Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  ŞTIINŢA DREPTULUI LA NOI.
          Autori: ALEXANDRU OTETELIŞANU.


2.  URME DIN ISTORIA DREPTULUI ÎN OPERA LUI MOZART DA PONTE / SPUREN DER RECHTSGESCHICHTE IN MOZARTS DA PONTE-OPERN.
          Autori: REINHARD MUSSGNUG.


3.  CONTRACTUL DE JOC SAU JOACA DE-A CONTRACTUL? (PRIVIRE ASUPRA CONVENŢIILOR DE JOC ŞI PARIU).
          Autori: ADINA BUCIUMAN.


4.  MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE ÎN JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR CONSTITUŢIONALE.
          Autori: BENKE KAROLY .


5.  ROLUL DE CAUZĂ ŞI DE MORALITATE ÎN DREPT / SUR LE RÔLE DE LA CAUSE ET DE LA MORALE EN DROIT.
          Autori: OANA BENTA.


6.  PRIVIND EVOLUŢIA DREPTURILE DE MOŞTENIRE ALE FEMEILOR / SUR L’EVOLUTION DES DROITS SUCCESSORAUX DE LA FEMME.
          Autori: CRISTINA MIROESCU.


7.  DIMINUAREA EXCEPŢIEI CETĂŢENIEI ÎN EXTRĂDAREA EUROPEANĂ / LE DECLIN DE L’EXCEPTION DE NATIONALITE DANS L’EXTRADITION EUROPEENNE.
          Autori: IOANA MUREŞAN.


8.  PROTECŢIA ANGAJAŢILOR ÎN CAZURILE DE SCHIMBĂRI INTERVENITE ÎN PERSOANA ANGAJATORILOR ÎN U.E. ŞI ÎN ROMÂNIA.
          Autori: PĖTER ANTAL LEVENTE.


9.  MICHEL GRIMALDI - DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII CLUJENE.
          Autori: MICHEL GRIMALDI.


10.  CUM PUTEM FI PUBLICI? SAU PARADIGMA LUI MICHEL GRIMALDI / COMMENT PEUT-ON ÊTRE CIVILISTE ? OU LE PARADIGME DE MICHEL GRIMALDI.
          Autori: PAUL VASILESCU.


11.  REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT PRIVAT.
          Autori: .


12.  RECENZIE - DREPT FISCAL AL AFACERILOR / DROIT FISCAL DES AFFAIRES.
          Autori: .


13.  RECENZIE - STUDII OFERITE DE PROF. PHILIPPE MALINVAUD / ÉTUDES OFFERTES AU PROFESSEUR PHILIPPE MALINVAUD.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă