Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  HAOS ŞI MUZICĂ / CHAOS AND MUSIC.
          Autori: OANA ANDREICA.


2.  ENESCU NEDESCOPERIT. „HYMN JUBILAR PENTRU COR, ORCHESTRĂ MILITARĂ ŞI HARPĂ” / ENESCU UNDISCOVERED JUBILEE HYMN FOR CHOIR, MILITARY ORCHESTRA AND HARP.
          Autori: NICOLAE GHEORGHIŢĂ.


3.  SIMFONIA ÎN ŞCOALA DE COMPOZIŢIE TRANSILVĂNEANĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA / THE SYMPHONY IN THE TRANSYLVANIAN COMPOSITION SCHOOL DURING THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: MIRELA MERCEAN-ŢÂRC.


4.  MUZICA FRANCEZĂ PENTRU ORGĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA / 19TH CENTURY FRENCH ORGAN MUSIC.
          Autori: NOÉMI BOGNÁR.


5.  O SCURTĂ ISTORIE A NOŢIUNILOR DE „CONSONANŢĂ” ŞI DISONANŢĂ” / A BRIEF HISTORY OF THE NOTIONS ”CONSONANCE” AND “DISSONANCE”.
          Autori: LUCIA CRISTINA MĂNIUŢ.


6.  DESPRE INTERPRETAREA CICLULUI PENTRU ORGĂ „CORPURILE GLORIOASE” DE OLIVIER MESSIAEN / ÜBER DIE INTERPRETATION DES ORGEL ZYKLUS LES CORPS GLORIEUX VON OLIVIER MESSIAEN.
          Autori: ERZSÉBET WINDHAGER-GERÉD.


7.  CÂNTECE FUNERARE / FUNERAL SONGS.
          Autori: ÉVA PÉTER.


8.  IUBIREA LUI DUMNEZEU PENTRU UMANITATE – ÎN MUZICĂ / GOD’S LOVE FOR HUMANITY – IN MUSIC.
          Autori: PETRUŢA-MARIA MĂNIUŢ.


9.  MELODII ALE COLINDELOR DE CRĂCIUN TRADIŢIONALE ÎN PARTEA DE NORD A CÂMPIEI TRANSILVANIEI / TUNES OF THE TRADITIONAL CHRISTMAS CAROLS IN THE NORTHERN PART OF MEZŐSÉG* (CÂMPIA TRANSILVANIEI).
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


10.  EDE TERÉNYI: TRIBUT PENTRU MOZART (2004) – CONCERT PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (COARDE ŞI PERCUŢIE) / EDE TERÉNYI: TRIBUTE FOR MOZART (2004) - CONCERT FOR VIOLIN AND ORCHESTRA (CHORD – PERCUSSION).
          Autori: ECATERINA BANCIU.


11.  EDE TERÉNYI – MONO-OPERA „LA DIVINA COMMEDIA” – CONŢINUT ŞI FORMĂ (PARTEA I, „INFERNUL”) / EDE TERÉNYI – THE MONO-OPERA “LA DIVINA COMMEDIA” – CONTENTS AND FORMS (I. PART – “INFERNO”).
          Autori: GABRIELA COCA.


12.  VIZIUNEA APOCALIPSEI ÎN „DIE GOTTESTROMPETEN” DE EDUARD TERÉNYI / THE VISION OF THE APOCALYPSE IN DIE GOTTESTROMPETEN BY EDUARD TERÉNYI.
          Autori: ANAMARIA MĂDĂLINA HOTORAN.


13.  CVARTETUL DE COARDE NR. 1 DE LIGETI; INCONGRUENŢĂ STILISTICĂ? / LIGETI’S STRING QUARTET NO.1; STYLISTIC INCONGRUENCE?.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


14.  PARADIGME ALE CORELAŢIEI TEXT – MUZICĂ ÎN OPERA LUI HENRY PURCELL – „DIDO ŞI AENEAS” / PARADIGMS OF THE TEXT–MUSIC CORRELATION IN HENRY PURCELL’S OPERA DIDO AND AENEAS.
          Autori: ADÉL FEKETE.


15.  GIUSEPPE VERDI: IL TROVATORE.
          Autori: JÚLIA KÖPECZI-KIRKÓSA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă