Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  ABORDAREA PROBABILISTĂ ÎN STRUCTURA DE ANTICIPARE A COMERT EXTERIOR AL ROMÂNIEI / PROBABILISTIC APPROACH IN ROMANIAN FOREIGN TRADE STRUCTURE PREDICTION.
          Autori: MIHAI BOLEANŢU, IONUŢ GOLEŢ.


2.  APLICAREA PRACTICĂ A REDUCERII FLUXURILOR DE NUMERAR BAZATE PE METODE DE EVALUARE / THE PRACTICAL APPLICATION OF DISCOUNTED CASH-FLOW BASED VALUATION METHODS.
          Autori: ANDRÁS TAKÁCS.


3.  INDICATORII MACROECONOMICI DIN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA LA UE. PROGRAMUL DE CONVERGENŢĂ / MACROECONOMIC INDEXES OF ROMANIA AFTER JOINING THE EU. THE CONVERGENCE PROGRAM.
          Autori: DUMITRU MATIŞ, ÁGNES NAGY.


4.  CRIZE FINANCIARE: LECŢII PENTRU EUROPA / FINANCIAL CRISES: LESSONS FOR EUROPE.
          Autori: .


5.  UN MODEL DE EVALUARE PENTRU EXPLOATAŢIILE AGRICOLE / AN EVALUATION MODEL FOR AGRICULTURAL EXPLOITATIONS.
          Autori: IOAN LAZĂU, MARIA MORTAN, VINCENŢIU VEREŞ.


6.  CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MODELE DE COMPORTAMENT CONATIVE ALE ECONOMIILOR ÎN TRANZIŢIE / ORGANISATIONAL CULTURE AND CONATIVE BEHAVIOUR PATTERNS IN TRANSITION ECONOMIES.
          Autori: ANDREJ BERTONCELJ, DARKO KOVAČ, ROK BERTONCEL.


7.  FERICIREA ŞI FACTORII EI SOCIO-ECONOMICE. PREZENTARE GENERALĂ ŞI ESTIMAREA ECONOMETRICĂ / HAPPINESS AND ITS SOCIO-ECONOMICS FACTORS. OVERVIEW AND ECONOMETRIC ESTIMATION.
          Autori: SIMINA SAS, LUCIA ŢIPLEA.


8.  MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN CONTEXT INTERCULTURAL / QUALITÄTSMANAGEMENT IM INTERKULTURELLEN KONTEXT.
          Autori: MIHAELA DRǍGAN, PETRA HAUPTFELD.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă