Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  STATUTUL RELIGIEI ÎN ROMÂNIA: CAZUL TRANSILVANIEI / LE STATUT DE LA RELIGION EN ROUMANIE: LE CAS DE LA TRANSYLVANIE.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  ARĂTAREA LUI IISUS ÎNVIAT “CELOR ZECE” ŞI DIMENSIUNEA TEOLOGIC-IOANEICĂ A EVENIMENTULUI (IN. 20,19-23) - O PERSPECTIVĂ EXEGETICĂ ORTODOXĂ.
          Autori: .


3.  L’USAGE DE L’ÉCRITURE DANS LA RÉFLEXION SUR L’INFINITÉ DIVINE ET SUR LE PROGRÈS SPIRITUEL SANS FIN CHEZ GRÉGOIRE DE NYSSE / FOLOSIREA SCRIPTURII ÎN REFLECŢIA ASUPRA INFINITĂŢII DIVINE ŞI ASUPRA PROGRESULUI DUHOVNICESC FĂRĂ SFÂRŞIT LA S.
          Autori: OVIDIU SFERLEA.


4.  PRIMII „LICENŢIAŢI” AI ACADEMIEI TEOLOGICE ORTODOXE ROMÂNE DIN CLUJ DINTRE ANII 1924 – 1936.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


5.  RUMÄNIEN AN DER SCHWELLE ZUR EUROPÄISCHEN UNION / ROMÂNIA ÎN PRAGUL INTRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


6.  CETATEA DE PIATRĂ – ÎN LUMINA ISTORIEI MEDIEVALE.
          Autori: NICOLETA HAN.


7.  EVOLUŢIA STILURILOR BISERICILOR DIN RĂSĂRIT ŞI APUS ŞI LOCUL ICONOSTASULUI ÎN ARHITECTURA ACESTORA.
          Autori: CRISTIAN BARB.


8.  RELAŢIA PRESEI BISERICEŞTI ROMÂNEŞTI CU CEA LAICĂ, ÎN TRANSILVANIA, ÎNTRE 1918 ŞI 1948.
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


9.  EVANGHELIE SI DOGMĂ TRINITARĂ - TEOLOGIA TRINITARĂ A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE / ÉVANGILE ET DOGME TRINITAIRE. LA THÉOLOGIE TRINITAIRE DE SAINT BASILE DE CÉSARÉE.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


10.  GÂNDIREA LUI PLOTIN ŞI IMPACTUL NEOPLATONISMULUI ASUPRA GÂNDIRII CREŞTINE DIN PRIMELE SECOLE.
          Autori: IOAN GHEORGHE ROTARU.


11.  LITURGIE UND DIAKONIE / LITURGHIE ŞI DIACONIE.
          Autori: MIHAI VALICA.


12.  CONŞTIINŢǍ, PERSONALITATE ŞI VIAŢǍ DUHOVNICEASCǍ.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


13.  DIE GÖTTLICHE LITURGIE – ABBILD DES GOTTESREICHES / SFÂNTA LITURGHIE, IMAGINE A ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR.
          Autori: MIRCEA OROS.


14.  PĂRINŢI DUHOVNICI ROMÂNI CONTEMPORANI.
          Autori: MACARIE DAN DRĂGOI.


15.  RELIGIE ŞI BOALĂ. O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ.
          Autori: MELANIA MARIA GÂRDAN.


16.  PROVIDENŢA PRIN ÎNDRUMARE MORALĂ.
          Autori: HANS SCHWARZ.


17.  ACTUALITATEA EXEGEZEI PATRISTICE / L’ACTUALITÉ DE L’EXÉGÈSE PATRISTIQUE.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


18.  RELIGION UND POLITIK IM FRÜHCHRISTLICHEN DENKEN BIS ZU AUGUSTIN / AUGUSTIN ŞI PATRIARHUL FOTIE DESPRE RELIGIE ŞI POLITICĂ.
          Autori: ADOLF MARTIN RITTER.


19.  DASCĂLUL IOAN AL BĂLGRADULUI – O ANGAJARE ÎN REAFIRMAREA ORTODOXIEI TRANSILVĂNENE ŞI ÎN PROMOVAREA ŞCOLII ROMÂNEŞTI (SECOLUL AL XVIII-LEA).
          Autori: ALIN ALBU.


20.  IMPLICAREA BISERICII NOASTRE ÎN PROBLEME NAŢIONAL-SOCIALE. ASPECTE GENERALE.
          Autori: DĂNUŢ IOAN BUZDUGAN.


21.  SILVESTRU MORARIU ANDRIEVICI ÎNTRE PIONIERII ŞCOLII ROMÂNEŞTI. CÂTEVA COINCIDENŢE / SILVESTRU MORARIU ANDRIEVICI ALS VORREITER DER RUMÄNISCHEN SCHULE. ETLICHE ÜBEREINSTIMMUNGEN.
          Autori: CONSTANTIN HREHOR.


22.  SFINŢII PETRU ŞI PAVEL.
          Autori: TEODORA ROŞCA.


23.  RECENZII – DR. RADU SERBAN, “PREA SFINTITUL POLICARP, INSEMNARI DESPRE UNCHIUL POMPEI” .
          Autori: REMUS GRAMA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă