Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  REMARQUES SUR LA SYNTAXE DES EPITHETES DANS L’OEUVRE DE LAMARTINE / OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA SINTAXA EPITETELOR ÎN OPERA LUI LAMARTINE.
          Autori: JEAN-MICHEL GOUVARD.


2.  UNE CLASSIFICATION CATEGORIELLE-RELATIONNELLE DE L’ATRIBUT EN ROUMAIN. AVEC DES ANNOTATIONS / O CLASIFICARE CATEGORIAL-RELAŢIONALĂ A ATRIBUTULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CU ADĂUGIRI.
          Autori: G.G. NEAMŢU.


3.  QUELQUES REFLEXIONS SUR LES LANGUES NATIONALES, LES LANGUES REGIONALES ET LES DIALECTES / CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA LIMBILOR NAŢIONALE, LIMBILOR REGIONALE ŞI DIALECTELOR.
          Autori: ESTELLE VARIOT.


4.  AUX ORIGINES DE L’ADVERBE PROVENÇAL. ÉTUDE SYNTHETIQUE / ORIGINILE ADVERBULUI ÎN LIMBA PROVENSALĂ. STUDIU SINTETIC.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


5.  UNE PERSPECTIVE INTEGRALISTE SUR LA TEXTUALITE LITTERAIRE. QUELQUES REPERES / O PERSPECTIVĂ INTEGRALISTĂ ASUPRA TEXTUALITĂŢII LITERARE.
          Autori: OANA BOC.


6.  DUBLA PERSPECTIVĂ NARATIVĂ ÎN POVESTIRILE LUI F. SCOTT FITZGERALD.
          Autori: VIRGIL STANCIU.


7.  ȘTIM CUM SE FACE O PREZENTARE? PRINCIPIILE COMUNICĂRII EFICIENTE.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE.


8.  EVALUAREA GRADULUI DE COMPLEXITATE A STRUCTURILOR NOMINALE ÎN PUBLICITATEA COMERCIALĂ DIN PRESĂ.
          Autori: ANIȘOARA POP, MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


9.  DESPRE CUVÂNTUL “CUVÂNT”.
          Autori: DORIN CHIRA.


10.  SERIALELE DE DIVERTISMENT AMERICANE VS. SERIALELE BRITANICE.
          Autori: MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


11.  UN PEISAJ IMAGINAT DE POEŢI / UN PAYSAGE IMAGINÉ PAR LES POÈTES.
          Autori: LILIANA POP.


12.  ȘTIM CUM SĂ CANDIDĂM PENTRU LOCURI DE MUNCĂ IN U.E.? PRINCIPIILE COMUNICĂRII EFICIENTE.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE.


13.  FALARGS SAU ARGFALS? / FALARGS OU ARGFALS ?.
          Autori: DORINA LOGHIN.


14.  DAVID LODGE: ARTA DE A (RE)SCRIE UN TEXT.
          Autori: LIANA MUTHU.


15.  AMERICA PRIN OCHII LUI JACK KEROUAC / L’AMÉRIQUE VUE PAR JACK KEROUAC.
          Autori: CRISTINA FELEA.


16.  PARADIGME ALE VISULUI AMERICAN: DREISER, FITZGERALD, STEINBECK / PARADIGMES DU RÊVE AMERICAIN: DREISER, FITZGERALD, STEINBECK.
          Autori: TEODOR MATEOC.


17.  ROLUL ELEMENTELOR DE STIL ÎN DISCURSUL POLITIC.
          Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.


18.  DESPRE LIMBA ROMÂNĂ VORBITĂ ÎN UNGARIA.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


19.  LE PHÉNOMÈNE DE L’APTONYMIE / FENOMENUL DE APTONIMIE.
          Autori: RODICA BOGDAN, ANDRA TEODORA CATARIG.


20.  PRINCIPES ET COHÉRENCE DANS LA PHONÉTIQUE HISTORIQUE ROUMAINE / PRINCIPII ŞI COERENŢĂ ÎN FONETICA ISTORICĂ A LIMBII ROMÂNE.
          Autori: A. GOŢIA.


21.  DEICTICELE ÎN “NO MAN’S LAND” DE HAROLD PINTER / DEIKTISCHEN AUF NO MAN’S LAND VON HAROLD PINTER.
          Autori: DIANA-VIORELA IONESCU.


22.  ESPAÑA, 1898: LAS PARADOJAS DE UNA “GENERACIÓN LITERARIA” / SPANIA, 1898: PARADOXURILE UNEI „GENERATII LITERARE”.
          Autori: DAN RUJEA.


23.  “OMUL SUSPENDAT” DE SAUL BELLOW – UNDE SACRUL ÎNTÂLNEŞTE PROFANUL / LE ROMAN DE SAUL BELLOW “DANGLING MAN” - LA BALANCE ENTRE LE MONDE SACRE ET LE MONDE PROFANE.
          Autori: ROXANA MIHELE.


24.  RECENZII: SIMONA MARIA VRĂBIESCU KLECKNER, DIN EXIL. LOBBY ÎN SUA PENTRU ROMÂNIA - NEW YORK, 1990-1998, EDITURA ZIUA, 2006, 423 P..
          Autori: .


25.  RECENZII: VIOREL HODIŞ, ARTICOLE ŞI STUDII, EDITURA RISOPRINT, CLUJ-NAPOCA, 2006, 2 VOL. (280 P.; 288 P.).
          Autori: .


26.  RECENZII: DOMNICA ŞERBAN, THE SYNTAX OF ENGLISH PREDICATIONS, BUCUREŞTI, EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE, 2006, 208 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă