Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  PUNCTE DE VEDERE: DESPRE NEVOIA DE ETICĂ . REFLECŢII ASUPRA ETOSULUI DIDACTIC / “SUL BISOGNO DELL’ANTICHITÀ ETICA” OVVERO PICCOLE RIFLESSIONI SULL’ETOS DELL’INSEGNAMENTO.
          Autori: SORIN ALAMOREANU, M. SZOSTAK, MAGDALENA JANKOWSKA-SZOSTAK.


2.  STUDII : ÎNCERCAREA DE A REDEFINI RELAŢIA DINTRE ORDINEA CONSTITUŢIONALĂ COMUNISTĂ ŞI CEA A STATULUI DE DREPT? CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA DECIZIA N° 51/2008 A CURŢII CONSTITUŢIONALE ROMÂNE / DANS LA DIRECTION D’UNE RÉDÉFINITION DE LA RELATION ENTRE L’ORDRE CONSTITUTIONEL COMMUNISTE ET CELUI DE L’ÉTAT DE DROIT? CONSIDÉRATIONS SUR LA DÉCISION NO. 51/2008 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.
          Autori: RADU CARP .


3.  STUDII : O SCHEMĂ PRIVIND EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR DE FACERE ŞI NON FACERE / APERÇU SUR L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE FACERE ET DE NON FACERE.
          Autori: DELIA ROPAN .


4.  ARTICOLE : DOCTRINA ÎNSCRIERILOR ÎN REGISTRELE PUBLICE ŞI EFECTUL ACESTEIA ASUPRA EXAMINĂRII TITLULUI / THE PUBLIC RECORDS DOCTRINE IN LOUISIANA AND ITS EFFECT UPON THE EXAMINATION OF TITLE.
          Autori: THOMAS A. HARELL .


5.  ARTICOLE : LIMITELE DREPTULUI DE AUTOR - CATEVA CONSIDERATII ASUPRA UTILIZARII ECHITABILE IN DREPTUL COMPARAT.
          Autori: OANA BENTA.


6.  ARTICOLE : SUPORTAREA PASIVULUI DEBITORULUI DE CATRE CONDUCATORII ACESTUIA IN PROCEDURA INSOLVENTEI.
          Autori: ION TURCU, MADALINA STAN.


7.  ARTICOLE : DREPTUL COMUNITAR AL AFACERILOR SI DREPTUL CONSUMATIEI: INTERFERENTE SI DELIMITARI.
          Autori: SERGIU DELEANU.


8.  ARTICOLE : PREJUDICIU ŞI INTERESELE SANCŢIONĂRII / LES DOMMAGES ET INTERETS PUNITIFS.
          Autori: DIANA CALCIU.


9.  ARTICOLE: PROCEDURA DE ADOPTARE A LEGII ROMÂNE INTERNE, DUPĂ MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2004 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ADOPTĂRII DE CĂTRE OUG NR. 102/2008 / LA PROCEDURE DE L’ADOPTION INTERNE DANS LE DROIT ROUMAIN APRES LA MODIFICATION ET LE COMPLEMENT DE LA LOI NO. 273/2004 CONCERNANT LE REGIME JURIDIQUE DE L’ADOPTION PAR L’OUG NO. 102/2008.
          Autori: ALIN GAVRILESCU.


10.  ARTICOLE : REGIMUL JURIDIC AL UNOR BUNURI APARTINAND REGIILOR AUTONOME SI SOCIETATILOR COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT, IN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL.
          Autori: IOAN SABAU-POP, OLIVIU PUIE.


11.  ARTICOLE : NATURA JURIDICA A RASPUNDERII CIVILE A CARAUSULUI AERIAN IN REPUBLICA MOLDOVA.
          Autori: IURIE MIHALACHE.


12.  ARTICOLE : OPOZITIA LA EXECUTAREA BILETELOR LA ORDIN SI CONTESTATIA LA EXECUTARE.
          Autori: MARIUS FLOARE.


13.  ARTICOLE : ADOPTIA REGLEMENTATA DE LEGISLATIA ALTOR STATE.
          Autori: CARMEN OANA MIHĂILĂ, OANA TEACA.


14.  INFO : CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI „HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


15.  INFO : ŞCOALA DE VARĂ A DREPT PRIVAT EUROPEAN – SALZBURG, 30 IUNIE-12 IULIE 2008 / SUMMER SCHOOL ON EUROPEAN PRIVATE LAW - SALZBURG, 30 IUNIE-12 IULIE 2008.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


16.  INFO : TEZE DE DOCTORAT - IANUARIE-IUNIE 2008.
          Autori: .


17.  RECENZII : NIHILISMUL JURIDIC.
          Autori: PAUL VASILESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă