Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  CODIFICAREA ŞI RECODIFICAREA, IDEI, TENDINŢE, MODELE ŞI REZULTATELE CONTEMPORANE / CODIFICATION ET RECODIFICATION. IDÉES, TENDANCES, MODÈLES ET RÉSULTATS CONTEMPORAINS.
          Autori: CSABA VARGA.


2.  RE-CODIFICAREA DREPTULUI STABILIT: EXAMINATOR SAU INSTRUMENT DE REFORMĂ? / LA RE-CODIFICATION A DROIT CONSTANT: OUTIL DE LEGISTIQUE OU DE REFORME ?.
          Autori: PASCALE DEUMIER.


3.  CADRUL COMUN DE REFERINŢĂ: SPRE O IDENTITATE EUROPEANĂ DE ASTĂZI ÎN DREPTUL PRIVAT / COMMON FRAME OF REFERENCE: TOWARDS A NOWADAYS EUROPEAN IDENTITY IN PRIVATE LAW.
          Autori: FERENC SZILÁGYI.


4.  PARADOXUL CODIFICĂRII EUROPENE / LE PARADOXE DE LA CODIFICATION EUROPEENNE.
          Autori: RALUCA BERCEA.


5.  CODIFICAREA DE DREPT PRIVAT EUROPEAN ŞI MULTILINGVISM: DOUĂ PRINCIPII OPUSE? / CODIFICATION DU DROIT PRIVE EUROPEEN ET MULTILINGUISME: DEUX PRINCIPES QUI S’OPPOSENT?.
          Autori: GIANMARIA AJANI.


6.  CAPACITATEA "A SISTEMULUI CODICELUI DE LEGI" / LA CAPACITE DU « SYSTEME DES PANDECTES ».
          Autori: CHRISTIAN BALDUS, THOMAS RAFF.


7.  RECODIFICAREA DREPTULUI CIVIL ROMÂNESC ÎN CĂUTAREA MODELULUI / LA RECODIFICATION DU DROIT CIVIL ROUMAIN EN QUETE DE MODELE.
          Autori: MARIAN NICOLAE, MIRCEA-DAN BOB.


8.  ARMONIZAREA REGLEMENTĂRILOR DE A IMPUNE SANCŢIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI / L’HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION DU CONTRAT.
          Autori: AUREL BAIESU.


9.  EXPERIENŢA FRANCEZĂ DE RECODIFICARE A DREPTULUI CIVIL / L’EXPERIENCE FRANÇAISE DE RECODIFICATION DU DROIT CIVIL.
          Autori: REMY CABRILLAC.


10.  NOUL COD CIVIL OLANDEZ DIN 1992. ASPECTE ALE POLITICII ŞI TEHNICII LEGISLAŢIEI / LE NOUVEAU CODE CIVIL NEERLANDAIS DE 1992. ASPECTS DE LA POLITIQUE ET DE LA TECHNIQUE LÉGISLATIVES.
          Autori: DIANA DANKERS-HAGENAARS.


11.  CASAREA ŞI UTILIZAREA REGLEMENTATĂ DE CĂTRE PROCEDURA CIVILĂ ROMÂNĂ / LA CASSATION ET LE RECOURS REGLEMENTES PAR LA PROCEDURE CIVILE ROUMAINE.
          Autori: SEBASTIAN SPINEI.


12.  RESPECTAREA LEGII PRIVIND TEHNICA LEGISLATIVĂ ÎN CODUL CIVIL ŞI CODUL FAMILIEI AL REPUBLICII MOLDOVA / LE RESPECT DE LA LOI SUR LA TECHNIQUE LEGISLATIVE DANS LE CODE CIVIL ET DANS LE CODE DE LA FAMILLE DE MOLDAVIE.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.


13.  DREPTUL CIVIL ROMÂN ÎNTRE RECODIFICAREA "NAŢIONALĂ" ŞI STANDARDIZAREA EUROPENĂ / LE DROIT CIVIL ROUMAIN ENTRE RECODIFICATION „NATIONALE” ET UNIFORMISATION EUROPÉENNE.
          Autori: MANUEL GUTAN.


14.  CODIFICAREA- ELEMENT IMPLICIT ÎN CADRUL REFORMEI DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT / LA CODIFICATION – ÉLÉMENT IMPLICITE DANS LE PROCESSUS DE RÉFORME DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
          Autori: CORNELIU VRABIE.


15.  REZUMAT DE PREZENTARE ÎN REGIM DE MESAJ / PRESENTATIONS RESUMEES EN REGIME POSTER.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă