Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  AVANT-PROPOS / INTRODUCERE.
          Autori: LIVIA TITIENI.


2.  ASPECTS TRADUCTOLOGIQUES DANS LA VERSION ROUMAINE DE L’ŒUVRE AU NOIR / ASPECTE TRADUCTOLOGICE ÎN VERSIUNEA ROMÂNEASCĂ A ROMANULUI L’ŒUVRE AU NOIR.
          Autori: MARIA MĂŢEL-BOATCĂ.


3.  LE DIT ET LE NON-DIT. APPROCHE PRAGMATIQUE DE L’ŒUVRE AU NOIR / CUVÂNT ŞI SUGESTIVITATE. O ABORDARE PRAGMATICĂ A ROMANULUI PIATRA FILOSOFALĂ.
          Autori: VIORICA BACIU.


4.  „PARLONS COMME SI J’ÉTAIS CE ZÉNON”, FIGURES DE LA DISSIMULATION / „SĂ VORBIM DE PARCĂ AŞ FI ZENON” SAU RETORICA DISIMULĂRII.
          Autori: ADRIAN TUDURACHI.


5.  DU DIALOGUE EN PARFAITE CONFIANCE AUX DOUBLES ET TRIPLES FONDS D’ARRIERE PENSÉES / DE LA DIALOGUL ÎN DEPLINĂ ÎNCREDERE LA FUNDALUL GÂNDURILOR ASCUNSE.
          Autori: CRISTIANA TESCULA.


6.  UNE IMAGE DE LA FRANCE ET DE SES SOUVERAIN(E)S DANS LA PRINCESSE DE CLEVES DE MME DE LAFAYETTE ET L’ŒUVRE AU NOIR DE MARGUERITE YOURCENAR / O IMAGINE A FRANŢEI ŞI A CONDUCĂTORILOR SĂI ÎN ROMANELE PRINŢESA DE CLEVES DE MME DE LAFAYETTE ŞI PIATRA FILOSOFALĂ DE MARGUERITE YOURCENAR.
          Autori: LIVIA TITIENI.


7.  THEATRUM MUNDI – LA SCENE DU LOUVRE / THEATRUM MUNDI - SCENA LUVRULUI / THEATRUM MUNDI - LA SECUENCIA DE LOUVRE.
          Autori: MARIA VODĂ CĂPUŞAN.


8.  ZENON, UN ET MULTIPLE / ZENON – UNU ŞI MULTIPLU / ZÉNON - UNO Y LO MÚLTIPLE.
          Autori: HOREA CĂPUŞAN.


9.  L’ŒUVRE AU NOIR, L’ICONOGRAPHIE AU SERVICE DU ROMAN / PIATRA FILOSOFALĂ: ICONOGRAFIA ÎN SLUJBA ROMANULUI.
          Autori: MARTHE PEYROUX.


10.  DEMOCRITE DANS LE MIROIR / OGLINDIREA LUI DEMOCRIT.
          Autori: MIREILLE BREMOND.


11.  LES DERNIERS VOYAGES... / ULTIMELE CĂLĂTORII....
          Autori: MAURICE DELCROIX.


12.  ALLOCUTION À L’OCCASION DE L’OUVERTURE DES 100 JOURNÉES YOURCENAR EN ROUMANIE [CLUJ-NAPOCA - 10 MARS 2003] / DISCURS LA INAUGURAREA CELOR 100 DE ZILE YOURCENAR ÎN ROMÂNIA [CLUJ-NAPOCA - 10 MARTIE 2003].
          Autori: MICHÉLE GOSLAR.


13.  "UTILE DULCI".
          Autori: MARTHE PEYROUX.


14.  UN MODELE EROTIQUE DE LA CONNAISSANCE / UN MODEL EROTIC AL CUNOAŞTERII.
          Autori: RUXANDRA CESEREANU.


15.  MARGUERITE YOURCENAR ENTRE L’EXIL ET L’UNIVERSALITÉ. DÉMARCHE PSYCHOPATHOLOGIQUE / MARGUERITE YOURCENAR ÎNTRE EXIL ŞI UNIVERSALITATE. O ABORDARE PSIHOPATOLOGICĂ.
          Autori: MIRCEA A. BIRŢ.


16.  MARGUERITE YOURCENAR – HISTOIRE ET UTOPIE / MARGUERITE YOURCENAR – ISTORIE ŞI UTOPIE.
          Autori: IULIAN BOLDEA.


17.  PORTRAIT D’UNE MUSIQUE / IMAGINEA MUZICII.
          Autori: MARIA VODĂ CĂPUŞAN.


18.  L’HISTOIRE D’UN THÈME MUSICAL / ISTORIA UNEI TEME MUZICALE.
          Autori: FRÉDÉRIC ROSSILLE.


19.  PARLER EN CLICHÉS / VORBIND ÎN CLIŞEE / SPRECHEN IN DER KLISCHEES.
          Autori: LIGIA TUDURACHI.


20.  LA GUERRE AUX MOTS DANS LA LETTRE LXXXI DES LIAISONS DANGEREUSES (LACLOS) / DUELUL CUVINTELOR ÎN SCRISOAREA LXXXI DIN LEGĂTURI PERICULOASE.
          Autori: IULIA MATEIU-INDREA, SERGIU PASTOR.


21.  DISCOURS DE LA MORT OU MORT DU DISCOURS? PRINCIPES DE CONSTRUCTION TEXTUELLE DANS CHANTS D’EN BAS DE PHILIPPE JACCOTTET /
DISCURS DESPRE MOARTE SAU MOARTEA DISCURSULUI? PRINCIPIILE CONSTRUCŢIEI TEXTUALE ÎN CHANTS D’EN BAS DE PHILIPPE JACCOTTET.
          Autori: ANDREEA-FLAVIA HOPARTEAN.


22.  LIBRI – REVISTA TRANSILVANĂ, INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN, CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE, VOL. XIII, NR. 4, IARNA 2004.
          Autori: .


23.  LIBRI – AUTRE SUD, CAHIERS TRIMESTRIELS, MARSEILLE, EDITIONS AUTRES TEMPS, NO 25, JUIN 2004 / LIBRI – UN ALT SUD, CAIETE TRIMESTRIALE, MARSEILLE, EDITIONS AUTRES TEMPS, NO 25, IUNIE 2004.
          Autori: ANDREEA-FLAVIA HOPARTEAN.


24.  LIBRI – FABRICE VAN DE KERCKHOVE (TEXTES REUNIS PAR), JEAN DANHAIVE ET YVES DE BRUYN (AVEC LA COLLABORATION DE), PAUL WILLEMS, L’ENCHANTEUR, NEW YORK, PETER LANG EDITEUR, 2002 (COLL. “BELGIAN FRANCOPHONE LIBRARY”) / LIBRI – FABRICE VAN DE KERCKHOVE (TEXTE REUNITE DE CĂTRE) JEAN DANHAIVE ŞI YVES DE BRUYN (EDITORI), PAUL WILLEMS, MAGICIANUL, NEW YORK, PETER LANG EDITEUR, 2002 (COLL. “BELGIAN FRANCOPHONE LIBRARY”).
          Autori: MARIA MĂŢEL-BOATCĂ.


25.  LIBRI – BERNARD ANDRIEU, LE CORPS EN LIBERTE. INVENTION OU ILLUSION DU SUJET?, BRUXELLES, EDITIONS LABOR, ESPACE DE LIBERTES, EDITIONS DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE, 2004 / LIBRI – BERNARD ANDRIEU, CORPUL ÎN LIBERTATE. INVENŢIE SAU ILUZIE A EULUI?, BRUXELLES, EDITIONS LABOR, ESPACE DE LIBERTES, EDITIONS DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE, 2004.
          Autori: VLAD MEZEI.


26.  LIBRI – YVON BERNIER, INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MARGUERITE YOURCENAR, PETITE PLAISANCE, CLERMONT-FERRANT, SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ETUDES YOURCENARIENNES, 2004 / LIBRI – YVON BERNIER, INVENTARUL BIBLIOTECII LUI MARGUERITE YOURCENAR, PETITE PLAISANCE, CLERMONT-FERRANT, 2004.
          Autori: CRISTIAN GYURKAN.


27.  LIBRI – MICHÈLE GOSLAR, YOURCENAR BIOGRAPHIE ”QU’IL EÛT ÉTÉ FADE D’ÊTRE HEUREUX”, BRUXELLES, EDITIONS RACINE, 1998 / LIBRI – MICHÈLE GOSLAR, BIOGRAFIA LUI YOURCENAR. "CÂT AR FI FOST DE PLICTISITOR SĂ FII FERICIT", BRUXELLES, COLECŢIA RACINE, 1998.
          Autori: LIVIA TITIENI.


28.  LIBRI – MARGUERITE YOURCENAR, PORTRAIT D’UNE VOIX, VINGT-TROIS ENTRETIENS (1952-1987), TEXTES REUNIS, PRESENTES ET ANNOTES PAR MAURICE DELCROIX, PARIS, GALLIMARD, LES CAHIERS DE LA NRF, 2002 / LIBRI – MARGUERITE YOURCEAR, PORTRETUL UNEI VOCI, DOUĂZECI ŞI TREI DE CONVORBIRI (1952-1987); TEXTE REUNITE, PREZENTATE ŞI ADNOTATE DE MAURICE DELCROIX, PARIS, GALLIMARD, LES CAHIERS DE LA NRF, 2002.
          Autori: ANDRE MAINDRON.


29.  LIBRI – REMY POIGNAULT, VICENTE TORRES, JEAN-PIERRE CASTELLANI, MARIA-ROSA CHIAPPARO (ÉD.), L’ECRITURE DU MOI DANS L’ŒUVRE DE MARGUERITE YOURCENAR. ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL DE BOGOTA (5-7 SEPTEMBRE 2001), CLERMONT-FERRAND, SOCIETÉ INTERNATIONALE D’ETUDES YOURCENARIENNES, 2004 / LIBRI – REMY POIGNAULT, VICENTE TORRES, JEAN-PIERRE CASTELLANI, MARIA-ROSA CHIAPPARO (EDS.), EXPRESII ALE EULUI ÎN OPERA LUI MARGUERITE YOURCENAR. CONCLUZIILE SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL DIN BOGOTA (5-7 SEPTEMBRIE 2001), CLERMONT-FERRAND, 2004.
          Autori: MARIA MĂŢEL-BOATCĂ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă