Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
         
   
1.  PROVOCĂRI PENTRU IMM-URI ÎN REGATUL UNIT PENTRU DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ / CHALLENGES FACING UK SMES IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT.
          Autori: ANNE HAMPTON, JAMES ROWELL.


2.  GENERAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DE CĂTRE PRODUCĂTORII MICI ÎN SPANIA / EMPLOYMENT GENERATION BY SMALL PRODUCERS IN SPAIN.
          Autori: PALOMA LOPEZ-GARCIA, SERGIO PUENTE, ANGEL LUIS GOMEZ.


3.  SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI ÎN CONCURENŢA IMPERFECTĂ - (ASPECTE SELECTATE FOCALIZATE PE IMM-URI DIN REPUBLICA CEHĂ) / THE SUPPORT OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN IMPERFECT COMPETITION (SELECTED ASPECTS FOCUSED ON SMES IN THE CZECH REPUBLIC).
          Autori: IVANA KRAFTOVÁ, JIŘÍ KRAFT.


4.  ALIANŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL IMM-URILOR: ETAPELE ŞI FACTORII DE INFLUENŢĂ / ALLIANCE DECISION-MAKING OF SME: PHASES AND INFLUENCE FACTORS.
          Autori: KARLA DIAZ.


5.  SERVICII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE OFERTĂ PENTRU IMM-URI: CAZUL DIN ROMÂNIA / RECRUITMENT AND SELECTION SERVICES OFFER FOR SMES: THE CASE OF ROMANIA.
          Autori: MARIANA DRAGUSIN, RALUCA MARIANA PETRESCU.


6.  ROLUL CUNOAŞTERII ÎN PROCESUL DE INTERNAŢIONALIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII / THE ROLE OF KNOWLEDGE IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES.
          Autori: LILIANA GRIGORE, ANCA MARIA STĂNCULESCU, ANDREEA MIHAELA GAGEA, ANA-MARIA GRIGORE.


7.  CUANTIFICAREA IMPACTULUI FISCAL A IMPOZITELOR SOCIALE ŞI CONTRIBUŢII PERCEPUTE PENTRU FORŢA DE MUNCĂ ANGAJATĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ROLUL SĂU CA UN INSTRUMENT DE COMPETITIVITATE ECONOMICĂ / THE QUANTIFICATION OF THE FISCAL IMPACT OF THE SOCIAL TAXES AND CONTRIBUTIONS LEVIED ON EMPLOYED LABOR ON SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES. IT’S ROLE AS A TOOL OF ECONOMIC COMPETITIVENESS.
          Autori: ANTONIU PREDESCU, IULIANA PREDESCU, GEORGE HORIA IONESCU, RUXANDRA DANA VILAG.


8.  MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI COMERŢULUI IMM-URILOR ROMÂNEŞTI DUPĂ INTEGRAREA ÎN UE / MEASURES FOR THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT IN ROMANIAN TRADE SMEs AFTER EU-INTEGRATION.
          Autori: NICOLAE MARINESCU.


9.  PROVOCĂRI ALE IMM-URILOR ÎN MARKETINGUL MODERN / THE CHALLENGES OF SMES IN MODERN MARKETING.
          Autori: OANA PREDA, IULIA FURDUI.


10.  ELEMENTE ALE PRACTICILOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN IMM-URILE DIN TRANSILVANIA / ELEMENTS OF STRATEGIC PLANNING PRACTICES IN TRANSYLVANIAN SMEs.
          Autori: OANA ADRIANA GICĂ, IOAN POP, MARIUS BOTA.


11.  ŞANSELE IMM-URILOR ÎN CADRUL PIEŢEI DE AZI / THE CHANCE OF SME’S IN TODAY’S MARKET.
          Autori: MIHAELA-GEORGIA SIMA, ANCUŢA-MARIA PUŞCAŞ.


12.  IMPLICAŢII DE RESTRUCTURARE PRIVIND ACTIVITATEA IMM-URILOR / IMPLICATIONS OF RESTRUCTURING ON THE SME’s ACTIVITY.
          Autori: DANIELA CROITORU.


13.  REALIZAREA COMPETITIVITĂŢII DURABILE ÎN CAZUL ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEŞTI MICI ŞI MIJLOCII / ACHIEVING SUSTAINABLE COMPETITIVENESS IN THE CASE OF ROMANIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRISES.
          Autori: MIHAELA ŞTEFĂNESCU, CRISTINA MIHAELA BĂLĂNESCU (RADU), RUXANDRA SAVONEA, ANA VOITINOVICI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă