Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  MONITORIZAREA ŞI MANAGEMENTUL GEOGRAFIC. O ABORDARE PARADIGMATICĂ.
          Autori: I. MAC, MARIA HOSU.


2.  CONDIŢIONĂRI CLIMATICE ŞI ANTROPICE ÎN DINAMICA PEISAJELOR GEOGRAFICE TRANSILVANE.
          Autori: V. SURDEANU, P. COCEAN, O. POP, I. RUS, I. IRIMUŞ, D. PETREA.


3.  ANALIZA GEOGRAFICĂ A INFRASTRUCTURII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN ROMÂNIA.
          Autori: I. IANOŞ, C. BRAGHINA, D. PEPTENATU, DANIELA ZAMFIR, LORETA CEPOIU, R. PINTILII.


4.  CONSIDERAŢII PRIVIND FENOMENELE DE CEAŢĂ ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI.
          Autori: TATIANA MUREŞAN, ADINA-ELIZA CROITORU.


5.  AREALE DE DISPARIŢIE A CERBULUI LOPĂTAR (DAMA DAMA L.) DIN ROMÂNIA.
          Autori: S. GEACU.


6.  EVOLUŢIA NUMERICĂ ŞI DISTRIBUŢIA POPULAŢIEI ÎN DEALURILE SOMEŞULUI MARE.
          Autori: NICOLETA DANIELA IONESCU.


7.  EVOLUŢIA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ŞI AŞEZĂRILE COMUNEI ŢAGA, JUDEŢUL CLUJ, ÎN PERIOADA 1850-2002.
          Autori: GRIGOR P. POP.


8.  TRANSFORMAREA SATELOR ÎN ORAŞE – STUDIU CANTITATIV ASUPRA URBANIZĂRII ÎN UNGARIA.
          Autori: PIRISI, GÁBOR, TRÓCSÁNYI, ANDRÁS.


9.  MODELE DE AŞEZĂRI ÎN CÂMPIA SOMEŞANĂ (CÂMPIA TRANSILVANIEI).
          Autori: RAMONA FLAVIA RAŢIU.


10.  GENEZA UNEI “ŢĂRI DE VERSANT”: ŢARA NĂSĂUDULUI.
          Autori: P. COCEAN, OANA-RAMONA ILOVAN.


11.  STRUCTURA PE SEXE ŞI VÂRSTE A POPULAŢIEI DIN DEALURILE SOMEŞULUI MARE.
          Autori: NICOLETA DANIELA IONESCU.


12.  SPECIFICUL ECONOMIC AL ŢĂRII NĂSĂUDULUI.
          Autori: OANA-RAMONA ILOVAN.


13.  STAREA ECOSISTEMULUI RURAL ŞI SĂRĂCIA. UN STUDIU ASUPRA DISTRICTULUI JORHAT DIN ASSAM, INDIA.
          Autori: JONALI SAIKIA, M. KONWAR.


14.  ROLUL HIDROGRAFIEI ÎN GENEZA ŞI INDIVIDUALIZAREA SISTEMULUI DE AŞEZĂRI ŞI ÎN EVOLUŢIA SOCIO-ECONOMICĂ A ŢĂRII LĂPUŞULUI (I).
          Autori: ŞT. DEZSI.


15.  MUTAŢII ÎN SECTORUL PRIMAR (I) AL SISTEMULUI GEOECONOMIC CLUJ-NAPOCA DUPĂ 1990.
          Autori: B. N. PĂCURAR.


16.  STATE NAŢIONALE NOI, STATE NAŢIONALE DUBLE SAU ANOMALII GEOPOLITICE PE HARTA EUROPEI?.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


17.  PREMISELE NATURALE ŞI ANTROPICE ÎN AMENAJAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISTICĂ A ZONELOR LITORALE.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


18.  CARACTERISTICI ALE CIRCULAŢIEI TURISTICE INTERNAŢIONALE ÎN PERIOADA ACTUALĂ.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


19.  DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL PRIN PRISMA PROGRAMULUI SAPARD. ASPECTE TEORETICE.
          Autori: DIANA ALEXANDRU.


20.  ŞCOALA CLUJEANĂ DE MEDICINĂ.
          Autori: DANIELA DRĂGAN.


21.  PREDAREA LIMBII ENGLEZE PENTRU TURISM LA CENTRUL DE TRAINING ÎN TURISM: ORGANIZAREA ŞI EVALUAREA CURSURILOR.
          Autori: SILVIA IRIMIEA, LIVIA BRADEA.


22.  RECENZII: GRIGOR P. POP (2007), JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: FLORIN FODOREAN.


23.  RECENZII: ALEXANDRU PĂCURAR (2007), INCURSIUNE ÎN MEMORIA LOCURILOR.
          Autori: DORU RADOSAV.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă