Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  LAUDATIO PROFESOR ZOLTÁN ABÁDY-NAGY, UNIVERSITATEA DEBRECEN, UNGARIA / LAUDATIO PROFESSOR ZOLTÁN ABÁDY-NAGY DEBRECEN UNIVERSITY, HUNGARY.
          Autori: MARIUS JUCAN.


2.  CULTURA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR / HIGHER EDUCATION CULTURE.
          Autori: ZOLTÁN ABÉDI-NAGY.


3.  PROTOCOLUL GLOBAL DE LA KYOTO, PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ ŞI ROMÂNĂ / THE KYOTO PROTOCOL IN A GLOBAL, EUROPEAN AND ROMANIAN PERSPECTIVE.
          Autori: ANAMARIA STROIA.


4.  UN ALT MARIAJ REUSIT: CONSTRUCTIVISM SI MULTI-GUVERNARE LA NIVEL EUROPEAN / ANOTHER HAPPY MARRIAGE: CONSTRUCTIVISM AND EUROPEAN MULTI-LEVEL GOVERNANCE.
          Autori: ZOLTÁN I. BÚZÁS.


5.  “PUTEREA CA INFLUENŢĂ” SAU “PUTEREA CA ŞI APTITUDINE”? DIVIZAREA POLITICĂ A UE ÎN TIMPUL CRIZEI DIN IRAK 2001-2003 ÎN “VECHI” VS. “NOU” ÎN CONFORMITATE CU CRITERIUL AMERICAN / “POWER AS INFLUENCE” OR “POWER AS CAPABILITIES”? THE EU’S POLITICAL DIVISION DURING THE IRAQ CRISIS OF 2001-2003 INTO “OLD” VERSUS “NEW” ACCORDING TO AMERICAN CRITERIA.
          Autori: IOANA ANDREEA TIRITEU.


6.  FILOSOFIA PRACTICĂ A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE. HABERMAS ŞI REFORMA ONU / LA PHILOSOPHIE PRATIQUE DES RELATIONS INTERNATIONALES. HABERMAS ET LA RÉFORME DE L’ONU.
          Autori: LOREDANA MIHAELA NABĂR.


7.  „SUFLETUL” PROFESORULUI DR. NICOLAE C. PAULESCU / DE L’ÂME DU PROFESSEUR DR. NICOLAE C. PAULESCU..
          Autori: LUCIAN BUTARU.


8.  OPINII FINLANDEZE ŞI ATITUDINI POLITICE CU PRIVIRE LA CIOCNIRILE ROMÂNO-MAGHIARE DIN TRANSILVANIA (1941-1942) / FINNISH VIEWS AND POLITICAL ATTITUDES CONCERNING THE ROMANIAN-HUNGARIAN CLASH OVER TRANSYLVANIA (1941-1942).
          Autori: SILVIU MILOIU.


9.  O CAMPANIE A RELAŢIILOR PUBLICE ÎN SECOLUL XVIII. LUCRĂRI FEDERALISTE / A PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN IN THE XVIIITH CENTURY.THE FEDERALIST PAPERS.
          Autori: HORAŢIU DAMIAN.


10.  O INTERPRETARE A DEZVOLTĂRII FLEXIBILITĂŢII FORŢEI DE MUNCĂ ÎN EUROPA / UNE INTERPRÉTATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA FLEXIBILITÉ DE L’EMPLOI EN EUROPE.
          Autori: NICOLAS VANEECLOO, VIRGINIE DELSART.


11.  GARANTAREA FRANCEZĂ A DEPOZITELOR: O ANALIZĂ A HAZARDULUI MORAL / LA GARANTIE FRANÇAISE DES DÉPÔTS : UNE ANALYSE EN TERME D’ALÉA MORAL.
          Autori: PHILIPPE MAITRE, RADU NECHITA.


12.  E-BANKING ÎN ŢĂRILE CANDIDATE ŞI NOILE STATE MEMBRE / E-BANKING IN CANDIDATE COUNTRIES AND NEW MEMBER STATES.
          Autori: ROXANA NANU.


13.  EFECTELE SCHIMBĂRILOR ORGANIZAŢIONALE PE REPREZENTĂRI PROFESIONALE: CAZUL JANDARMERIEI NAŢIONALE FRANCEZE / LES EFFETS DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS SUR LES REPRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES : LE CAS DE LA GENDARMERIE NATIONALE FRANCAISE.
          Autori: SÉBASTIEN JAKUBOWSKI.


14.  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ROMÂNĂ, GATA PENTRU UE? EVALUAREA PERIOADEI DE PRE-ADERARE / ROMANIAN CENTRAL PUBLIC ADMINISTRATION - READY FOR THE EU? ASSESSMENT OF THE PRE-ACCESSION PERIOD.
          Autori: ALEXANDRA MIHAI.


15.  MULTI-NIVEL DE GUVERNARE SAU DE PARTICIPARE: EVALUAREA PUNERII ÎN APLICARE A FONDURILOR STRUCTURALE EUROPENE, ÎN ANGLIA / MULTI-LEVEL GOVERNANCE OR MULTI-LEVEL PARTICIPATION: ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS IN ENGLAND.
          Autori: ALINA-ŞTEFANIA UJUPAN.


16.  MUNCA ŞI TRENDUL SOCIETĂŢII MODERNE. O INVESTIGAŢIE CRITICĂ CU HANNAH ARENDT / ARBEIT UND MODERNE GESELLSCHAFT. EINE KRITISCHE ERKUNDUNG MIT HANNAH ARENDT.
          Autori: BIANCA BICAN.


17.  RELAŢIA DINTRE TRADUCERE ŞI GEN / THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION AND GENDER.
          Autori: SAROLTA SIMIGNE FENYO.


18.  FORUM - AFACERI, UN JOC DE STRATEGIE. TEORIA JOCULUI ÎN PRACTICĂ / FORUM - BUSINESS, A GAME OF STRATEGY. GAME THEORY IN PRACTICE.
          Autori: ROXANA BIANCA BOBÂRCĂ.


19.  O PREZENTARE GENERALĂ A GÂNDIRII MORALE ŞI ETICE A LUI BENJAMIN FRANKLIN. DE LA RELIGIE LA VIRTUŢILE CIVILE / AN OVERVIEW OF BENJAMIN FRANKLIN’S MORAL AND ETHICAL THOUGHT. FROM RELIGIOUS TO CIVIL VIRTUES / UNE PERSPECTIVE SUR LES PENSÉES MORALES ET ÉTHIQUES DE BENJAMIN FRANKLIN. DES VERTUS RELIGIEUSES DEVENUES CIVILES.
          Autori: BOGDAN LUCIAN.


20.  RECENZIE - ANDREI MARGA, DIE KULTURELLE WENDE. PHILOSOPHISCHE KONSEQUENZEN DER TRANSFORMATION. [CULTURAL TURNING POINT. PHILOSOPHICAL CONSEQUENCES OF TRANSITION / COTITURA CULTURALĂ. CONSECINŢE FILOSOFICE ALE TRANZIŢIEI], CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2004.
          Autori: VASILE MUSCĂ.


21.  RECENZIE - SERGIU MIŞCOIU, LE FRONT NATIONAL ET SES RÉPERCUSSIONS SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE FRANÇAIS [NATIONAL FRONT AND ITS IMPACT ON THE FRENCH POLITICAL SCENE / FRONTUL NAŢIONAL ŞI IMPACTUL SĂU PE SCENA POLITICĂ FRANCEZĂ], CLUJ-NAPOCA, EFES, 2005, 135 P.
          Autori: LAURA HERŢA GONGOLA.


22.  RECENZIE - YVES-CHARLES ZARKA, FAUT-IL RÉVISER LA LOI DE 1905 ? [SHOULD WE REVISE THE 1905 LAW? / AR TREBUI SĂ SE REVIZUIASCĂ LEGEA 1905?], PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2005, 207 P..
          Autori: VAL CODRIN TĂUT.


23.  RECENZIE - CHARLES HAMPDEN-TURNER, FONS TROMPENAARS, AU-DELÀ DU CHOC DES CULTURES. DÉPASSER LES OPPOSITIONS POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE [BEYOND THE CLASH OF CULTURES. OVERCOMING OPPOSITION TO WORK BETTER TOGETHER / DINCOLO DE CONFLICTUL DINTRE CULTURI. DEPĂŞIREA OPOZIŢIEI PENTRU A LUCRA MAI BINE ÎMPREUNĂ], EDITIONS D’ORGANISATION, 2003.
          Autori: VERONICA MATEESCU.


24.  RECENZII - DONATELLA SCHMIDT, ANTROPOLOGIA DEL GRIGIO. L’ALTRO VISTO DALL’ALTRO (THE GREY OF OUR DAYS OR THE WAY WE PERCEIVE THE OTHER / GRIUL ZILELOR NOASTRE, SAU MODUL ÎN CARE ÎL PERCEP ALŢII), UNIPRESS PUBLISHING HOUSE, PADOVA, 2001.
          Autori: LOREDANA BABA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă