Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
         
   
1.  PUNCTE DE VEDERE - REFERENDUMUL ŞI FICŢIUNEA DEMOCRAŢIEI DIRECTE .
          Autori: VALENTIN CONSTANTIN.


2.  PRE- CONTACT DE PROCEDURĂ JUDICIARĂ AFRICANĂ ŞI PROCEDURA LEGIS ACTIO DIN ANTICHITATEA TIMPURIE ROMANĂ: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ / PRE-CONTACT AFRICAN JUDICIAL PROCEDURE AND THE LEGIS ACTIO PROCEDURE OF EARLY ROMAN ANTIQUITY: A COMPARATIVE ANALYSIS .
          Autori: GARDIOL J. VAN NIEKERK.


3.  DOMENIUL DE APLICARE AL UZUCAPIUNII ÎN SISTEMUL DREPTULUI AUSTRIAC .
          Autori: DAN TEODORESCU.


4.  DOCTRINA CA O SURSĂ DE CODIFICĂRI: JEAN DOMAT / LA DOCTRINE COMME SOURCE DES CODIFICATIONS : JEAN DOMAT .
          Autori: DAVID GILLES.


5.  CONVERSIUNEA ACTULUI JURIDIC – O POSIBILĂ CONSECINŢĂ A NULITĂŢII.
          Autori: IONEL REGHINI.


6.  DEZVOLTAREA ISTORICĂ A PATRONUS-ULUI ÎN CALITATE DE REPREZENTANT ÎN PROCEDURILE CIVILE / THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE PATRONUS AS REPRESENTATIVE IN CIVIL PROCEEDINGS .
          Autori: RENA VAN DEN BERGH.


7.  ÎNŢELEGEREA ORGANIZAŢIEI PENTRU ARMONIZAREA DREPTULUI DE AFACERI ÎN AFRICA / COMPRENDRE L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A.).
          Autori: ALHOUSSEINI MOULOUL.


8.  TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE - IUNIE-DECEMBRIE 2009 THÈSES SOUTENUES - RÉSUMÉS (JUIN-DÉCEMBRE 2009) .
          Autori: STELIAN IOAN VIDU.


9.  CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI LA CEAS ANIVERSAR .
          Autori: .


10.  CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE: JOURNÉES LOUISIANAISES – “DROIT DE LA SANTÉ: ASPECTS NOUVEAUX”, LAUSANNE ŞI NEUCHATEL, 7-12 IUNIE 2009.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


11.  RECENZIE - BIANCA SELEJAN-GUŢAN, LAURA-MARIA CRĂCIUNEAN, “DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC”, EDITURA HAMANGIU, BUCUREŞTI, 2008, 284P. .
          Autori: NATHANIEL CORNOIU-JITĂRAŞU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă