Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  DIN CONTABILITATEA DE GESTIUNE PENTRU EXECUŢIA STRATEGIEI ŞI SISTEME DE GÂNDIRE: EVOLUŢIA BALANCED SCORECARD (R) ŞI ORDINEA DE ZI A NOILOR CERCETĂRI / FROM MANAGEMENT ACCOUNTING TO STRATEGY EXECUTION AND SYSTEMS THINKING: THE BALANCED SCORECARD (R)EVOLUTION AND NEW RESEARCH AGENDA.
          Autori: AUREL BRUDAN.


2.  POVARA FISCALĂ NON-MONETARE. O ANALIZĂ EMPIRICĂ A DURATEI DE TIMP LA BIROURILE A DOUĂ ADMINISTRAŢII FISCALE LOCALE / LE FARDEAU FISCAL NON-MONETAIRE. UNE ANALYSE EMPIRIQUE DU TEMPS PASSE AUX GUICHETS DE DEUX ADMINISTRATIONS FISCALES LOCALES.
          Autori: RADU NECHITA, MANUELA STRĂINU.


3.  DIFERENŢE DE CALITATE ÎNTRE AUDIT BIG 4: CAZUL DIN MALAEZIA / AUDIT QUALITY DIFFERENCES AMONG BIG 4 AUDITOR: CASE FROM MALAYSIA.
          Autori: TYRONE M. CARLIN, NIGEL FINCH, NUR HIDAYAH LAILI.


4.  EFECTELE RESTRUCTURĂRII FUNCŢIONALE DE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ. CONSOLIDAREA STRATEGIEI DE MARKETING. O ABORDARE EMPIRICĂ DE CERCETARE / THE EFFECTS OF FUNCTIONAL RESTRUCTURING AT THE BANCA COMERCIALA ROMANA. ENHANCING THE MARKETING STRATEGY. AN EMPIRICAL RESEARCH APPROACH.
          Autori: EUGENIA ANA MATIŞ, ZSUZSANNA NAGY.


5.  ROLUL INFORMAŢIILOR FINANCIARE ŞI DE DIVULGARE VOLUNTARĂ / LE ROLE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET DE LA DIVULGATION VOLONTAIRE.
          Autori: SORIN ACHIM.


6.  POZIŢIA LANŢULUI DE VIN ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ / THE PLACE OF WINE CHAIN IN ROMANIAN ECONOMY.
          Autori: DAN BOBOC, NICOLAE ISTUDOR, VASILE MANOLE.


7.  ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT PRIN METODE STATISTICE – CONCEPTE TEORETICE / L’ANALYSE DU RISQUE DE FAILLITE PAR DES METHODESSTATISTIQUES - DES CONCEPTS THEORIQUES.
          Autori: MONICA ACHIM.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă