Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
         
   
1.  ECONOMIA MONDIALĂ ŞI ANII CRIZEI. MECANISME. TACTICI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE / WORLD ECONOMY AND THE DEPRESSION YEARS. MECHANISMS. NATIONAL AND WORLDWIDE TACTICS.
          Autori: NICOLAE PĂUN, ADRIAN CORPĂDEAN.


2.  CRIZA ECONOMICĂ, CAUZELE ŞI CONSECINŢELE CULTURALE - O PERSPECTIVĂ AMERICANĂ / THE ECONOMIC CRISIS, CAUSES AND CULTURAL CONSEQUENCES – AN AMERICAN PERSPECTIVE.
          Autori: MARIUS JUCAN.


3.  CÂTEVA LECŢII AMERICANE PENTRU O ORĂ ROMÂNEASCĂ DE ECONOMIE / SOME AMERICAN LESSONS FOR A ROMANIAN CLASS OF ECONOMICS.
          Autori: MIRCEA MANIU.


4.  SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV - STUDIU DE CAZ: UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI / INFORMATION SYSTEMS FOR FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT – CASE STUDY ON BABES-BOLYAI UNIVERSITY.
          Autori: ALINA ANDREICA, PÜSÖK ISTVÁN, DANIEL STUPARU, FLORINA COVACI.


5.  BUGETE DE MARKETING ÎNTR-O CRIZĂ FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ. PERSPECTIVE NORD-AMERICANE ŞI EUROPENE / MARKETING BUDGETS IN A FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS. NORTH AMERICAN AND EUROPEAN PERSPECTIVES.
          Autori: VERONICA-MARIA MATEESCU.


6.  CUM POATE ACTUALA CRIZĂ ECONOMICĂ SĂ AFECTEAZĂ STRUCTURILE DE GUVERNARE GLOBALĂ? / HOW CAN THE PRESENT ECONOMIC CRISIS AFFECT THE STRUCTURES OF GLOBAL GOVERNANCE?.
          Autori: GEORGIANA CICEO.


7.  CRIZA DIN PIAŢA ROMÂNEASCĂ DE CAPITAL / THE CRISIS OF THE ROMANIAN CAPITAL MARKET.
          Autori: FLORIN DUMA.


8.  POSIBILELE EFECTE ALE ACTUALEI CRIZE FINANCIARE DIN ROMÂNIA / POTENTIAL EFFECTS OF THE ACTUAL FINANCIAL CRISIS ON ROMANIA.
          Autori: DANA POP, ANA MONICA POP.


9.  RECENZIE - ANDREI MARGA, CRIZA ŞI URMĂRILE, CLUJ‐NAPOCA: EIKON, 2009.
          Autori: MIRCEA MANIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă