Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2008  
         
         
   
1.  AVANT-PROPOS / PREFAŢĂ.
          Autori: PASCALE AURAIX-JONCHIÈRE, RODICA LASCU-POP.


2.  DÉFILIATION, DÉ-GÉNÉRATION: LE «JADIS» SELON QUIGNARD / DESFĂCÂND NODUL: ”ZILELE DE ODINIOARĂ” DUPĂ QUIGNARD.
          Autori: JEAN-PIERRE DUBOST.


3.  TRADITION ET COUTUME SELON BLAISE PASCAL / TRADIŢII ŞI OBICEIURI ÎN ACCEPŢIUNEA LUI BLAISE PASCAL.
          Autori: CĂLIN CRISTIAN POP.


4.  DE LA TRADUCTION DES CONTES ET DE LEUR(S) PUBLIC(S) / TRADUCEREA BASMELOR ŞI CITITORII PE CARE ÎI VIZEAZĂ.
          Autori: ALINA PELEA.


5.  GUY VAES: LA PHOTOGRAPHIE COMME SOURCE DE L’ECRITURE DE LA VILLE / GUY VAES: FOTOGRAFIA CA O SURSĂ DE A SCRIE ORAŞUL.
          Autori: .


6.  LIVRET DE FAMILLE DE PATRICK MODIANO OU L’ECRITURE D’UNE MEMORIA DISJECTA / LIVRET DE FAMILLE DE PATRICK MODIANO SAU SCRIEREA UNEI MEMORIA DISJECTA.
          Autori: ANDREI LAZĂR.


7.  MESSAGES INTERGÉNÉRATIONNELS DANS L’ESPACE PUBLIC. LE CAS DE L’UNIVERSITÉ DE CLUJ APRÈS 1919 / MESAJE ÎNTRE GENERAŢII ÎN SPAŢIUL PUBLIC. CAZUL UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ DUPĂ 1919.
          Autori: ANA-MARIA STAN.


8.  LES ÂGES DE LA FOLIE CHEZ ANDRÉ BAILLON / VÂRSTELE NEBUNIEI ÎN TEXTELE LUI ANDRÉ BAILLON.
          Autori: ANA COIUG.


9.  LA RELATION ENFANT/GRANDE PERSONNE DANS L’HISTOIRE SANS FIN DE MICHAEL ENDE / RELAŢIA DINTRE COPII ŞI ADULŢI ÎN POVESTE FĂRĂ SFÂRŞIT, DE MICHAEL ENDE.
          Autori: MUGURAS CONSTANTINESCU.


10.  “I AM THE AUTHOR OF HER MASTERY OF ME” OU LES BAS-FONDS DU DIDACTISME. TYRANNIE DU SAVOIR ET JALOUSIE DE LA JEUNESSE DANS LA LEÇON D’E. IONESCO ET THE DYING ANIMAL DE P. ROTH / „EU SUNT AUTORUL MAJESTĂŢII SALE, EUL” SAU PROFUNZIMEA ÎNVĂŢĂRII. TIRANIA CUNOAŞTERII ŞI GELOZIA TINEREŢII ÎN LECŢIA DE E. IONESCO ŞI ANIMAL PE MOARTE DE PH. ROTH.
          Autori: VALÉRIE DESHOULIÈRES.


11.  L’ICÔNE MATERNELLE, DÉPOSITAIRE DE LA MÉMOIRE FAMILIALE CHEZ JEAN ROUAUD ET PETRU DUMITRIU / IMAGINEA MAMEI CA PĂSTRĂTOARE A MEMORIEI FAMILIEI LA JEAN ROUAUD ŞI LA PETRU DUMITRIU.
          Autori: ELA VĂLIMĂREANU.


12.  COMPASSION ET RÉVOLTE DANS LE RAPPORT MERE - FILLE. UNE MORT TRÈS DOUCE DE SIMONE DE BEAUVOIR / COMPASIUNE ŞI REVOLTĂ ÎN RAPORTUL MAMĂ-FIICĂ. O MOARTE UŞOARĂ, DE SIMONE DE BEAUVOIR.
          Autori: CAMELIA-MEDA MIJEA.


13.  CONSTRUCTION SOCIALE EN CREUX DU CORPS FEMININ DANS ORLANDA ET MOI QUI N’AI PAS CONNU LES HOMMES DE JACQUELINE HARPMAN / CONSTRUCŢIA SOCIALĂ NEGATIVĂ A CORPULUI FEMININ ÎN ORLANDA ŞI MOI QUI N’AI PAS CONNU LES HOMES, DE JACQUELINE HARPMAN.
          Autori: VLAD-GEORGIAN MEZEI.


14.  LA FEMME AU MIROIR DES ÂGES DANS METELLA ET ISIDORA DE GEORGE SAND / FEMEIA ÎN OGLINDA VÂRSTELOR ÎN METELLA ŞI ISIDORA DE GEORGE SAND.
          Autori: PASCALE AURAIX-JONCHIÈRE.


15.  FRANÇOIS WEYERGANS ET KENZABURÔ ÔÉ – (PERPÉ)TUER LE PÈRE OU SAUVER LE FILS? / FRANÇOIS WEYERGANS ŞI KENZABURÔ ÔÉ: A PERPETUA TATĂL SAU A SALVA FIUL?.
          Autori: ANAMARIA SABĂU.


16.  PÈRE OU MÈRE IN ABSENTIA OU POUR UNE REVALORISATION DES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES CHEZ J.M.G. LE CLÉZIO ET GÖRAN TUNSTRÖM / FIGURI PATERNE ORI MATERNE IN ABSENTIA SAU PENTRU O REEVALUARE A RELAŢIILOR DINTRE GENERAŢII LA J.M.G. LE CLÉZIO ŞI GÖRAN TUNSTRÖM.
          Autori: ROXANA GULICIUC.


17.  LE PÈRE, PERSONNAGE DU FILS DANS TROIS AUTOFICTIONS DE LA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE: ALBERT CAMUS, PAUL AUSTER, CHRISTOPH MECKEL / PERSONAJUL TATĂLUI CA FIU ÎN TREI AUTOFICŢIUNI DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA: ALBERT CAMUS, PAUL AUSTER, CHRISTOPH MECKEL.
          Autori: VÉRONIQUE LÉONARD-ROQUES.


18.  BOGDAN PETRICEICU HASDEU ET IULIA HASDEU. UNE FILIATION SACRALISEE PAR L’ECRITURE / BOGDAN PETRICEICU HASDEU ŞI IULIA HASDEU. O FILIAŢIE SACRALIZATĂ PRIN SCRIS.
          Autori: MARIA MĂŢEL-BOATCĂ.


19.  THÉOPHILE GAUTIER / JUDITH GAUTIER. UNE GÉNÉALOGIE DE PAPIER / THÉOPHILE ŞI JUDITH GAUTIER: SCRIITORI, DESCENDENŢĂ ŞI TRADIŢIE LITERARĂ.
          Autori: SYLVIE CAMET.


20.  JEAN MUNO, RAGES ET RATURES OU LE JOURNAL D’UNE FILIATION EXECREE / JEAN MUNO, RAGES ET RATURES SAU JURNALUL UNEI FILIAŢII DETESTATE.
          Autori: RODICA LASCU-POP.


21.  LES RAPPORTS MERE-FILS DANS TROIS JOURS CHEZ MA MERE DE FRANÇOIS WEYERGANS / RAPORTUL MAMA-FIU ÎN TREI ZILE CU MAMA, DE FRANÇOIS WEYERGANS.
          Autori: LORENA DEDJA.


22.  L’ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE GREENIENNE COMME TRAVAIL DE RECONSTRUCTION DU PASSÉ / SCRIEREA AUTOBIOGRAFICĂ GREENIANĂ CA O MODALITATE DE RECONSTRUCŢIE A TRECUTULUI.
          Autori: EVA-ILDIKO DELCEA.


23.  DE L’IMPOSSIBLE HERITAGE A L’HERITAGE LITTERAIRE DANS L’ŒUVRE DE CHATEAUBRIAND / DE LA IMPOSIBILA MOŞTENIRE LA MOŞTENIREA LITERARĂ ÎN OPERA LUI CHATEAUBRIAND.
          Autori: SÉBASTIEN BAUDOIN.


24.  ENTRE MEMOIRE ET REFONDATION: PORTRAIT DU PERE ET TABLEAU DE L’ALLEMAGNE (CHRISTOPH MECKEL, SUCHBILD. ÜBER MEINEN VATER) / ÎNTRE MEMORIE ŞI RECONSTRUCŢIE: PORTRETUL TATĂLUI ŞI TABLOUL GERMANIEI (CHRISTOPH MECKEL, SUCHBILD. ÜBER MEINEN VATER, 1980).
          Autori: VÉRONIQUE LÉONARD-ROQUES.


25.  LA BEAUTÉ EN ÉTAT D’AVENTURE DANS LA VIE ET LA MORT D’ADRIA ET DE SES ENFANTS DE MASSIMO BONTEMPELLI / FRUMUSEŢEA CA AVENTURĂ ÎN VITA E MORTE DI ADRIA E DI SUOI FIGLI, DE MASSIMO BONTEMPELLI.
          Autori: AURORA MANUELA BĂGIAG.


26.  RECENZII: GEORGIANA LUNGU-BADEA, MIC DICTIONAR DE TERMENI UTILIZATI IN TEORIA, PRACTICA SI DIDACTICA TRADUCERII; MARIA ŢENCHEA (COORD.), DICTIONAR CONTEXTUAL DE TERMENI TRADUCTOLOGICI, FRANCEZA-ROMANA .
          Autori: ALINA PELEA.


27.  RECENZII: DOMINIQUE RABAT, PASCAL QUIGNARD. STUDIU.
          Autori: BOGDAN VECHE.


28.  RECENZII: CLÉZIO PE MARGINILE COPILĂRIEI, CĂRŢILE ROBINSON.
          Autori: ROXANA GULICIUC.


29.  RECENZII: LIVIA TITIENI, DÉFIS DU FRAGMENT.
          Autori: ANDREEA HOPÂRTEAN.


30.  RECENZII: ATELIERUL DE TRADUCERE, NUMĂRUL 8, 2007: TRADUCERI LITERARE PENTRU COPIII.
          Autori: ANA COIUG.


31.  RECENZII: DÉRIVES À PARTIR DE LEONARD MISONNE.
          Autori: ANDREI LAZĂR.


32.  RECENZII: JULIEN GREEN. AMBIGUITĂŢI NEROSTITE.
          Autori: EVA-ILDIKO DELCEA.


33.  RECENZII: JULIEN GREEN. CHIPURILE ALTERITĂŢII.
          Autori: EVA-ILDIKO DELCEA.


34.  RECENZII: CHARLES COSTER ZIARIST LA UYLENSPIEGEL.
          Autori: MARIA MĂŢEL-BOATCĂ.


35.  RECENZII: GEORGIANA LUNGU BADEA (COORD.), REPERTORIUL TRADUCĂTORILOR ROMÂNI DE LIMBĂ FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ (SECOLELE AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA). STUDII DE ISTORIA TRADUCERII (I); GEORGIANA LUNGU BADEA (COORD.), REPERTORIUL TRADUCERILOR ROMÂNEŞTI DIN LIMBILE FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ (SECOLELE AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA). STUDII DE ISTORIA TRADUCERII (II).
          Autori: ALINA PELEA.


36.  RECENZII: JEAN SEIDENGART, DUMNEZEU, UNIVERSUL ŞI SFERA INFINITĂ. GÂNDIND INFINITUL COSMIC LA ÎNCEPUTURILE ŞTIINŢEI CLASICE.
          Autori: CĂLIN CRISTIAN POP.


37.  RECENZII: ALAIN VALTIER, DRAGOSTEA DINTRE CUPLURI.
          Autori: CAMELIA-MEDA MIJEA.


38.  RECENZII: JEANNINE PAQUE, FRANCOIS WEYERGANS, ROMANCIER.
          Autori: ANAMARIA SABĂU.


39.  RECENZII: ALAIN VALTIER, SINGURĂTATE ÎN DOI.
          Autori: CAMELIA-MEDA MIJEA.


40.  RECENZII: DRUMEŢII FRANCEZE. MINILECTURI DE BAZĂ.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă