Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  CHIRURG-MAIOR SI INALT TEMNICER IN TIMISOARA CAROLINA. STUDIU DE CAZ STUDIU DE CAZ ASUPRA RECURSULUI METODIC LA TESTAMENTE SI ACTE NOTARIALE DIN PRIMA JUMĂTATE A VEACULUI AL XVIII-LEA.
          Autori: MARIONELA WOLF.


2.  STRUCTURA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A BISERICII GRECO-CATOLICE DIN TRANSILVANIA – ASPECTE INSTITUŢIONALE SI TERMIONOLOGICE.
          Autori: CIPRIAN GHIŞA.


3.  ASPECTE ALE IMAGINII ORTODOCSILOR LA GRECO-CATOLICII DIN TRANSILVANIA IN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: ION CÂRJA.


4.  DEMERSURI ALE ANTANTEI PENTRU NORMALIZAREA RAPORTURILOR ROMÂNO-BULGARE ÎN VEDEREA RECONSTITUIRII UNUI BLOC AL STATELOR BALCANICE.
          Autori: HADRIAN GORUN.


5.  IMPLICAŢIILE „PROBLEMEI” RUTENE ÎN DISPUTELE TERITORIALE DIN EUROPA CENTRALĂ, 1938-1945.
          Autori: DORINA ORZAC.


6.  REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ DIN CRISANA. 1948-1951.
          Autori: DORIN DOBRINCU.


7.  SĂNĂTATEA ÎN ROMÂNIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI ÎN CONTEXT EUROPEAN.
          Autori: ANDA IOANA CURTA.


8.  OPINII, DISCUTII - „DONUM PRO SALUTE ANIME” – UN ALT TIP DE OBLAŢIE?.
          Autori: MÁRIA LUPESCU MAKÓ.


9.  OPINII, DISCUTII - O SCURTĂ ISTORIE A CARICATURII POLITICE.
          Autori: FLORIN PĂDUREANU.


10.  CRONICA STIINŢIFICĂ - SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „TRECUTUL APROP(R)IAT SI ISTORIA ORALĂ” (9-10 NOIEMBRIE 2006, CLUJ-NAPOCA, INSTITUTUL DE ISTORIE ORALĂ, FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE, UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI”.
          Autori: ADRIAN BODA.


11.  RECENZIE - SATUL, CARTEA ŞI ISTORICUL: DESPRE CÂTEVA PERSPECTIVE ISTORICE ŞI ISTORIOGRAFICE RECENTE. PE MARGINEA OPINIEI DOMNULUI DR. ADRIAN ANDREI RUSU, DIN “STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. HISTORIA”, L, 2005, 2, CU PRIVIRE LA CARTEA           Autori: ALEXANDRU SIMON.


12.  RECENZIE - SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN EPOCA LUI SIGISMUND DE LUXEMBURG / SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA LUXEMBURGI ZSIGMOND KORÁBAN . EDITURA IMRE TAKÁCS, BUDAPESTA: MUZEUL DE ARTE FRUMOASE, 2006, .
          Autori: WEISZ SZIDIÓNIA.


13.  RECENZIE - JENNIFER D. SELWYN, A PARADISE INHABITED BY DEVILS: THE JESUITS’ CIVILIZING MISSION IN EARLY MODERN NAPLES, ASHGATE – INSTITUTUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU, 2004 .
          Autori: MIHAI OLARU.


14.  RECENZIE - LUCIAN PERIŞ, PREZENŢE CATOLICE ÎN TRANSILVANIA, MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ 1601-1698, BLAJ, ED. BUNA VESTIRE, 2005, 428 P.
          Autori: CIPRIAN GHIŞA.


15.  RECENZIE - EMANOIL RUS, SILVIU DRAGOMIR ŞI RAPORTURILE ROMÂNO-SLAVE. CLUJ-NAPOCA, ED. EIKON, 2004, 326 PAGINI. ISBN 973-7987-87-X.
          Autori: RADU MÂRZA.


16.  RECENZIE - ANDREI ŞAGUNA, CORESPONDENŢA, I/1, EDIŢIE, STUDIU INTRODUCTIV ŞI NOTE DE: NICOLAE BOCŞAN, IOAN-VASILE LEB, GABRIEL GÂRDAN, PAVEL VESA, BOGDAN IVANOV, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2005, 568 P.
          Autori: ION CÂRJA.


17.  RECENZIE - FRANCESCO GUIDA, ROMÂNIA, EDITURA UNICOPLI, MILANO, SERIA "ISTORIA EUROPEI ÎN SECOLUL XX", 2005, 350 P..
          Autori: ION CÂRJA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă