTEGRAREA EUROPEANĂ / THE ROLE OF CULTURE IN THE EUROPEAN INTEGRATION.
          Autori: ENRIQUE BANÚS .


11.  FORUM - UNIVERSITĂŢILE CA ORGANIZAŢII DE ÎNVĂŢARE ŞI MODUL DE SECURIZARE A CALITĂŢII ÎN PREDARE / FORUM - UNIVERSITIES AS LEARNING ORGANISATIONS OR HOW TO SECURE QUALITY IN TEACHING.
          Autori: .


12.  RECENZIE - SERGIU MIŞCOIU, CHANTAL DELSOL, BERTRAND ALLIOT, IDENTITĂŢI POLITICE ŞI DINAMICE PARTIZANE ÎN FRANŢA, CLUJ-NAPOCA: EFES, 2009, 227 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă