Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  ADRIAN MARINO - SPIRIT EUROPEAN / ADRIAN MARINO - THE EUROPEAN SPIRIT.
          Autori: ANDREI MARGA.


2.  UN PATRIARH MILITANT AL EUROPENISMULUI: ADRIAN MARINO / A PATRIARCH OF MILITANT EUROPEANISM:.
          Autori: OVIDIU PECICAN.


3.  INGINERIA GENETICĂ ŞI STATUTUL CONSTITUŢIONAL AL EMBRIONULUI / GENTECHNIK UND DER VERFASSUNGSRECHTLICHE STATUS DES EMBRYOS.
          Autori: WERNER JOEL.


4.  FUNDAŢII CULTURALE, ARGUMENTELE PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANA / LES FONDEMENTS CULTURELS, ARGUMENTS DU PROCESSUS DE L''INTEGRATION EUROPEENNE.
          Autori: NICOLAE PĂUN.


5.  CULTURA ŢIGĂNEASCĂ REACTIVĂ / GYPSY REACTIVE CULTURE.
          Autori: .


6.  CULTURA DE COOPERARE - NOŢIUNI PRIVIND SEMNIFICAŢIA NORMELOR CULTURALE ŞI PRINCIPIILE ÎN DOMENIUL COOPERĂRII REGIONALE ŞI INTERREGIONALE - PROCESE / COOPERATION CULTURE - NOTIONS ON THE SIGNIFICANCE OF CULTURAL NORMS AND PRINCIPLES IN REGIONAL AND INTERREGIONAL COOPERATION-PROCESSES.
          Autori: HOWARD LOEWEN.


7.  A SCHIMBA SAU A NU SCHIMBA? ROLUL MARII BRITANII ÎN CADRUL UE, IMPACTUL URMĂTOR EXTINDERII, LA POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE / TO CHANGE OR NOT TO CHANGE? THE ROLE OF GREAT BRITAIN WITHIN THE NEXT EU ENLARGEMENT''S IMPACT UPON THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


8.  POPOARELE ŞI PROBLEMA NAŢIONALĂ IUGOSLAVĂ: ILLYRIANISM, YUGOSLAVISM, TITOISMUL / YUGOSLAV PEOPLES AND THE NATIONAL PROBLEM: ILLYRIANISM, YUGOSLAVISM, TITOISM.
          Autori: LAURA HERŢA GONGOLA.


9.  NOUL PĂSTOR: PAPA BENEDICT AL XVI-LEA / THE NEW SHEPERD: POPE BENEDICT XVI.
          Autori: IOANA OPREA.


10.  PARTIDELE POLITICE ALE EUROPEI CENTRALE AFLATE ÎN TRANZIŢIE: CÂŞTIGĂTORI ŞI PERDANŢI / CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN POLITICAL PARTIES IN TRANSITION: WINNERS AND LOSERS.
          Autori: OVIDIU VAIDA.


11.  ELITELE POLITICE ÎN POST-COMUNISM. CÂTEVA REPERE ANALITICE / LES ELITES POLITIQUES DANS LE POSTCOMMUNISME. QUELQUES JALONS ANALYTIQUES.
          Autori: RUXANDRA IVAN.


12.  STARE DE EXCEPŢIE LA PROBLEMA DE VALABILITATE JURIDICĂ / DE L’ÉTAT D’EXCEPTION AU PROBLÈME DE LA VALIDITÉ JURIDIQUE.
          Autori: VAL CODRIN TĂUT.


13.  STATUL ŞI SOCIETATEA / L’ETAT ET LA SOCIÉTÉ.
          Autori: PAMELA VELICIU.


14.  RĂZBOAIE INTER-PERSONALE. APLICAŢII DE GESTIONARE A CONFLICTELOR ÎN FIECARE ZI DE VIAŢĂ / INTER-PERSONAL WARS. EVERY DAY''S LIFE APPLICATIONS OF CONFLICT MANAGEMENT.
          Autori: BOGDAN LUCIAN.


15.  ORGANIZAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE A SISTEMELOR DE INFORMARE / ORGANIZING THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS.
          Autori: ALINA ANDREICA.


16.  ANALIZA EXPERIENŢEI DE INSTRUIRE A ANGAJAŢILOR: SECTORUL PRIVAT LITUANIAN ÎN CONTEXTUL UE / ANALYSIS OF EMPLOYEE TRAINING EXPERIENCE: THE LITHUANIAN PRIVATE SECTOR IN THE CONTEXT OF THE EU.
          Autori: RENATA KORSAKIENĖ.


17.  STUDIU DE CAZ PROCESUL DE PRIVATIZARE CONTROVERSAT: EXPERIENŢĂ LITUANIANĂ / CASE STUDY OF CONTROVERSIAL PRIVATIZATION: LITHUANIAN EXPERIENCE.
          Autori: MANUELA TVARONAVIČIENĖ, KRISTINA KALAŠINSKAITĖ.


18.  "GLOBALISM, GLOBALITATE, GLOBALIZARE - ZECE ANI DE STUDII EUROPENE LA CLUJ", OCTOMBRIE, 21-23, 2004. UN EVENIMENT UNIVERSITAR MAJOR LA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE / “GLOBALISM, GLOBALITY, GLOBALIZATION – TEN YEARS OF EUROPEAN STUDIES IN CLUJ“, OCTOBER, 21-23, 2004. A MAJOR ACADEMIC EVENT AT THE FACULTY OF EUROPEAN STUDIES.
          Autori: MARIUS JUCAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă