Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  FURNIZEAZĂ COMPANIILE SOCIALE CONŞTIENTE PERFORMANŢE FINANCIARE MAI BUNE?UN STUDIU DE EXPLORARE / DO SOCIALLY CONSCIOUS COMPANIES PROVIDE BETTER FINANCIAL PERFORMANCE ? AN EXPLORATORY STUDY.
          Autori: PIETER BUYS, SURIKA VAN ROOYEN, PIETER BOSMAN.


2.  CREAREA LANŢULUI DE VALORI ÎN FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII / VALUE CREATION CHAIN IN MERGERS AND ACQUISITIONS.
          Autori: ANDREJ BERTONCELJ.


3.  CONSERVATORISMUL CONTABILITĂŢII: UNELE ABORDĂRI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE / LE CONSERVATISME DE LA COMPTABILITÉ: QUELQUES APPROCHES DANS LA LITTÉRATURE ÉCONOMIQUE.
          Autori: SORIN ACHIM, ATANASIU IUSTIN POP, CRISTINA BOŢA AVRAM, ALIN IENCIU.


4.  IMPACTULUI COMESA ASUPRA COMERŢULUI CU PRODUSE AGRICOLE ŞI SECURITATEA ALIMENTARĂ ÎN SUDAN / IMPACT OF COMESA ON AGRICULTURAL TRADE AND FOOD SECURITY IN SUDAN.
          Autori: IBRAHIM SULIEMAN ISMAIL, IMAD ELDIN ELFADIL ABDEL KARIM.


5.  IMPACTUL ECONOMIC ŞI DE MEDIU AL LIBERALIZĂRII COMERŢULUI. ILUSTRAŢII DIN EST ŞI SUD-ESTUL ASIEI / ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF TRADE LIBERALISATION. ILLUSTRATIONS FROM EAST AND SOUTH-EAST ASIA.
          Autori: KAKALI MUKHOPADHYAY, PAUL J. THOMASSIN.


6.  DESPRE MODELAREA SISTEMELOR ERP / ABOUT MODELING THE ERP SYSTEMS.
          Autori: LOREDANA MOCEAN, MONICA VANCEA.


7.  O ANCHETĂ DE CO-INTEGRARE ŞI DE CAUZALITATE GRANGER ÎNTRE DESCHIDEREA COMERCIALĂ ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN PAKISTAN / AN INVESTIGATION OF CO-INTEGRATION AND GRANGER CAUSALITY BETWEEN TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN PAKISTAN.
          Autori: IMRAN SHARIF CHAUDHRY, ASMA IMRAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă