Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  CONTROLUL JURIDIC AL ADMINISTRAŢIEI ÎN GERMANIA / DIE GERICHTLICHE KONTROLLE DER VERWALTUNG IN DEUTSCHLAND.
          Autori: REINHARD MUSSGNUG.


2.  REFLECŢII PRIVIND SUVERANITATEA FISCALĂ A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE.
          Autori: COSMIN FLAVIUS COSTAŞ.


3.  OBSERVAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA ACTUALĂ ŞI VIITOARE A PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE.
          Autori: IONEL REGHINI.


4.  PRIVIRE ASUPRA PERSOANELOR JURIDICE PUBLICE ŞI PRIVATE ÎN DREPTUL CANONIC CATOLIC.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


5.  CONCURENŢA NELOIALĂ ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII / UNFAIR COMPETITION IN UNITED STATES.
          Autori: ŞERBAN S. VĂCĂRELU.


6.  BUNĂ-CREDINŢĂ ŞI ACŢIUNILE DE CARTE FUNCIARĂ.
          Autori: MIHAI DAVID.


7.  UNELE REFLECŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.


8.  STRUCTURAREA DE CONTRACTE INTERNAŢIONALE B2B PENTRU ACHIZIŢIA DE BUNURI PRIVIT DIN PERSPECTIVA UNUI CONTRACT DE PARTENERIAT ROMÂN / GESTALTUNG INTERNATIONALER WARENKAUFVERTRÄGE (B2B) AUS SICHT EINES RUMÄNISCHEN VERTRAGSPARTNERS.
          Autori: VIKTOR FOERSTER, OLIVER TOUFAR, LISA RATTMANN.


9.  LEGITIMITATEA DE CORPORAŢII REVIZUITE: CONSIDERAŢII CREŞTINE.
          Autori: DANIEL DEAK.


10.  DREPTUL COMUN AL CONTRACTELOR CONEXE JOCULUI ŞI PARIULUI.
          Autori: MONA-MARIA PIVNICERU.


11.  UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ESENŢA ŞI SPECIFICUL NORMELOR DE DREPT.
          Autori: VALERIU CAPCELEA.


12.  JURISPRUDENŢĂ – CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND CONSIDERENTELE DECIZIEI NR. 205 DIN 15 MAI 2003 A CURŢII CONSTITUŢIONALE, REFERITOARE LA EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 3 ALIN. 4 DIN O.U.G. NR. 69/1998 PRIVIND REGIMUL DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC.
          Autori: MONA-MARIA PIVNICERU.


13.  RECENZII – STUDIILE DE CARE DISPUNE DEAN PHILIPPE SIMLER / ÉTUDES OFFERTES AU DOYEN PHILIPPE SIMLER.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


14.  RECENZII – LILIANA CRÂNGAŞU, COORDONATOR DR. DAN LUPAŞCU, CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, CULEGERE DE HOTĂRÂRI PRIVIND INDEPENDENŢA, IMPARŢIALITATEA ŞI REPUTAŢIA PROFESIONALĂ A JUDECĂTORILOR ŞI A PROCURORILOR.
          Autori: .


15.  RECENZII – DOISPREZECE TABELE. DECEMVIRI DE UMANISTII. EDITAT DE CĂTRE MICHEL HUMBERT / LE DODICI TAVOLE. DAI DECEMVIRI AGLI UMANISTI. A CURA DI MICHEL HUMBERT.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă