Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  IMPACTUL ECONOMIC DE REDUCERE A IMPOZITELOR INDIRECTE BRAZILIANE: O ANALIZĂ A COMPETITIVITĂŢII ÎN CADRUL MERCOEURO / ECONOMIC IMPACTS OF BRAZILIAN INDIRECT TAX REDUCTION: AN ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS WITHIN MERCOEURO.
          Autori: .


2.  IMPACTUL DEZVOLTĂRII CAPITALULUI UMAN ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE / THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ON ECONOMIC GROWTH.
          Autori: PIETER BUYS, PIETER BOSMAN.


3.  CERCETĂRI EMPIRICE CU PRIVIRE LA METODELE UTILIZATE DE CĂTRE AUTORITĂŢILE DE SUPRAVEGHERE DIN ADECVAREA CAPITALULUI. ABORDĂRII STANDARD FAŢĂ DE MODELELE INTERNE DE RATING PE BAZA ABORDĂRII / EMPIRICAL RESEARCH REGARDING THE METHODS USED BY SUPERVISORY AUTHORITIES IN CAPITAL ADEQUACY. STANDARDIZED APPROACH VERSUS INTERNAL RATING MODELS BASED APPROACH.
          Autori: EUGENIA ANA MATIŞ, SIMONA MUTU.


4.  UNIUNEA MONETARĂ ŞI IMPACTUL COMERŢULUI BILATERAL ZONAL / UNION MONETAIRE ET IMPACT DU COMMERCE BILATERAL INTRA ZONE.
          Autori: .


5.  ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE CA UN INSTRUMENT DE LUARE A DECIZIILOR: CAZUL "NEMETALI" / FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS AS A TOOL FOR DECISION-MAKING: CASE OF “NEMETALI”.
          Autori: .


6.  NOUA STRATEGIE DE DEZVOLTARE ÎN ALGERIA: PROBLEME ŞI PROVOCĂRI / LA NOUVELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT EN ALGERIE : ENJEUX ET DEFIS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă