Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  PUNCTE DE VEDERE: DE CE SE STUDIAZĂ FILOZOFIA ÎN DREPT? / WHY STUDY PHILOSOPHY OF LAW?.
          Autori: BJARNE MELKEVIK.


2.  STUDII: PRINCIPII GENERALE ALE ÎNSTRĂINĂRILOR BUNURILOR TEMPORALE ALE BISERICII.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


3.  CONTRIBUŢIA EPISTEMOLOGICĂ LA CLĂDIREA RĂSPUNDERII CIVILE / CONTRIBUTION ÉPISTÉMOLOGIQUE À L’ÉDIFICE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE.
          Autori: .


4.  ARTICOLE: SOLUŢII JURIDICE PENTRU DECRIMINALIZAREA CONSUMULUI DE DROGURI.
          Autori: SERGIU BOGDAN.


5.  ÎN AFARA NORMEI. TEAMA DE NUMĂR / HORS NORME. LA HANTISE DU NOMBRE.
          Autori: EMILIAN CIOC.


6.  PLURALITATEA SURSELOR DE AUTORITATE, UNITATEA STATULUI SUVERAN / PLURALITE DES SOURCES D’AUTORITE, UNITE DE L’ETAT SOUVERAIN.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.


7.  PROCEDURA DE STABILIRE A CAZURILOR DE RǍSPUNDERE CIVILǍ PROFESIONALǍ A MEDICULUI REGLEMENTATǍ DE LEGEA NR.95/2006.
          Autori: .


8.  O.U.G. NR. 9/2009 PENTRU COMPLETAREA ART. 103 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE, O NORMĂ NECLARĂ ŞI ÎMPOTRIVA PREVEDERILOR CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI.
          Autori: .


9.  RECENZII: TAMÁS NOTARI: STUDIA IURIDICO-PHILOLOGICA I. STUDII ÎN FILOLOGIA CLASICĂ ŞI MEDIEVALĂ ŞI ISTORIE JURIDICĂ, STUDII DE LIMBA MAGHIARĂ POLIS 14, DEBREŢIN 2007, P. 313. / TAMÁS NOTÁRI: STUDIA IURIDICO-PHILOLOGICA I. STUDIES IN CLASSICAL AND MEDIEVAL PHILOLOGY AND LEGAL HISTORY, HUNGARIAN POLIS STUDIES 14., DEBRECEN 2007, 313 P.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă