Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ЯВЛЕНИЙ) / SUBSTANTIVELE PROPRII CA BAZĂ LEXICALĂ ÎN PERSONIFICARE (ÎN RELAŢIE CU NUMELE OBIECTELOR ŞI AL FENOMENELOR NATURALE).
          Autori: .


2.  КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ / STRATEGII DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN DIALECTE .
          Autori: EVGENIA BRYSINA.


3.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА В РАМКАХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСТУЛАТЫ / CERCETARE ASUPRA LIMBAJULUI SUB FORMA PARADIGMEI ANTROPOLOGICE: PRINCIPII TEORETICE DE BAZĂ.
          Autori: IRINA GOLUBOVSKAJA.


4.  ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ПРЕДМЕТА ФОНЕТИКИ. ДИСКУССИЯ ПО ВОПРОСАМ ФОНОЛОГИИ В «ИЗВЕСТИЯХ АН СССР» / PROBLEMA ABORDĂRII OBIECTIVULUI FONETICII. POLEMICI DIN PAGINILE REVISTEI „IZVESTIYA” (DIN 1952-1953) REFERITOARE LA STATUTUL FONOLOGIEI.
          Autori: JUDIT BARTALIS-BÁN.


5.  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ / ELEMENTUL ACTIV ÎN MODELELE FRAZEOLOGISMELOR RUSEŞTI.
          Autori: KATALIN BALÁZS.


6.  АВТОРИЗАЦИЯ И ПЕРСУАЗИВНОСТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ/ AUTORIZAREA ÎN FORMAREA JOCURILOR DE LIMBAJ PERFECŢIONAT .
          Autori: MARINA SHATSKAJA.


7.  ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОНЦЕПТ КАК ОСОБЫЙ ТИП ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА / FOLCLORUL CA NOŢIUNE LOGICO-LINGVISTICO-CULTURALĂ.
          Autori: ELENA ALESHCHENKO.


8.  ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИВПОЭЗИИМ.Ю. ЛЕРМОНТОВА: КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / COMUNICĂRI INTERTEXTUALE ÎN POEZIA LUI M.J. LERMONTOV: O INTERPRETARE PRAGMATICĂ DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII.
          Autori: IRINA BYDINA.


9.  БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ ТЮТЧЕВА / MOTIVE BIBLICE ÎN POEZIA LUI TIUTCHEV.
          Autori: CAROLINA BOTIS.


10.  ПОЛЕМИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ПСАЛТЫРИ А.К. ТОЛСТОГО СЛИРОЙ А.С. ПУШКИНА: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО / DIALOG POLEMIC DESPRE PSALMII LUI A.K. TOLSTOI CU A.S PUŞKIN: TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE.
          Autori: SVETLANA SOLODKOVA.


11.  ЧЕХОВ И ЛЕВИТАН. ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯВ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ / CEHOV ŞI LEVITAN. PUNCTE DE CONVERGENŢĂ ÎN VIEŢILE ŞI LUCRĂRILE LOR.
          Autori: NATALIA STRATANOVSKAJA.


12.  ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В МАЛОЙ ПРОЗЕ А.В. АМФИТЕАТРОВА / IMAGINEA CLERULUI ÎN PROZA SCURTĂ A LUI A.V. AMFITEATROV.
          Autori: JULIA FATEEVA.


13.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ БЫТИЯ И ИНОБЫТИЯ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО» / FENOMENOLOGIA ARTISTICĂ A IMAGINII „VIEŢII” ŞI A „ALTEI VIEŢI” ÎN ROMANUL LUDMILEI ULITSKAJA „INCIDENTUL LUI KUKOTSKIJ”.
          Autori: JULIA SEMIKINA.


14.  РОМАН О ПИНГВИНАХ / ROMAN DESPRE PINGUINI.
          Autori: ANTOANETA OLTEANU.


15.  CAMPANA ROSSICA СЛОВО О РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ КАМПАНОЛОГИИ / CONCEPTUL DE CAMPANA ROSSICA ÎN ARTA RUSĂ A SUNETELOR DE CLOPOT.
          Autori: GERARD GUŹLAK.


16.  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ МАЛЕНЬКОЙ ТРИЛОГИИ ЧЕХОВА / PARTICULARITĂŢI ÎN STRUCTURA LUCRĂRII „MICA TRILOGIE” DE A.P. CEHOV.
          Autori: DIANA TETEAN.


17.  ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ АГАТАНГЕЛА КРЫМСКОГО (ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) / PERSONALITATEA CREATIVĂ DIN PROZA ŞI POEZIA LUI AGATANGEL KRYMSKY (ASPECTE PSIHOANALITICE).
          Autori: SVETLANA KIRILIUK.


18.  TIPURI DE DEROGARE ÎN ENGLEZA MODERNĂ.
          Autori: CRISTINA TĂTARU.


19.  THEODORE DREISER, UN SPECIALIST ÎN ANATOMIA „VISULUI AMERICAN”.
          Autori: MICHAELA RADU.


20.  ECHILIBRÂND CONTRARIILE. FICŢIUNEA URSULEI K. LE GUIN.
          Autori: BOGDAN ALDEA.


21.  CONFLICTUL REPREZENTAŢIILOR: PARADIGME ALE INCLUZIUNII ÎN ROMANUL LUI JULIAN BARNES – „O ISTORIE A LUMII ÎN 10 ½ CAPITOLE”.
          Autori: PETRONIA PETRAR.


22.  LIMBAJUL SCENIC (I).
          Autori: MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


23.  O PROBLEMĂ ACTUALĂ DE NATURĂ SOCIALĂ.
          Autori: DORIN CHIRA.


24.  CALEA CĂTRE SUCCES (O INIŢIERE PENTRU NOILE CADRE DIDACTICE).
          Autori: ANA-MARIA FLORESCU-GLIGORE.


25.  FUGA DE TRECUT? SPIRITUL NATURII ÎN "UN CAL FUGIND" DE MARTIN WALSERS / FLUCHT VOR DER VERGANGENHEIT? GEIST GEGEN NATUR IN MARTIN WALSERS EIN FLIEHENDES PFERD.
          Autori: ANA-MARIA PĂLIMARIU.


26.  INTERJECŢII, ONOMATOPEE ŞI UIMIREA ÎN FAŢA LUMII. O PARALELĂ ÎNTRE LIMBILE ROMÂNĂ ŞI JAPONEZĂ / L’INTERJECTION/ L’ONOMATOPÉE ET L’ÉTONNEMENT DEVANT LE MONDE. COURTE ÉTUDE CONTRASTIVE ENTRE LES LANGUES ROUMAINE ET JAPONAISE.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


27.  ÎMBINĂRI CONCEPTUALE ÎN DISCURSUL POLITIC.
          Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.


28.  "TOATE ACESTE INFORMAŢII DEMENTE". FURNIZORI DESCRIPTIVI AI PROVIDENŢEI ÎN MURPHY SAMUEL BECKETT''S / ‘ALL THESE DEMENTED PARTICULARS’. NARRATIVE PROVIDENCE PROVIDES IN SAMUEL BECKETT’S MURPHY.
          Autori: MIHALYCSA ERIKA.


29.  ÉTYMOLOGIE DES NUMERAUX CARDINAUX ET ORDINAUX ITALIENS, SOPHIE SAFFI / ETIMOLOGIA NUMERALELOR CARDINALE ŞI ORDINALE ITALIENE.
          Autori: SOPHIE SAFFI.


30.  DICŢIONARELE BILINGVE FRANCEZ-ROMÂN, ROMÂN-FRANCEZ DIN SECOLUL XIX-LEA / ON THE 19TH C. BILINGUAL FRENCH-ROMANIAN, ROMANIAN-FRENCH DICTIONARIES.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


31.  RECENZIE - OLIVIU FELECAN, NOŢIUNEA “MUNCĂ” – O PERSPECTIVĂ SOCIOLINGVISTICĂ ÎN DIACRONIE.
          Autori: DANIELA DUCA.


32.  RECENZIE - LUCRAREA LUI RUDOLPH WINDISCH STUDII DE LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE ROMÂNEASCĂ.
          Autori: MELANIA DUMA.


33.  RECENZIE - ADRIAN CHIRCU, L’ADVERBE DANS LES LANGUES ROMANES. ETUDES ETYMOLOGIQUE, LEXICALE ET MORPHOLOGIQUE [ADVERBUL IN LIMBILE ROMANICE. STUDII ETIMOLOGICE, LEXICALE SI MORFOLOGICE].
          Autori: ANCA ELENA DANCIU .


34.  RECENZIE - RUDOLF WINDISCH, ÉTUDES DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE ROUMAINE [STUDII DE LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE ROMÂNĂ].
          Autori: DANCIU ANCA ELENA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă