Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  SURSE SPA DE VINDECARE ÎN REPUBLICA CEHĂ.
          Autori: ŠÁRKA BRYCHTOVÁ.


2.  ANALIZA ROLULUI POTENŢIAL AL IMM-URILOR PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN TRANSILVANIA.
          Autori: ADINA LETIȚIA NEGRUȘA, OANA ADRIANA GICĂ.


3.  TURISMUL ROMÂNESC: O ABORDARE REGIONALĂ.
          Autori: TIBERIU AVRĂMESCU.


4.  IMPACTUL MEDIULUI ASUPRA PRODUCŢIEI DE BERE.
          Autori: PARTENIE DUMBRAVĂ, IOAN POP, ENIKŐ FAZAKAS, JOZSEF FAZAKAS.


5.  CONSTRÂNGERI PRIVIND INVESTIŢIA ŞI PARTICIPAREA ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN COMPANII DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ROMÂNEASCĂ.
          Autori: MAGDALENA VORZSÁK, CARMEN MARIA GUŢ.


6.  SISTEME DE SUPORT AL DECIZIEI: TENDINŢELE ACTUALE ŞI DE VIITOR.
          Autori: MANOLE VELICANU, GHEORGHE MATEI.


7.  CRITERIILE PENTRU CALITATEA PRODUSULUI, ÎN CADRUL STRATEGIILOR DE PIAŢĂ INTERCULTURALE ALE INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII - O SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ -.
          Autori: MIHAELA DRǍGAN, ZENOVIA CRISTIANA POP.


8.  INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - ALTERNATIVE PENTRU ACOPERIREA CURSULUI DE SCHIMB ÎN IMPORT-EXPORT - PROGRAMUL DE CONTABILITATE PENTRU ROMÂNIA.
          Autori: CRISTINA SILVIA NISTOR, CRINA IOANA FILIP, ADELA DEACONU.


9.  IMPLEMENTAREA CENTRELOR DE PROFIT ÎN INTERIORUL UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE.
          Autori: .


10.  - METODE DE GESTIONARE A PORTOFOLIULUI. - O REVIZUIRE A LITERATURII -.
          Autori: CRISTINA CURUŢIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă