Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  ACŢIUNE ORTODOXĂ – ACŢIUNE CATOLICĂ. EFECTELE MISCĂRII LUI VISARION SARAI îN HUNEDOARA, HAŢEG, ZARAND SI ALBA.
          Autori: GRETA-MONICA MIRON.


2.  SECULARIZAREA, DECRESTINAREA, LAICIZAREA îN DEZBATERILE ISTORIOGRAFIEI.
          Autori: SIMONA NICOARĂ.


3.  CATOLICI SI REPUBLICANI îN DISPUTELE LAICIZĂRII. DISCURSUL ALTERITĂII îN PRESA NISARDĂ.
          Autori: RODICA IANOŞ.


4.  PLANURI DE REORGANIZARE A TRANSILVANIEI, îNAINTE SI DUPĂ COMPROMISUL DE LA 1867.
          Autori: PÁL JUDIT.


5.  ASOCIAŢIA CARPATINĂ TRANSILVĂNEANĂ (1880-1944). O CONTRIBUŢIE LA ISTORIA SOCIALĂ A TRANSILVANIEI.
          Autori: MICHAEL WEDEKIND.


6.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PUTERE INSTAURATE DE COMUNISTI ÎN MARAMURES, 1945-1952.
          Autori: DORINA ORZAC.


7.  DISCUŢII - UNIVERSAL / REGIONAL - UNA DINTRE PROVOCĂRILE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII CULTULUI SFINŢILOR ÎN ISTORIOGRAFIA ULTIMELOR DOUĂ DECENII.
          Autori: CARMEN FLOREA.


8.  DISCUŢII - TENTAŢIA SINTEZEI: ÎNTRE OPINIA PERSONALĂ ŞI EFORTUL COLECTIV.
          Autori: MARIA CRĂCIUN.


9.  DISCUŢII - “RĂMĂŞIŢELE ZILEI”: UNIVERSALISM CATOLIC VERSUS PARTICULARISM NAŢIONAL ÎN OPERA LUI RAYMUND NETZHAMMER.
          Autori: SORIN MITU.


10.  ANCHETA „STUDIA”: ISTORICII ŞI ARHIVELE PUBLICE DIN ROMÂNIA.
          Autori: OVIDIU GHITTA, VIOLETA BARBU, IOAN-AUREL POP, SORIN MITU, OVIDIU PECICAN, GHEORGHE GORUN, ŞTEFAN PURICI, CARMEN FLOREA, DANIEL DUMITRAN, ALIN CIUPALĂ, IONUŢ COSTEA.


11.  FESTIVE. ISTORIA – DE CE? CUM? PENTRU CINE? (LA DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2005-2006, ISTORIE).
          Autori: RADU ARDEVAN.


12.  CRONICA STIINŢIFICĂ - CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "ORASUL SI PRIVILEGIILE SALE. CLUJUL - ORAS LIBER REGESC LA 600 DE ANI (CLUJ-NAPOCA, 23-25 NOIEMBRIE 2005)".
          Autori: PAKÓ LÁSZLÓ.


13.  RECENZIE - ADRIAN ANDREI RUSU, CASTELAREA CARPATICĂ. FORTIFICAŢII SI CETĂŢI DIN TRANSILVANIA SI TERITORIILE îNVECINATE (SEC. XIII-XIV), CLUJ-NAPOCA: EDITURA MEGA, 2005, 654 P. SI UN CD-ROM.
          Autori: OVIDIU PECICAN.


14.  RECENZIE - ALEXANDRU SIMON, FELEACUL (1367-1587), CLUJ-NAPOCA: PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2004, 386 P..
          Autori: ADRIAN ANDREI RUSU.


15.  RECENZIE - EIKE VON REPGOW, A SZÁSZ TÜKÖR (KÖREADJA BLAZOVICH LÁZLÓ SCHMIDT JÓSEF), SZEGED: PÓLAY ELEMÉR ALAPITVSZÁNY, CSONGRSZÁSZÁD MEGYEI LEVÉLTÁR, 2005, 365 P..
          Autori: PAKÓ LÁSZLÓ.


16.  RECENZIE - JENEY TÓTH ANNAMÁRIA, MIVES EMBEREK A KINCSES KOLOZSVÁROTT, KOLOZSVÁR: EME, 2004, 264 P.
          Autori: SÜTÖ ZSOLT.


17.  RECENZIE - ISTORIA TRANSILVANIEI, VOL. II (DE LA 1541 LA 1711), COORDONATORI IOAN-AUREL POP, THOMAS NÄGLER SI MAGYARI ANDRÁS, CLUJ-NAPOCA: EDITURA INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN, 2005, 448 P.
          Autori: OVIDIU PECICAN.


18.  RECENZIE - DORU RADOSAV, CULTURĂ SI UMANISM ÎN BANAT (SECOLUL XVII), TIMISOARA: EDITURA DE VEST, 2003, 299 P.
          Autori: IONUŢ COSTEA.


19.  RECENZIE - HORN ILDIKÓ, TÜDÉRORSZÀG ÜTVESZTÖI, BUDAPEST: ELTE BTK, 2005, 344 P.
          Autori: WEISZ SZIDIÓNIA.


20.  RECENZIE - GRETA MONICA MIRON, “…PORUNCESTE, SCOALE-TE, DU-TE, PROPOVEDUESTE…” BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA. CLER SI ENORIASI (1697-1782), CLUJ-NAPOCA: PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2004, 600 P.
          Autori: SEVER CRISTIAN OANCEA.


21.  RECENZIE - DANIEL DUMITRAN, UN TIMP AL REFORMELOR. BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA SUB CONDUCEREA EPISCOPULUI IOAN BOB (1782-1830), BUCURESTI: EDITURA SCRIPTORIUM, 2005, 442 P.
          Autori: CIPRIAN GHIŞA.


22.  RECENZIE - CULTURA POLITICĂ DIN EUROPA CENTRALĂ (SEC. X-XX), PARTEA I: EVUL MEDIU SI PERIOADA MODERNĂ TIMPURIE, HALINA MANIKOWSKA, PÁNEK JAROSLAV (ED.) IN COOPERARE CU MARTIN HOLÝ, VARŞOVIA, PRAGA: ACADEMIA DE ŞTIINŢE DIN REPUBLICA CEHĂ Ş.
          Autori: IONUŢ COSTEA.


23.  RECENZIE - DAVID MCDOWALL, O ISTORIA MODERNĂ A KURZILOR, EDIŢIA A III-A, LONDRA: I.B. TAURIS, 2004, 504 P.
          Autori: ADRIANA TĂMĂŞAN.


24.  RECENZIE - LUCIAN NASTASĂ, INTELECTUALII SI PROMOVAREA SOCIALĂ. PENTRU O MORFOLOGIE A CÂMPULUI UNIVERSITAR, CLUJ-NAPOCA: EDITURA LIMES, 2004, 224 P.
          Autori: RADU MÂRZA.


25.  RECENZIE - RUXANDRA CESEREANU, GULAGUL ÎN CONSTIINŢA ROMÂNEASCĂ. MEMORIALISTICA SI LITERATURA ÎNCHISORILOR SI LAGĂRELOR COMUNISTE (ED. A II-A REVĂZUTĂ SI ADĂUGITĂ), IASI: EDITURA POLIROM, 2005, 410 P.
          Autori: OVIDIU PECICAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă