Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  UNICITATEA ŞI NEDETERMINARE ECHILIBRULUI ÎNTR-UN MODEL CU EMISII POLUANTE / UNIQUENESS AND INDETERMINACY OF EQUILIBRIA IN A MODEL WITH POLLUTING EMISSION.
          Autori: GIOVANNI BELLA.


2.  IMPACTUL MACROECONOMIC AL REMITENŢELOR ÎN ROMÂNIA / ON THE MACROECONOMIC IMPACT OF REMITTANCES IN ROMANIA.
          Autori: CRISTIAN LITAN.


3.  IMPACTUL ISD ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE ÎN ŢĂRILE CENTRAL ŞI EST EUROPENE. CONDIŢIA DE ABORDARE / FDI IMPACT ON ECONOMIC GROWTH IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. A CONDITIONAL APPROACH.
          Autori: SIMONA GABRIELA MASCA, VIORELA LIGIA VĂIDEAN, AURA CARMEN MOGA.


4.  EFECTUL LIBERALIZĂRII COMERŢULUI: EXPERIENŢA ÎN INDUSTRIA DE CAFEA ŞI DE CAUCIUC DIN INDONEZIA / EFFECT OF TRADE LIBERALIZATION: THE EXPERIENCE OF INDONESIAN COFFEE AND RUBBER INDUSTRIES.
          Autori: RATYA ANINDITA.


5.  AVANTAJUL COMPETITIV AL ROMÂNIEI ÎNAINTE DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ / ROMANIA’S COMPETITIVE ADVANTAGE BEFORE ADMISSION TO THE EUROPEAN UNION.
          Autori: IRINA MARILENA BAN.


6.  CALCULAREA VALORII LA RISC. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI RATEI DOBÂNZII / CALCULATING VALUE AT RISK. CASE STUDY ON THE INTEREST RATE RISK MANAGEMENT.
          Autori: EUGENIA ANA MATIŞ, SIMONA MUTU.


7.  ROLUL VENITURILOR DIN DOBÂNZI ŞI A VENITURILOR FĂRĂ DOBÂNDĂ ASUPRA PERFORMANŢEI A PATRU MARI BĂNCI SUD-AFRICANE / THE ROLE OF INTEREST INCOME AND NONINTEREST INCOME ON THE PERFORMANCE OF FOUR LARGE SOUTH-AFRICAN BANKS.
          Autori: GERT VAN DER WESTHUIZEN, MERWE OBERHOLZER.


8.  EFECTUL DE TRANZIT DE LA CONTABILITATEA DE NUMERAR LA CONTABILITATEA DE ANGAJAMENTE ASUPRA PERFORMANŢEI ÎN SECTORUL PUBLIC / THE EFFECT OF TRANSITING FROM CASH ACCOUNTING TO ACCRUAL ACCOUNTING ON PERFORMANCE IN THE PUBLIC SECTOR.
          Autori: ADELA DEACONU, CRISTINA SILVIA NISTOR, CRINA IOANA FILIP.


9.  DECIZIILE STRUCTURII DE CAPITAL ALE FIRMELOR ROMÂNEŞTI / CAPITAL STRUCTURE DECISIONS OF THE ROMANIAN FIRMS.
          Autori: GABRIELA MIHALCA, IOAN NISTOR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă