Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  ÎN-SINGURAREA – TELOS-UL UNEI LUMI FĂRĂ DE SENS.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  DEMNITATEA PERSOANEI UMANE, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ŞI DEZBATERE BIOETICĂ / DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIBATTITO BIOETICO.
          Autori: ADRIANO PESSINA.


3.  DEMNITATEA PERSOANEI UMANE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI DEZBATERE BIOETICĂ (TRADUCERE: MARIA ALUAŞ, LAURIAN RUS).
          Autori: ADRIANO PESSINA.


4.  PRINCIPIILE BIOETICII ORTODOXE.
          Autori: NIKOLAOS, METROPOLITAN OF MESOGHEIA AND LAVREOTIKI .


5.  DE LA APARENŢA LA MANIPULAREA CORPORALĂ. INTEROGAŢII ETICE PRIVIND ESTETIZAREA VIEŢII.
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


6.  CONTINGENŢA OMULUI ÎN EPOCA MANIPULĂRII SALE GENETICE / LA CONTINGENZA DELL’UOMO NELL’EPOCA DELLA SUA MANIPOLAZIONE GENETICA.
          Autori: ALESSIO MUSIO.


7.  CONTINGENŢA OMULUI ÎN EPOCA MANIPULĂRII SALE GENETICE (TRADUCERE MARIA ALUAŞ).
          Autori: ALESSIO MUSIO.


8.  O DISCUŢIE ASUPRA JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI CU PRIVIRE LA DREPTUL LA MOARTE.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


9.  BAZA ANTROPOLOGICĂ A TEOLOGIEI ORTODOXE ÎN CONTEXTUL DEZBATERII BIOETICII SOCIALE / DIE ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGE EINER ORTHODOXEN SOZIALTHEOLOGIE IM KONTEXT DER BIOETHISCHEN DEBATTE.
          Autori: RADU PREDA.


10.  PENTRU O BIOETICĂ CREŞTINĂ ÎNTR-O EPOCĂ POST-CREŞTINĂ.
          Autori: MIRCEA GELU BUTA, LILIANA BUTA.


11.  DECLARAŢIA UNIVERSALĂ DESPRE BIOETICĂ ŞI DREPTURILE OMULUI (TRADUCERE MARIA ALUAŞ).
          Autori: MARIA ALUAȘ.


12.  RECENZII – BOOK REVIEWS - CRISTINA GAVRILOVICI, INTRODUCERE ÎN BIOETICĂ. NOTE DE CURS, EDITURA JUNIMEA, IAŞI, 2007, 231 P..
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


13.  RECENZII – BOOK REVIEWS - PAVEL CHIRILĂ, LUCIAN GAVRILĂ, CRISTINA GAVRILOVICI, ANDREEA BĂNDOIU, PRINCIPII DE BIOETICĂ. O ABORDARE ORTODOXĂ, EDITURA CHRISTIANA, BUCUREŞTI, 2008, 239 P..
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


14.  RECENZII – BOOK REVIEWS - PR. SORIN COSMA, O ABORDARE CREŞTINĂ A BIOETICII, EDITURA MARINEASA, TIMIŞOARA, 2007, 319 P..
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă