Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
         
   
1.  SHOAH ŞI TEKUMA - MEMORIA ŞI MORALITATEA EVREIASCĂ ÎNTRE ISTORIE ŞI RĂSCUMPĂRARE / SHOAH AND TEKUMA – JEWISH MEMORY AND MORALITY BETWEEN HISTORY AND REDEMPTION.
          Autori: EVELINE GOODMAN‐THAU.


2.  “ÎMPOTRIVA CELORLALŢI!”. UN STUDIU DE CONTESTARE MARGINALĂ ÎN ROMÂNIA BAZAT PE TEORIA DISCURSULUI / „AGAINST ALL THE OTHERS!”. A STUDY OF MARGINAL CONSTESTATION IN ROMANIA BASED ON DISCOURSE THEORY.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


3.  GÂNDIREA O ALTĂ GLOBALITATE ŞI UMANITATEA O ALTĂ UNIVERSALITATE LA MORIN ŞI OPERA SA / PENSEE AUTRE MONDIALITE ET HUMANITE AUTRE L’UNIVERSALITE DE MORIN ET DE SON OEUVRE.
          Autori: EMMANUEL M. BANYWESIZE.


4.  LUMEA MULTICULTURALĂ ŞI PROVOCĂRILE SALE / MULTICULTURAL WORLD AND ITS CHALLENGES.
          Autori: MILAN MESIĆ.


5.  EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ÎN EUROPA. STUDIU DE CAZ: ASPECTE INTERCULTURALE ALE EDUCAŢIEI MINORITĂŢILOR DIN TRANSILVANIA / INTERCULTURAL EDUCATION IN EUROPE. CASE STUDY: INTERCULTURAL ASPECTS OF THE MINORITY EDUCATION IN TRANSYLVANIA.
          Autori: CRISTINA BOJAN.


6.  ŞOC CULTURAL ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ / CULTURE SHOCK IN INTERCULTURAL COMMUNICATION.
          Autori: DELIA FLANJA.


7.  DIMENSIUNE INTERCULTURALĂ: CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU SUCCESUL DE EXPORT AL DEMOCRAŢIEI AMERICANE / THE INTERCULTURAL DIMENSION: AN ESSENTIAL PREREQUISITE FOR THE SUCCESS OF THE AMERICAN EXPORT OF DEMOCRACY.
          Autori: LUCIAN BOGDAN.


8.  RĂSPUNSUL LUI MARTIN BUBER LA CONTEXTUL CULTURAL ŞI ISTORIC AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL / MARTIN BUBER’S RESPONSE TO THE HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT OF THE FIRST WORLD WAR.
          Autori: VALERIA FORTE.


9.  TREI GRUPURI DE RROMI DIN IRIS - O ETNOGRAFIE FRAGMENTATĂ / THREE ROMA GROUPS FROM IRIS – A FRAGMENTED ETHNOGRAPHY.
          Autori: ZSUZSA PLAINER .


10.  RECENZIE - LAURENT GODMER, POLITICIENI REGIONALI CA ALEGĂTORI? NECESITATEA REPREZENTANTULUI ÎN GERMANIA, SPANIA ŞI FRANŢA [DES ÉLUS RÉGIONAUX À L’IMAGE DES ÉLECTEURS ? L’IMPÉRATIF REPRÉSENTATIF EN ALLEMAGNE, EN ESPAGNE ET EN FRANCE], PARIS, L’HARMATTAN, COLL. LOGIQUES POLITIQUES, 2009, 238 P..
          Autori: ANDREEA-CĂTĂLINA BOLOHAN.


11.  RECENZIE - RUXANDRA IVAN, POLITICI EXTERNE ROMÂNEŞTI (1990-2006) [LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ROUMAINE (1990‐2006)], EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BRUXELLES, BRUXELLES, 2009.
          Autori: CRISANTA MOLDOVAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă