Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EPHEMERIDES - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  REPREZENTĂRI ALE ROMÂNILOR ÎN PRESA SCRISĂ FRANCEZĂ. DOMENIUL ARTE-CULTURĂ.
          Autori: .


2.  TEORIA EUFEMISM: TEORIA RĂZBOIULUI / TEORÍA DEL EUFEMISMO: TEORÍA DE LA GUERRA.
          Autori: LUIS VERES.


3.  ASPECTE ALE COMUNICĂRII POLITICE.
          Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU.


4.  JURNALISM ONLINE – O PROVOCARE NOUĂ ÎN ARENA MEDIEI.
          Autori: NICOLAE URS.


5.  PRESA - SURSĂ DE INSPIRAŢIE PENTRU ISTORIA LITERARĂ.
          Autori: MARIANA DORINA MAGĂRIN.


6.  UTILIZAREA MASS-MEDIA DE CĂTRE COPII ÎN MEDIUL RURAL. STUDIU DE CAZ SAT BERINDU DIN JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: DELIA CRISTINA BALABAN, IOANA LEPADATU.


7.  REBRANDINGUL GERICOM.
          Autori: JULIA SZAMBOLICS.


8.  EFECTELE SOCIALE ALE UNEI CAMPANII ANTI-PUBLICITARE ÎMPOTRIVA MC DONALD ÎN ROMÂNIA.
          Autori: CIPRIAN-VIOREL POP.


9.  „REZISTENŢA PRIN CULTURĂ” ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC POSTBELIC.
          Autori: VIOREL NISTOR.


10.  ROMANUL POPULAR. OPERA LUI PETRU POPESCU – STUDIU DE CAZ.
          Autori: DINU BĂLAN.


11.  RECENZII : AL VIII-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE JURNALISM, CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, JURNALISMUL ROMÂNESC DIN EXIL ŞI DIASPORA.
          Autori: ILIE RAD.


12.  RECENZII: 1. GEORGETA ADAM, CLEPSIDRA CU MĂRTURII (PROBA EXILULUI, II).
          Autori: OANA POPIŢIU.


13.  RECENZII: 2. GEORGETA ADAM, PARADISUL INFERNAL.
          Autori: AURELIA LǍPUŞAN.


14.  RECENZII: 3. MIHAELA ALBU; DAN ANGHELESCU, REVISTELE LITERARE ALE EXILULUI ROMÂNESC: „LUCEAFĂRUL”. PARIS (1948-1949).
          Autori: GABRIEL STĂNESCU.


15.  RECENZII: 4. MIHAELA ALBU, CULTURĂ ŞI IDENTITATE – ZIARUL „LUMEA LIBERĂ” DIN NEW YORK.
          Autori: DAN ANGHELESCU.


16.  RECENZII: 5. VALERIU ANANIA, AUREL SASU, DESPRE NOI ŞI DESPRE ALŢII.
          Autori: ILIE RAD.


17.  RECENZII: 6. BRÂNDUŞA ARMANCA, ISTORIA RECENTĂ ÎN MASS-MEDIA. FRONTIERIŞTII.
          Autori: OANA POPIŢIU.


18.  RECENZII: 7. ANAMARIA BELIGAN, MAMABENA.COM.
          Autori: ILIE RAD.


19.  RECENZII: 8. MARIANA CERNICOVA-BUCĂ, UNIVERSUL MEDIATIC TIMIŞEAN (1989-200).
          Autori: BRÎNDUŞA ARMANCA.


20.  RECENZII: 9. AURELIA LǍPUŞAN, TAHITI – MISTERIOASA PERLĂ A PLANETEI ALBASTRE. JURNALISM ÎN SPAŢIUL INTERNAŢIONAL. INTERVIU CU DR. IOANA ATGER. REPORTAJE DE CǍLATORIE. .
          Autori: CRISTINA LAZǍR.


21.  RECENZII:10. AURELIA LǍPUŞAN, LECŢIA DE IUBIRE. CORESPONDENŢĂ CU SCRIITORUL PERICLE MARTINESCU.
          Autori: CRISTINA LAZǍR.


22.  RECENZII: 11. CONSTANTIN MĂLINAŞ, DIN LITERATURA VECHE A BIHORULUI. UN MANUSCRIS DIN VEACUL AL XVIII-LEA DE CAZANII LA MORŢI. .
          Autori: .


23.  RECENZII: 12. NICOLAE MELINESCU, DEŞERTUL DE FIER.
          Autori: NEAGU UDROIU.


24.  RECENZII: 13. GEORGETA ORIAN, VINTILĂ HORIA – UN SCRIITOR CONTRA TIMPULUI SĂU.
          Autori: OANA POPIŢIU.


25.  RECENZII: 14. MARTA PETREU, DIAVOLUL ŞI UCENICUL SĂU: NAE IONESCU – MIHAIL SEBASTIAN.
          Autori: VIOREL NISTOR.


26.  RECENZII: 15. MIRCEA POPA, INCURSIUNI ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ.
          Autori: LIGIA ANDREEA POPA.


27.  RECENZII: 16. MIRCEA POPA, ULEIUL DIN CANDELĂ. ASTRA ŞI SPIRITUL BLAJULUI.
          Autori: SANDA-VALERIA MORARU.


28.  RECENZII: 17. PETRU POPESCU, URME IN TIMP.
          Autori: DINU BĂLAN.


29.  RECENZII: 18. ILIE RAD, DE AMICITIA. SCRISORI TRIMISE DE ŞTEFAN J. FAY LUI ILIE RAD (1988-2009). .
          Autori: MIRCEA GOGA.


30.  RECENZII: 19. ILIE RAD, INCURSIUNI ÎN ISTORIA PRESEI ROMÂNEŞTI.
          Autori: ADINA RODICA FAUR.


31.  RECENZII: 20. NESTOR RATEŞ, ROMÂNIA: REVOLUŢIA ÎNCÂLCITĂ.
          Autori: MARIANA CERNICOVA.


32.  RECENZII: 21. GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN, MARIN SORESCU – IMAGINI. ETHOS. EVOCĂRI. CUVÂNT INTRODUCTIV DE GEORGE SORESCU. .
          Autori: ANCUŢA-GABRIELA TARŢA.


33.  RECENZII: 22. GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN, NICOLAE PANEA, CORNEL BĂLOSU, GABRIELA BOANGIU, VASILE BUZ, REVALORIZAREA CONTEMPORANĂ A TROIŢELOR ÎN REGIUNEA OLTENIA ŞI ÎN CONTEXT MULTIETNIC – TIMOC ŞI VOIVODINA (CARTE CU DVD).
          Autori: DAN ANGHELESCU.


34.  RECENZII: 23. AUREL SASU, DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE DE LEMN.
          Autori: MIHAELA MUREŞAN.


35.  RECENZII: 24. MICHAEL SHAFIR, ÎNTRE NEGARE ŞI TRIVIALIZARE PRIN COMPARAŢIE: NEGAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ŢĂRILE POSTCOMUNISTE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST.
          Autori: VIOREL NISTOR.


36.  RECENZII: 25. GABRIEL STĂNESCU, MIRCEA ELIADE. ODISEEA OMULUI MODERN ÎN DRUM SPRE ITACA.
          Autori: OANA POPIŢIU.


37.  RECENZII: 26. NEAGU UDROIU, PILOŢII DE FORMULA UNU.
          Autori: NICOLAE MELINESCU.


38.  RECENZII: 27. REVISTA “APOZIŢIA”.
          Autori: GHEORGHE SǍSǍRMAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă