Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  UNITATE DIN DISTANŢARE. UN STUDIU ASUPRA METODEI / TÁVOLSÁGBÓL EGYSÉG – ÉRTEKEZÉS A MÓDSZERRŐL.
          Autori: ANDRÁS VISKY.


2.  „SALTUL, NU PASUL” PARTEA A DOUA: RECEPTAREA COMPARATIVĂ A UNEI PRODUCŢII A PIESEI QUARTETT DE HEINER MÜLLER ÎN NOUA ZEELANDĂ ŞI EUROPA.
          Autori: BRONWYN TWEDDLE.


3.  MATEI VIŞNIEC ŞI PARADOXURILE IMAGINARULUI TEATRAL.
          Autori: LAURA PAVEL.


4.  PARADISUL SUBTERAN AL ANILOR 60.
          Autori: MIRUNA RUNCAN.


5.  ANALIZA PERSONAJULUI PIRANDELLIAN HENRIC AL IV-LEA PRIN PRISMA TEORIEI MORENIENE A ROLULUI.
          Autori: BÁCS MIKLÓS.


6.  DACĂ-I CARNABAL, DE-ALE CARNABALULUI SĂ FIE DESPRE TRADUCERILE LUI PARTI NAGY LAJOS DIN CARAGIALE.
          Autori: TOMPA ANDREA.


7.  TEORIILE ESTETICE ŞI LINGVISTICE ALE COMICULUI (ÎNCERCARE DE SINTEZĂ).
          Autori: NADIA PĂCURARI.


8.  DRAMA SOCIALĂ A LUI „AR TREBUI SĂ FIE” .
          Autori: MARIE-LOUISE SEMEN.


9.  INTERVIU: LIBERTATEA OFERITĂ DE DISCIPLINĂ. INTERVIU REALIZAT CU REGIZORUL ANDREI ŞERBAN.
          Autori: KINGA KELEMEN.


10.  CRONICI ŞI RECENZII: SPECTACOLUL MORT, SPECTATORUL CAPTIV ŞI LIBERTATEA DE A (NU) MERGE LA TEATRU.
          Autori: MIRUNA RUNCAN.


11.  CRONICI ŞI RECENZII: CORPUL FICŢIONALIZAT ÎN CINEMA.
          Autori: RALUCA IACOB.


12.  CRONICI ŞI RECENZII: LUMEA SUPRAVEGHEATĂ, GEORGES BANU, SCENA SUPRAVEGHEATĂ / A FELÜGYELT VILÁG, GEORGES BANU: A FELÜGYELT SZÍNPAD.
          Autori: KOVÁCS FLÓRA.


13.  CRONICI ŞI RECENZII: MIHAI MĂNIUŢIU – DESPRE MASCĂ ŞI ILUZIE. SYMPOSIUM. VERSIUNEA MĂNIUŢIU.
          Autori: ANDREEA DUMITRU.


14.  CRONICI ŞI RECENZII: MAIMUŢA DIN OM / EMBERBŐL MAJOM.
          Autori: MÁRTON IMOLA.


15.  CRONICI ŞI RECENZII: MOARTEA CA O POSIBILĂ EVADARE.
          Autori: CHRISTOPHER MARKLE.


16.  CRONICI ŞI RECENZII: BERSZÁN ISTVÁN: RITURILE LITERATURII. SCRIS ŞI LITERATURĂ PE TEREN.
          Autori: ÁGNES BAKK.


17.  CRONICI ŞI RECENZII: UNGVÁRI ZRINYI ILIDKÓ: DRAMATURGIA VIZUALĂ – ABSURDUL DIN PUNCT DE VEDERE POSTMODERN / UNGVÁRI ZRÍNYI ILDIKÓ: A LÁTOTT LÉT DRAMATURGIÁJA–POSZTMODERN SZEMSZÖGBŐL AZ ABSZURD.
          Autori: BARTHA RÉKA.


18.  CRONICI ŞI RECENZII: UNGVÁRI ZRINYI ILIDKÓ: PERSPECTIVE – ÎNVĂŢĂTURI DESPRE DRAMĂ, TEATRU ŞI VIAŢĂ / UNGVÁRI ZRÍNYI ILDIKÓ: LÁTVÁNYOLVASÁS–TANULMÁNYOK A DRÁMÁRÓL, A SZÍNHÁZRÓL ÉS AZ ÉLETRŐL.
          Autori: ILYÉS ISTVÁN.


19.  CRONICĂ A CĂRŢII LUI UNGVÁRI ZRINYI ILIDKÓ INTRODUCERE ÎN ANTROPOLOGIA TEATRALĂ / HOZZÁSZÓLÁS UNGVÁRI ZRÍNYI ILDIKÓ BEVEZETÉS A SZÍNHÁZANTROPOLÓGIÁBA CÍMŰ KÖNYVÉHEZ.
          Autori: KÖRTESI GYOPÁR TEKLA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă