Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  IN MEMORIAM DAN VOICULESCU. CODA LA O CARTE FĂRĂ SFÂRȘIT / IN MEMORIAM DAN VOICULESCU. CODA TO A BOOK WITHOUT END.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


2.  DIALECTICA GENEZEI FENOMENULUI MUZICAL / THE DIALECTICS OF THE GENESIS OF THE MUSICAL PHENOMENON.
          Autori: OLEG GARAZ.


3.  UNIVERSALII MUZICII ȘI PSIHOLOGIEI COGNITIVE. CÂTEVA REFLECŢII DESPRE CARTEA SPIRITUL MUZICIAN A LUI JOHN SLOBODA / UNIVERSAUX DE LA MUSIQUE ET PSYCHOLOGIE COGNITIVE. QUELQUES RÉFLEXIONS À PROPOS DU LIVRE L’ESPRIT MUSICIEN DE JOHN SLOBODA.
          Autori: LUANA STAN.


4.  ARANJAMENTE ALE CÂNTECULUI POPULAR ÎN LUCRĂRILE CORALE ALE LUI MARKOS ALBERT / FOLK SONG ARRANGEMENTS IN THE CHORAL WORKS OF ALBERT MÁRKOS.
          Autori: ÉVA PÉTER.


5.  ETAPELE STILISTICE ÎN LUCRĂRILE CORALE ALE COMPOZITORILOR DIN CLUJ-NAPOCA / STYLISTIC STAGES IN THE CHORAL WORKS OF THE COMPOSERS FROM CLUJ-NAPOCA.
          Autori: MIRELA MERCEAN-ŢÂRC.


6.  ISTVÁN KOLONICS (1826-1892). CONSTRUCTORUL ORGII DE LA SUBOTICA, TRANSILVANIA / ISTVÁN KOLONICS (1826-1892) ORGELBAUMEISTER AUS SZABADKA IN SIEBENBÜRGEN.
          Autori: ERZSÉBET WINDHAGER-GERÉD.


7.  DOUĂ RAPOARTE PRIVIND CERCETAREA ETNO-MUZICOLOGICĂ / TWO REPORTS ON ETHNO MUSICOLOGICAL RESEARCH.
          Autori: TUDOR FERARU.


8.  CAZURILE UNUI MODEL MELODIC ARHAIC ÎN COLINDE / THE INSTANCES OF AN ARCHAIC MELODIC PATTERN IN CAROLS.
          Autori: ILONA SZENIK.


9.  CORALA “HERZLICH TUT MICH VERLANGEN” ÎN ARANJAMENTELE DE ORGĂ ALE LUI BRAHMS, REGER ȘI GÁRDONYI / THE “HERZLICH TUT MICH VERLANGEN” CHORAL WITHIN ORGAN ARRANGEMENTS BY BRAHMS, REGER AND GÁRDONYI.
          Autori: CSILLA SÓGOR.


10.  GUSTAV MAHLER: “DAS LIED KLAGENDE”. POVESTEA UNUI ÎNCEPUT / GUSTAV MAHLER’S “DAS KLAGENDE LIED”. THE STORY OF A BEGINNING.
          Autori: OANA ANDREICA.


11.  LOCUL OPEREI THE MIRACULOUS MANDARIN A LUI BARTÓK ÎN CONTEXTUL MUZICII SECOLULUI XX / THE PLACE OF BARTÓK’S THE MIRACULOUS MANDARIN IN THE CONTEXT OF TWENTIETH-CENTURY MUSIC.
          Autori: ATTILA FODOR.


12.  EDE TERÉNYI ŞI THE 4 SEASONS / EDE TERÉNYI AND THE 4 SEASONS.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


13.  „B. A. C. H. – MISSĂ PENTRU ORGĂ” DE EDUARD TERÉNYI / B. A. C. H. - MISSAL FOR ORGAN, BY EDUARD TERÉNYI.
          Autori: ANAMARIA MĂDĂLINA HOTORAN.


14.  EDE TERÉNYI - MONO-OPERA “LA DIVINA COMMEDIA”. FORMĂ ȘI CONȚINUT (PARTEA III. - “PARADISO”) / EDE TERÉNYI – THE MONO-OPERA “LA DIVINA COMMEDIA” FORM AND CONTENTS (III. PART – “PARADISO”).
          Autori: GABRIELA COCA.


15.  KÖNYVISMERTETÉS - MOLNÁR JÁNOS, VIRAGOK A TEMPLOMBAN. ZSOBOKI (KALOTASZEGI) KÖTENYEK DISZITOMOTIVUMAI, ED. EGYETEMI MŰHELY, BOLYAI TÁRSASÁG – KOLOZSVÁR.
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă