Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1-2 din 2007  
         
         
   
1.  DISCURS DE ÎNCHIDERE A ANULUI / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  PROBLEMA DECESULUI ÎN VECHIUL TESTAMENT / A HALÁL KÉRDÉSE AZ ÓSZÖVETSÉGBEN.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


3.  PRIMELE VERSETE ALE EVANGHELIEI LUI MARCU / MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK KEZDŐ VERSEI.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


4.  GESTUL DECENT ŞI UTOPIA AFECŢIUNII DE PERCEPERE A LUI DUMNEZEU ÎN TEODICEA LUI HANS JONAS / AZ ISTEN ÉRTHETŐSÉGÉHEZ VALÓ RAGASZKODÁS GESZTUSÁNAK TISZTESSÉGE ÉS UTÓPIÁJA HANS JONAS TEODÍCEÁJÁBAN.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


5.  PREDICA - DISCURS SIMBOLIC / A PRÉDIKÁCIÓ MINT SZIMBOLIKUS BESZÉD.
          Autori: DEÁK ANGÉLA.


6.  TERMENII JURIDICI ALE CĂSĂTORIILOR MIXTE ÎN SEC. XVII-XIX ALE BISERICII REFORMATE DIN TRANSILVANIA / A VEGYES HÁZASSÁGOK JOGI FELTÉTELEI AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN A XVII–XIX. SZÁZADBAN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


7.  POLITICA ROMÂNĂ A MINORITĂŢILOR ŞI REFORMAŢII DIN TRANSILVANIA ÎNTRE 1940 ŞI 1945 / A ROMÁN KISEBBSÉGPOLITIKA ÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁTUSOK 1940 ÉS 1945 KÖZÖTT.
          Autori: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


8.  CĂSĂTORIA ŞI PROBLEMELE DE DISCIPLINĂ A BISERICII LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XVIII ÎN EPARHIA TÂRNAVELOR, ŞI REFLECTAREA LOR ÎN PROTOCOALELE CONSILIULUI PARŢIAL / HÁZASSÁGI ÜGYEK A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN A KÜKÜLLŐI EGYHÁZMEGYÉBEN A PARCIÁL.
          Autori: FEGYVERESI ZSOLT.


9.  LUCRĂRI DE BIJUTERII A PAROHIEI DIN KLOPOTIVAI ÎN SECOLUL17-18 / A KLOPOTIVAI EGYHÁZKÖZSÉG 17–18. SZÁZADI ÖTVÖSMUNKÁI.
          Autori: KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA.


10.  RELAŢIA DINTRE BISERICA REFORMATĂ ŞI NOBILIMEA DIN REGIUNEA BARCĂU DE SUS / REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS NEMESSÉG KAPCSOLATA BERETTYÓ-FELVIDÉKEN.
          Autori: TÓTH LEVENTE.


11.  TU ÎNŢELEGI CE PREDAI? / ÉRTED-E AMIT TANÍTASZ?.
          Autori: KUN MÁRIA.


12.  TANÍTSUNK-E MÁS VALLÁSOKRÓL, ÉS HA IGEN, MIT ÉS HOGYAN?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


13.  ROLUL PRACTICII PEDAGOGICE ÎN PROCESUL FORMĂRII UNUI PROFESOR / A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT SZEREPE A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


14.  RECENZII: DAVID J. BOSCH: SCHIMBARE DE PARADIGMĂ ÎN TEOLOGIA MISIUNII. TRADUS DE ATTILA BOROS. INSTITUTUL PENTRU STUDII A MISIUNII PROTESTANTE - ROUA, BUDAPESTA, 2005. 541 DE PAGINI. / RECENZIÓ: DAVID J. BOSCH: PARADIGMAVÁLTÁSOK A MISSZI.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă