Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  CE FACE O FIRMĂ DE MARE DE CREŞTERE ÎN SPANIA? O ANALIZĂ DE PROBITATE FOLOSIND DATELE LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE / WHAT MAKES A HIGH-GROWTH FIRM IN SPAIN? A PROBIT ANALYSIS USING FIRM-LEVEL DATA.
          Autori: PALOMA LOPEZ-GARCIA, SERGIO PUENTE.


2.  IMPORTANŢA MESERIILOR, ÎN COMERŢUL DISTRIBUTIV A REPUBLICII CROAŢIA / IMPORTANCE OF CRAFTS IN DISTRIBUTIVE TRADE OF THE REPUBLIC OF CROATIA.
          Autori: NIKOLA KNEGO.


3.  COMPETITIVITATEA IMM-URILOR ŞI TENDINŢE ALE PIEŢEI / COMPETITIVENESS OF SMEs AND TRENDS ON THE MARKET.
          Autori: HANA ŠTVERKOVÁ, SIMONA HOFROVÁ.


4.  OBIECTIVELE DE AFACERI ALE INTREPRINDERILOR FAMILIALE DE CAZARE: CASE DE MUGLA, TURCIA / BUSINESS GOALS OF FAMILY-OPERATED ACCOMMODATION ENTERPRISES: THE CASE OF MUGLA, TURKEY.
          Autori: MEDET YOLAL, FATMAGÜL ÇETİNEL.


5.  COMPETENŢE DE STRATEGIE ŞI MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN SECTORUL IMM-URILOR MAGHIARE / STRATEGY COMPETENCES AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE HUNGARIAN SMES SECTOR.
          Autori: ATTILA KURUCZ.


6.  COOPERAREA ÎNTRE IMM-URI ŞI INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR - INSTRUMENT EFICIENT PENTRU EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ / COOPERATION BETWEEN SMEs AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS - EFFECTIVE TOOL FOR ENTREPRENEURIAL EDUCATION.
          Autori: MARIANA DRAGUSIN, ALINA ELENA BALALIA.


7.  INSTRUMENTE DE FINANŢARE PENTRU SPRIJINIREA IMM-URILOR DIN ROMÂNIA / FINANCING TOOLS FOR SUPPORTING SMEs IN ROMANIA.
          Autori: ION STANCU, SANDA TREANTA, IONUT DUMITRU.


8.  SITUAŢIA RAŢIONALITĂŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE A IMM-URILOR / THE STATE OF SME’s ECONOMIC AND SOCIAL RATIONALITY.
          Autori: MONICA BIOLAN, ILIE GAVRILA.


9.  MODELUL GLOBAL NĂSCUT PENTRU INTERNAŢIONALIZAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA / THE BORN GLOBAL MODEL FOR ROMANIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES INTERNATIONALIZATION.
          Autori: ANCA MARIA STĂNCULESCU, LILIANA GRIGORE, ANDREEA MIHAELA GAGEA, BOGDAN GEORGESCU.


10.  PLUSURI ŞI MINUSURI DE A FACE FAŢĂ UNUI LANŢ VALORIC GLOBAL - CAZUL ROMÂNESC AL IMM-URILOR DE ÎMBRĂCĂMINTE / PLUSES AND MINUSES OF BEING IN A GLOBAL VALUE CHAIN – THE CASE OF ROMANIAN APPAREL SMEs.
          Autori: ALINA FLORENTINA AVRIGEANU, FLAVIA GABRIELA ANGHEL, ELENA RADU.


11.  REPROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA / REENGINEERING THE MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES’ FROM ROMANIA.
          Autori: ANA-MARIA GRIGORE, CĂTĂLINA RADU.


12.  MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA IMM-URILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / MEASURES TO SUPPORT SMEs IN THE EUROPEAN UNION.
          Autori: VALENTINA DIANA IGNĂTESCU.


13.  VOR FI IMM-URILE ROMÂNEŞTI LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI? / WILL THE ROMANIAN SMEs BE LISTED ON THE BUCHAREST STOCK EXCHANGE?.
          Autori: CRISTINA CURUŢIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă