Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  IOANA EM. PETRESCU, EXÉGÈTE DE MIHAI EMINESCU / IOANA EM. PETRESCU, EXEGET AL LUI MIHAI EMINESCU.
          Autori: IOANA BOT.


2.  AUTO-SPECULARITATE ŞI TRANSPARENŢĂ TEXTUALĂ.
          Autori: CĂLIN TEUTIŞAN.


3.  LE RAPPRESENTAZIONI DELL’ITALIA NELLA LETTERATURA ROMENA POSTBELLICA / IMAGINEA ITALIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ.
          Autori: SANDA CORDOŞ.


4.  LITERATURA ROMÂNĂ ÎNTRE REALITATE ŞI UTOPIE.
          Autori: RODICA ILIE.


5.  ÉLEMENTS D’ETHNOLOGIE CONTEMPORAINE. LE FOLKLORE SUR L’INTERNET / ELEMENTE DE ETNOLOGIE CONTEMPORANĂ. FOLCLORUL PE INTERNET.
          Autori: ELEONORA SAVA.


6.   POÉSIE ET CONNAISSANCE NOCTURNE CHEZ LUCIAN BLAGA ET YVES BONNEFOY / POEZIE ŞI CUNOAŞTERE LUCIFERICĂ LA LUCIAN BLAGA ŞI YVES BONNEFOY .
          Autori: GISÈLE VANHESE.


7.  UN GRAND ROMANCIER DU COMMUNISME: ION D. SÎRBU / UN MARE ROMANCIER DIN TIMPUL COMUNISMULUI: ION D. SÎRBU.
          Autori: MAGDA CARNECI.


8.  IL DONCHISCIOTTISMO DI UN POSTROMANTICO / DONQUIJOTISMUL UNUI POSTROMANTIC.
          Autori: LAURA PAVEL.


9.  PARADIGMELE DASCĂLULUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ MODERNĂ (ŞCOALA DE LA TÂRGOVIŞTE, ŞCOALA DE LA PĂLTINIŞ).
          Autori: LAURA ROŞCA.


10.  O ARUNCĂTURĂ DE ZARURI DĂ NAŞTERE UNUI JOC SECUND.
          Autori: ELIZA DEAC.


11.  DUBLIN: INTERIOR-EXTERIOR. DUBLA VIZIUNE A LUI JAMES JOYCE.
          Autori: ELENA VOJ.


12.  JUDECATA SUFLETULUI ÎN CULTURA POPULARĂ ROMÂNĂ.
          Autori: COSMINA BERINDEI.


13.  VIRGIL NEMOIANU - DECONSTRUCŢIONISTUL IDILIC.
          Autori: COSMIN BORZA.


14.  CORPURI DE FLUTURI. CORPURI TRANSFORMATE ŞI TRANSFIGURAREA SPAŢIULUI FICŢIONAL ÎN ORBITOR, DE MIRCEA CĂRTĂRESCU.
          Autori: ELENA CRAŞOVAN.


15.  TEORIA REPREZENTĂRII ÎN FUNCŢIE DE STRUCTURALISM.
          Autori: ADRIANA STAN.


16.  RECENZIE: ILINA GREGORI, ŞTIM NOI CINE A FOST EMINESCU?, FAPTE, ENIGME, IPOTEZE.
          Autori: SILVIU MIHĂILĂ.


17.  RECENZIE: PAUL CORNEA, ORIGINILE ROMANTISMULUI ROMÂNESC. SPIRITUL PUBLIC, MIŞCAREA IDEILOR ŞI LITERATURA ÎNTRE 1780-1840).
          Autori: SANDA PĂDUREŢU.


18.  RECENZIE: PAUL CORNEA, DELIMITĂRI ŞI IPOTEZE. COMUNICĂRI ŞI ESEURI DE TEORIE LITERARĂ ŞI STUDII CULTURALE.
          Autori: AURA ŢEUDAN.


19.  RECENZIE: MATEI CĂLINESCU, MATEIU I. CARAGIALE – RECITIRI.
          Autori: IOANA ŞIGOVAN.


20.  RECENZIE: LAURENT JENNY, JE SUIS LA REVOLUTION. L’HISTOIRE D’UNE METAPHORE (1830-1975) / EU SUNT REVOLUŢIA. ISTORIA UNEI METAFORE (1830-1975).
          Autori: MIRELA TOMOIAGǍ.


21.  RECENZIE: IOANA BOT, SENSURI ALE PERFECŢIUNII. LITERATURA CU FORMA FIXA CA INCERCARE ASUPRA LIMITELOR LIMBAJULUI / SENS DE LA PERFECTION. LA LITTÉRATURE À FORME FIXE COMME ESSAI SUR LES LIMITES DU LANGAGE.
          Autori: MIRELA TOMOIAGǍ.


22.  RECENZIE: CARMEN MUŞAT, STRATEGIILE SUBVERSIUNII. INCURSIUNI ÎN PROZA POSTMODERNĂ / STRATEGIES DE LA SUBVERSION. INCURSION DANS LA PROSE POSTMODERNISTE.
          Autori: EMANUELA PORUMB.


23.  RECENZIE: MIRCEA ANGHELESCU, MISTIFICŢIUNI. FALSURI, FARSE, APOCRIFE, PASTIŞE, PSEUDONIME ŞI ALTE MISTIFICAŢII ÎN LITERATURĂ.
          Autori: GEORGE-FLORIAN NEAGOE.


24.  RECENZIE: LIVIA TITIENI, DÉFIS DU FRAGMENT / PROVOCĂRILE FRAGMENTULUI.
          Autori: NICOLAE ŞERA.


25.  RECENZIE: RODICA ILIE, MANIFESTUL LITERAR. POETICI ALE AVANGARDEI ÎN SPAŢIUL CULTURAL ROMANIC.
          Autori: ANDRADA FĂTU-TUTOVEANU.


26.  RECENZIE: ALEXANDRU MATEI, LES DERNIERS JOURS DANS LA VIE DE LA LITTERATURE / ULTIMELE ZILE DIN VIAŢA LITERATURII, ENORM ŞI INSIGNIFIANT ÎN LITERATURA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ.
          Autori: IRINA GEORGESCU.


27.  RECENZIE: SIMONA SORA, REGĂSIREA INTIMITĂŢII. CORPUL ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ ŞI POSTDECEMBRISTĂ.
          Autori: ELENA CRAŞOVAN.


28.  RECENZIE: MIRCEA A. DIACONU, QUI A PEUR DE CIORAN? CIORAN ÉTRANGER / CUI I-E FRICĂ DE EMIL CIORAN? CIORAN STRĂINUL,/i>.
          Autori: IOANA MANTA.


29.  RECENZIE: LUCIAN RAICU, AU-DELÀ DE LA LITTÉRATURE / DINCOLO DE LITERATURĂ.
          Autori: IOANA HORA.


30.  RECENZIE: MARIUS GHICA, GENEZA OPEREI LITERARE. REPERE SPRE O POIETICĂ.
          Autori: ROMULUS MÎNECAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă