Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  DIFERENŢE DINTRE BEATITUDO PERFECTA ŞI BEATITUDO IMPERFECTA AL LUI TOMA DE AQUINO ÎN „SUMMA THEOLOGIAE” / DIE UNTERSCHEIDUNG DES THOMAS VON AQUIN ZWISCHEN BEATITUDO PERFECTA UND BEATITUDO IMPERFECTA IN DER „SUMMA THEOLOGIAE“.
          Autori: JÁNOS VIK.


2.  ÎNŢELEGEREA PERSOANEI ŞI CONSECINŢELE ÎNVĂŢĂTURII DESPRE SFÂNTA TREIME ÎN EVUL MEDIU / COMPRENSIONE DI PERSONA E CONCEZIONI DELLA TRINITÀ NEL MEDIOEVO.
          Autori: ZOLTÁN BARA.


3.  DESĂVÂRŞIREA INTERPRETATĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE A CHRISTOLOGIEI ŞI ECLEZIOLOGIEI PRIN PRISMA ORTODOXIEI / DIE CHRISTOLOGISCH UND EKKLESIOLOGISCH GEDEUTETE VOLLENDUNG AUS ORTHODOXER SICHT.
          Autori: LIVIU JITIANU.


4.  RELAŢIILE CULTURALE ŞI POLITICE ÎNTRE OAMENI ŞI POPOARE ÎN PERSPECTIVA BIBLICĂ / DIE KULTURELLEN UND POLITISCHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MENSCHEN UND VÖLKERN IN DER BIBLISCHEN PERSPEKTIVE.
          Autori: LÁSZLÓ HOLLÓ.


5.  EMIGRAREA ŞI REZISTENŢA - O PROVOCARE PENTRU BISERICĂ / AUSWANDERUNG UND WIDERSTAND – EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE KIRCHE.
          Autori: TIBOR SCHUPLER.


6.  TEOLOGIA ŞI PRACTICA EXORCISMULUI ÎN TRADIŢIA ROMANO-CATOLICĂ / THEOLOGIE UND PRAXIS DES EXORZISMUS IN DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN TRADITION.
          Autori: DÉNES SZÉKELY.


7.  EVENIMENTE: UNIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII / L’UNIVERSITÉ FACE À LA GLOBALISATION.
          Autori: ZENON CARDINAL GROCHOLEWSKI.


8.  RECENZII - LASZLO HOLLÓ, PEDAGOGIA MÂNTUIRII UIMITOARE A LUI DUMNEZEU. TEOLOGIA MORALĂ FUNDAMENTALĂ [ISTEN CSODÁLATOS ÜDVÖSSÉGPEDAGÓGIÁJA. ALAPVETŐ ERKÖLCSTEOLÓGIA].
          Autori: GYÖNGYVÉR BERECZKI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă