Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
         
   
1.  CUVÂNT ÎNAINTE LA VIRGIL VĂTĂŞIANU, METODICA CERCETĂRII ÎN ISTORIA ARTEI, CLUSIUM 2004.
          Autori: VIORICA GUY MARICA.


2.  ARHITECTURA RELIGIOASĂ DE LEMN A ROMÂNILOR ARDELENI, PARTE FUNDAMENTALĂ A OPEREI LUI CORIOLAN PETRANU.
          Autori: VLAD ŢOCA.


3.  DESENUL ŞI FOTOGRAFIA LUI THEODOR GLATZ (1818-1871).
          Autori: IULIA MESEA.


4.  O ETAPĂ NOUĂ ÎN EVOLUŢIA PEISAJULUI TRANSILVĂNEAN. FRITZ SCHULLERUS (1866-1898) .
          Autori: IULIA MESEA.


5.  BELLUM NOSTRUM CONTRA OMNES. STEREOTIPURI ETNICE ÎN CARICATURA DE PRESĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX.
          Autori: FLORIN PĂDUREAN.


6.  DE LA IMITAŢIA IDEII LA PERFECŢIUNEA IDEALĂ: LEGITIMAREA CREAŢIEI ARTISTICE DE LA MANIERISM LA NEOCLASICISM / DE L’IMITATION DE L’IDEE A L’IDEAL DE LA PERFECTION: LA LEGITIMATION DE LA CREATION ARTISTIQUE DU MANIERISME AU NEOCLASSICISME.
          Autori: DAN-EUGEN RAŢIU.


7.  RECENZII – NICOALE SABĂU, METAMORFOZE ALE BAROCULUI TRANSILVAN, VOLUMUL II, PICTURA, CLUJ-NAPOCA 2005.
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă