Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
         
   
1.  PRÉSENTATION DU COLLOQUE / PREZENTAREA COLOCVIULUI.
          Autori: LIVIA TITIENI.


2.  PIERRE CORNEILLE, UNE DRAMATURGIE DE L’EXCEPTION / PIERRE CORNEILLE: O DRAMATURGIE DE EXCEPŢIE.
          Autori: PATRICK DANDREY.


3.  EXTRAVAGANCE ET MELANCOLIE. LA PROBLEMATIQUE MELANCOLIQUE COMME SUPPORT DE L’EXCEPTION CORNELIENNE / EXTRAVAGANŢĂ ŞI MELANCOLIE. PROBLEMATICA MELANCOLIEI ÎN OPERA TIMPURIE A LUI CORNEILLE.
          Autori: RADU SUCIU.


4.  CORNEILLE ET LES JESUITES / CORNEILLE ŞI IEZUIŢII.
          Autori: .


5.  LE MODÈLE DRAMATIQUE CORNÉLIEN / TIPARE DRAMATICE ÎN OPERA LUI CORNEILLE.
          Autori: CORALIA MARIA TELEA.


6.  LA TRAGÉDIE MORALE DE L’ACTION: D’ORESTE À HORACE / TRAGEDIA MORALĂ A ACŢIUNII: DE LA ORESTE LA HORAŢIU.
          Autori: ANTOINE SOARE.


7.  CORNEILLE ET LE DESTIN / CORNEILLE ŞI DESTINUL.
          Autori: HORIA CĂPUŞAN.


8.  MANIFESTATIONS DU DIURNE ET DU NOCTURNE CHEZ PIERRE CORNEILLE / MANIFESTĂRI ALE DIURNULUI ŞI ALE NOCTURNULUI LA PIERRE CORNEILLE.
          Autori: NICOLAE ŞERA.


9.  L’IMAGINAIRE EPIQUE DANS LES TRAGEDIES ROMAINES DE PIERRE CORNEILLE / IMAGINARUL EPIC ÎN TRAGEDIILE ROMANE ALE LUI PIERRE CORNEILLE.
          Autori: JEAN GARAPON.


10.  QUAND FAIRE C’EST DIRE: SUR LE DISCOURS DE LA PASSION CORNELIENNE / CÂND A FACE ÎNSEAMNĂ A SPUNE: DESPRE DISCURSUL PASIONAL LA CORNEILLE.
          Autori: LIVIA TITIENI.


11.  POLYEUCTE, L’EXPRESSION D’UNE CRISE / POLYEUCTE, EXPRESIA UNEI CRIZE.
          Autori: RODICA GABRIELA CHIRA.


12.  SUR LA PREMIERE TRADUCTION DU CID EN HONGROIS / DESPRE PRIMA TRADUCERE A «CIDULUI» ÎN LIMBA MAGHIARĂ.
          Autori: EMESE EGYED.


13.  ACCUEILLONS CORNEILLE EN ROUMANIE! LA TRADUCTION – UN PROBLEME DE RECEPTION / SĂ-L PRIMIM PE CORNEILLE ÎN ROMÂNIA! TRADUCEREA – O PROBLEMĂ DE RECEPTARE.
          Autori: LIVIA TITIENI.


14.  INTERNETUL – NOUL TEREN FERTIL AL SUBCULTURILOR / DAS INTERNET: DER NEUE NÄHRBODEN DER NEBENKULTUREN.
          Autori: DIANA ROXANA COTRĂU.


15.  ISTORIA CERCETĂRILOR ASUPRA MINORITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN ULTIMUL SFERT DE SECOL.
          Autori: ANNA HOCZOPAN.


16.  HIBRIDITATE ŞI PARODIE ÎN ’ULYSSES’ ŞI ÎN ROMANUL LUI FLANN O’BRIEN “AT SWIM-TWO-BIRDS”.
          Autori: MIHÁLYCSA ERIKA.


17.  OGLINZI ÎNŞELĂTOARE: IMAGINARUL OPIACEELOR ÎN TRADUCEREA OPERELOR «LE POISON» ŞI «RÊVE PARISIEN» DE BAUDELAIRE / MIROIRS CAPRICIEUX. L’IMAGINAIRE DES OPIACEES DANS LES TRADUCTIONS DE LE POISON ET RÊVE PARISIEN.
          Autori: ANDRADA FĂTU-TUTOVEANU.


18.  ADEVĂRUL ÎN FICŢIUNE, ADEVĂRUL FICŢIUNII / LA VÉRITÉ DANS LA FICTION, LA VÉRITÉ DE LA FICTION.
          Autori: MARIA ŞTEFĂNESCU.


19.  CAUZELE EMOŢIONALE ALE EŞECULUI EXPRIMĂRII DE SINE ÎN CONTEXT LINGVISTIC / DIE PROBLEMATIK DES EMOTIONALEN GRUNDES DER AUSDRUCKSSCHWIERIGKEITEN IM LINGUISTISCHEN BEZUG.
          Autori: TÓDOR ERIKA MÁRIA, CSÁK LÁSZLÓ.


20.  INNERE UND ÄUSSERE FAKTOREN IN DEN MORPHO-SYNTAKTISCHEN ÄNDERUNGEN / CAUZE INTERNE ŞI EXTERNE ALE SCHIMBĂRILOR MORFOSINTACTICE.
          Autori: ATTILA KELEMEN.


21.  LIBRI – VOYAGE ET LIBERTINAGE (XVIIE-XVIIIE SIECLES). NR. 3/2006 DE LA REVUE ÉTUDES DE LETTRES (REVUE DE LA FACULTE DES LETTRES DE L’UNIVERSITE DE LAUSANNE), EDITE PAR FRÉDÉRIC TINGUÉLY ET ADRIEN PASCHOUD, 130 P. / CĂLĂTORIE ŞI LIBERTINAJ (SEC. XVII –XVIII). NR. 3/2006 AL REVISTEI “STUDII LITERARE” (REVISTA FACULTĂŢII DE LITERE A UNIVERSITĂŢII DIN LAUSANNE), EDITAT DE FRÉDÉRIC TINGUÉLY ŞI ADRIEN PASCHOUD, 130 P..
          Autori: CARMEN BOTEAN .


22.  LIBRI - JEAN MEYER, L’ÉDUCATION DES PRINCES DU XVE AU XIX SIÈCLE, PARIS, PERRIN, 2004, 283 P. / JEAN MEYER, EDUCAŢIA PRINŢILOR ÎNTRE SECOLELE XV- XIX, PARIS, PERRIN, 2004, 283 P..
          Autori: .


23.  LIBRI - MICHEL JEANNERET, ÉROS REBELLE. LITTÉRATURE ET DISSIDENCE À L’ÂGE CLASSIQUE, PARIS, SEUIL, 2003, 331 P. / MICHEL JEANNERET, EROS REVOLTAT. LITERATURĂ ŞI DISIDENŢĂ ÎN PERIOADA CLASICĂ, PARIS, SEUIL, 2003, 331 P..
          Autori: ELENA CERESCU.


24.  LIBRI - NOEMIE COURTÈS, L’ÉCRITURE DE L’ENCHANTEMENT. MAGIE ET MAGICIENS DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE, PARIS, HONORÉ CHAMPION, COLL. «LUMIÈRE CLASSIQUE», 2004, 760 P. / NOEMIE COURTÈS, SCRIERI DESPRE MAGIE. VRĂJITORIE ŞI VRĂJITORI ÎN LITERATURA FRANCEZĂ A SECOLULUI XVII, PARIS, HONORÉ CHAMPION, COLL. «LUMIÈRE CLASSIQUE», 2004, 760 P..
          Autori: ADRIANA COPACIU.


25.  LIBRI - ROGER DUCHÊNE, MADAME DE LA FAYETTE, PARIS, FAYARD, 2000, 523 P. / ROGER DUCHÊNE, DOAMNA DE LA FAYETTE, PARIS, FAYARD, 2000, 523 P..
          Autori: LOREDANA ŞIMON.


26.  LIBRI - GÉRARD GENETTE, FIGURES V, SEUIL, COLL. « POETIQUE », 2002, 353 P. / GÉRARD GENETTE, FIGURI V, SEUIL, COLL. « POETIQUE », 2002, 353 P..
          Autori: NICOLAE ŞERA.


27.  LIBRI - DARMON, JEAN-CHARLES ET DELON, MICHEL (DIR.), HISTOIRE DE LA FRANCE LITTÉRAIRE. TOME 2. CLASSICISMES XVIIE -XVIIIE SIÈCLE, PARIS, PUF, COLL. « QUADRIGE », 2006, PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE MICHEL PRIGENT, 848 P. / DARMON, JEAN-CHARLES ŞI DELON, MICHEL (ED.), ISTORIA FRANŢEI LITERARE. VOLUMUL 2. CLASICISM. INTERVALUL XVII – XVIII, PARIS, PUF, COLL. « QUADRIGE », 2006, SUB INDRUMAREA LUI MICHEL PRIGENT, 848 P..
          Autori: MARIA URDA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă