Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  ALIANŢE STRATEGICE ŞI CUNOŞTINŢE DE MANAGEMENT: TREI CAZURI DE PARTENERIAT TRANSATLANTIC / ALLIANCES STRATÉGIQUES ET GESTION DES CONNAISSANCES: TROIS CAS DE PARTENARIATS TRANSATLANTIQUES.
          Autori: JEAN-MICHEL VIOLA.


2.  O ÎNTREPRINDERE DE DIMENSIUNI MICI - EXEMPLU ÎN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR - FIRME MICI DE CONSTRUCŢII DIN TURCIA / A SMALL SIZE ENTERPRISE - EXAMPLE IN CONSTRUCTION SECTOR - Small Construction Firms in Turkey -.
          Autori: OLCAY ÇETİNER.


3.  FINANŢELE PUBLICE COMPARATIV CU FINANŢARE PRIVATĂ / PUBLIC FINANCE VERSUS PRIVATE FINANCE.
          Autori: AUREL IOAN GIURGIU, FLORIN SEBASTIAN DUMA.


4.  O NOUĂ DIMENSIUNE PENTRU STANDARDELE DE CONTABILITATE - IFRS PENTRU IMM-URI / A NEW DIMENSION FOR ACCOUNTING STANDARDS – IFRS FOR SMEs.
          Autori: .


5.  SCHIMBĂRILE ADUSE DE CRIZA FINANCIARĂ ASUPRA INTERACŢIUNII ÎNTRE BUGETUL UNIUNII EUROPENE ŞI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII / THE CHANGES BROUGHT BY THE FINANCIAL CRISIS UPON THE INTERACTION BETWEEN THE EUROPEAN UNION BUDGET AND SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES.
          Autori: RUXANDRA DANA VILAG, GEORGE HORIA IONESCU, IULIANA PREDESCU, ANTONIU PREDESCU.


6.  LEGĂTURA DINTRE EXPORT ŞI PERFECŢIONAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE: CAZUL ROMÂNIA / THE LINK BETWEEN EXPORTS AND INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT: THE CASE OF ROMANIA.
          Autori: NICOLAE MARINESCU.


7.  ANALIZA ANTICIPĂRII ANGAJATORILOR ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SCHIMBĂRILE CARE ESTE PROBABIL SĂ APARĂ ÎN COMPANIILE ROMÂNEŞTI ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE / ANALYSIS OF THE EMPLOYERS’ ANTICIPATION REGARDING THE CHANGES THAT ARE LIKELY TO OCCUR IN THE ROMANIAN MANUFACTURING INDUSTRY COMPANIES.
          Autori: CARMEN MARIA GUŢ, MAGDALENA VORZSÁK.


8.  ANALIZA PIEŢEI DE CARTE DIN ROMÂNIA / THE ANALYSIS OF THE BOOK MARKET IN ROMANIA.
          Autori: DELIA POPESCU.


9.  ANALIZA MIŞCĂRII TURIŞTILOR STRĂINI - CERINŢE PRIVIND RIDICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI / ANALYSIS OF FOREIGN TOURIST MOVEMENT – THE REQUIREMENT TO SET UP GLOBAL TOURIST DEVELOPMENT STRATEGY.
          Autori: .


10.  PROTECŢIA MEDIULUI / ENVIRONMENTAL PROTECTION.
          Autori: RADULY ISTVAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă